در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

دین و اندیشه > احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان

گروه دين و انديشه:زماني بر مردم بيايد که هر کس دين خويش را به سختي حفظ کند. دينداري شان بسان کسي ماند که آتش در دست خود نگه دارد.

   گروه دين و انديشه:زماني بر مردم بيايد که هر کس دين خويش را به سختي حفظ کند. دينداري شان بسان کسي ماند که آتش در دست خود نگه دارد.
  در اين مطلب تعدادي از احاديث گوهر بار از پيامبر اکرم حضرت محمد رسول الله(صلي الله و عليه وآله) به نقل از منابع روايي شيعه و سني آمده است که به روزگار غريبي اسلام در آخرالزمان و ظهور امام عصر(عج) مربوط مي باشد. مضامين احاديثآنقدر تکان دهنده و به روز هستند که انگار روزگار ما را مرور مي کنند:
  پيامبر خدا محمد مصطفي(که درود خدا بر او باد) در روايتي فرمود: روزگاري خواهد آمد که دين خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد آنان سنت باشد، شخصيت هاي بزرگ در نزد آنها حيله گر خوانده مي شوند و اشخاص حيله گر در نزد مردم، با شخصيت و وزين خوانده شوند. مومن در نزد آنان حقير و بي مقدار مي شود و فاسق به پيش آنها محترم و ارجمند باشد، کودکانشان پليد و گستاخ و بي ادب و زنانشان بي باک و بي شرم و بي حيا شوند، پناه بردن به آنها خواري و اعتماد به آنان ذلت و درخواست چيزي از آنها نمودن، جامه درويشي به تن کردن و مايه بيچارگي و ننگ است. در آن هنگام خداوند، آنان را از باران به هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب بر آنها ببارد.
  *اگر در جمع آنها باشي به تو دروغ گويند:زماني بر مردم بيايد که چهره هايشان چهره هاي آدميان ولي دل هايشان دل هاي شياطين باشد، بسان گرگان درنده خونريز باشند. از منکرات اجتناب نکنند، پيوسته به کارهاي ناپسند خويش ادامه دهند، اگر در جمع آنها باشي به تو دروغ گويند و اگر خبري برايشان بازگويي تو را دروغگويي شناسند و چون از آنها غايب باشي غيبتت کنند. افراد بد بر آنان مسلط شود که آنان را به انواع عذاب معذب دارند، نيکانشان دعا کنند ولي اجابت نشود.
  *شکم هاشان خدايان آنها، و زنانشان قبله گاهشان و پولشان دين شان:در جايي ديگر رسول خدا فرمود: زماني بر مردم بيايد که شکم هاشان خدايان آنها شود، و زنانشان قبله گاهشان و پول شان دين شان شود و کالاهاي دنيوي را مايه شرف و اعتبار و ارزش خويش دانند. از ايمان جز نامي و از اسلام جز آثاري و از قرآن جز درس نماند. ساختمان هاي مسجدهايشان آباد باشد ولي دلهايشان از جهت هدايت خدا خراب شود.
  *به چهار بلا مبتلا شوند:در آن روزگار است که خداوند، آنها را به چهار بلا مبتلا سازد. نخست: تجاوز به ناموسشان و دوم: هتک حرمت از ناحيه زورمندان و ثروتمندانشان، سوم: خشکسالي، چهارم: ظلم و ستم از جانب زمامداران و قاضيان. اصحاب از سخنان آن حضرت سخت به شگفت آمدند و گفتند: يا رسول الله! مگر آنها بت پرست هستند؟ پيامبر فرمود: آري هر پول و درهمي به نزد آنها بتي است که در حد پرستش به آن تعلق خاطر دارند.
  *آنچنان از علما بگريزند که گوسفند از گرگ گريزد:از پيامبر خدا در منابع شيعه و اهل تسنن روايت شده است که در جايي ديگر فرمود: روزگاري بيايد که مردم شان آنچنان از علما بگريزند که گوسفند از گرگ گريزد. در آن هنگام، خداوند آنها را به سه بلا دچار سازد: نخست آنکه برکت از مالشان بگيرد، دوم: ستمگران را بر آنها مسلط سازد و سوم انکه بي ايمان از دنيا بروند.يکي از اصحاب از پيامبر پرسيد: يا رسول الله دين مردم شان چگونه خواهد بود؟ پيامبر فرمود: زماني بر مردم بيايد که هر کس دين خويش را به سختي حفظ کند. دينداري شان بسان کسي ماند که آتش در دست خود نگه دارد.
  *از قرآن جز رسم الخطي و از اسلام جز نامي براي مسلمانان نماند:در جايي ديگر در بحارالانوار جلد52ص190 پيامبر فرمود: زماني برسد که از قرآن جز رسم الخطي و از اسلام جز نامي براي مسلمانان نماند، آنچنانکه گروهي به دين خدا در جهان خوانده شوند در حالي که همين گروه از هرکسي از اسلام دورتر باشند. مسجدهاشان از حيثساختمان آباد ولي از نظر هدايت، خراب باشد. در ميان مردمانشان قرآن و اهل آن در اقليت باشند. مومنانشان در ميان مردم باشند ولي در ميان آنها نباشند، با مردم باشند ولي براستي با مردم نباشند، زيرا هدايت با ضلالت همراه نيست گرچه در کنار يکديگر باشند.
  *به اندک ناني پيش هرکسي کرنش کنند:در بحار ج 77ص369 آمده است پيامبر در اواخر عمر خود اصحاب را جمع کردند و فرمودند: زماني بر مردم بيايد که اخلاق انساني از آنان رخت بربندد چنانکه اگر نام يکي را بشنوي به از آن بود که آن را ببيني يا اگر او را ببيني به از آن است که او را بيازمايي. چون او را بيازمايي، حالاتي زشت و ناروا در او مشاهده کني. دينشان پول و قبله گاهشان زنانشان شود. براي رسيدن به اندک ناني پيش هرکسي کرنش کنند نه خود را در پناه اسلام دانند و نه به کيش نصراني زندگي کنند. بازرگانان و کاسبان شان رباخوار و فريبکار، و زنانشان خود را براي نامحرمان بيارايند. در آن هنگام اشرارشان بر آنها چيره گردند و هر چه دعا کنند به اجابت نرسد.
  *آنچنان به قوانين اسلامي بي اعتنا بشوند که…...روزگاري خواهد امد که مردمانشان به پراکندگي مصمم باشند و از هماهنگي و اتفاق نظر و اتحاد بدور شوند. آنچنان به قوانين اسلامي بي اعتنا بشوند که گويي آنان خود پيشواي قرآن بودند نه قرآن پيشواي آنها. از حق جز نامي نزد آنها نمانده باشد و از قرآن جز خط و ورقي نشناسند. بسا يکي در درس قرآن و تفسير وارد شود، هنوز جا خوش نکرده از دين خارج شود. و چون در آخرالزمان دينتان دستخوش افکار گوناگون روايات جديد شود، کمتر کسي از شماست که دينش را حفظ کند.
  *هنگامي که معيشت جز با گناه تامين نگردد:در کنزالاعمال حديث31008 آمده است يکي از اصحاب پرسيد دين خدا چگونه خواهد شد؟ پيامبر(ص) فرمود: زماني بر مردم بيايد که هيچ ديندار دينش برايش سالم نماند جز اينکه از قله کوهي بگريزد يا از سوراخي به سوراخ ديگر پناه برد چون روباه که با بچه هايش چنين کند، و اين آخرالزمان باشد.
  هنگامي که معيشت جز با گناه تامين نگردد، چون اين وضع پيش آيد عزب بودن و تجرد حلال شود، در آن روزگار است که مرد به دست پدر و مادرش تباه و گمراه شود و اگر پدر و مادر نداشته باشد به دست زن و فرزندش و اگر زن و فرزند نداشته باشد، چه بسا هلاکت و تباهي اش به دست خويشان و همسايگانش باشد که او را به تهيدستي و فقر سرزنش کنندو بترسانند و تکاليفي بر او نهند که وي از عهده ان بر نيايد تا گاهي که او به پرتگاه هاي هلاکت سقوط کند.
  در آخرالزمان فريبکاراني بيايند که حديثهايي نو و روايت هايي جديد از دين بر شما بخوانند و نيز از پيامبر خدا در کتاب کنزالاعمال، حديث290324 روايت شده است که فرمود: در آخرالزمان دغلبازان و فريبکاراني بيايند که حديثهايي نو و روايت هايي جديد از دين بر شما بخوانند، انچنان که نه شما و نه پدرانتان چنين حديثهايي نشنيده باشيد. پس دوري گزينيد از آنها. مبدا به دام تزوير و فريب شان بيافتيد.از علي بن ابي طالب(عليه السلام) درباه آخرالزمان پرسيده شد: آيا در آن زمان مومناني وجود دارند؟ فرمود: آري. باز پرسيده شد: آيا از ايمان آنان بر اثر فتنه ها چيزي کاسته مي شود؟ فرمود: نه، مگر آن مقدار که قطرات باران از سنگ خارا بکاهد اما آنان در رنج بسر برند.اميرالمونين(عليه السلام) فرمود: زماني بر مردم بيايد که مقرب نباشد جز به سخن چيني، و جالب شمرده نشود جز فاجر بودن، و تحقير نشوند جز افراد با انصاف، در آن زمان دستگيري مستمندان زيان بشمار آيد و صله رحم لطف وبزرگواري بشمار آيد.(نهج / حکمت 102).امام سجاد(عليه السلام) فرمود: چون خداوند مي دانست در آخرالزمان اهل فکر دقيق النظر خواهند آمد، از اين جهت قل هوالله و احد و آياتي از سوره حديد نازل کرد. (بحار18/60 )
  *بر شما باد که همچون باديه نشينان و زنان دينداري کنيد:به گزارش امانت به نقل از افکار نيوز،امام صادق(عليه السلام) فرمود: چون قائم ما قيام کند خداوند انچنان نيرويي به چشم و گوش پيروانش داده که به پيک و پيام اور نيازي نداشته باشند و به هرکجاي جهان که باشند امام خود را ببينند و سخنش را بشنوند. (بحار 45/36).پيامبر(صلي الله و عليه وآله) فرمود: »اين دين مدام برپا خواهد ماند و گروهي از مسلمانان از آن دفاع کنند و در کنار ان بجنگند تا قيامت بپا شود» و فرمود «در هر عصر و زماني گروهي از امتم مدافع احکام خدا باشند و از مخالفان باکي نداشته باشند«(کنزالاعمال حديث34499و34500)
  در جاي ديگري فرمودند: چون در اخرالزمان دينتان دستخوش افکار گوناگون گردد، بر شما باد که همچون باديه نشينان و زنان دينداري کنيد که به دل هايشان ديندارند و دين انها از الايش به افکار مصون ماند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی