در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

دین و اندیشه > آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست

سيدحسين سيدي گروه دين و انديشه:ما انسانها به خاطر ديد مادي در اين دنياي فاني، همّ و غم خود را بيشتر مصروف رسيدن به پيشرفتهاي ظاهري دنيوي ــ که تا اندازه اي هم لازم است ــ نموده و از امور اخروي غفلت مي کنيم. ا

   گروه دين و انديشه:ما انسانها به خاطر ديد مادي در اين دنياي فاني، همّ و غم خود را بيشتر مصروف رسيدن به پيشرفتهاي ظاهري  دنيوي ــ که تا اندازه اي هم لازم است ــ نموده و از امور اخروي غفلت مي کنيم. ا

  حاديثي زيادي در باره نهي از اين نگرش از معصومين(عليهم اسلام) نقل شده است. امام باقر(عليه السلام) در حديثي بيان مي کند که چه بسا اهتمام انسان حريص براي منافع دنيوي و رسيدن به آن، نتيجه اي جز دردسر و گرفتاري او نداشته باشد و چه بسا انساني، امور اخروي را دست کم بگيرد و از آنها کراهت داشته باشد(مثل بي توجهي  به باورهاي ديني)؛ در حالي که بعد از در پيش گرفتن همان امر آخرتي(مثلا توبه کند) سعادتمند شود. اين حديث و احاديث مشابه ديگر به ما مي آموزد که همّ و غم ما بايد بيشتر متوجه خانه آخرت باشد نه امورات دنيوي که چه بسا انسان را گرفتار استرس و تنش کند.
   *اهتمام براي خانه آخرت
  اسلام اهتمام انسان در دنيا براي رسيدن به شرايط بهتر را نفي نمي‌کندو حتي انسان را ترغيب مي‌کند که خير دنيا و آخرت را با هم طلب کند. اما خاطرنشان مي‌سازد که دنيا مزرعه آخرت است و مواهب آن تمام شدني است و جهان آخرت باقي و ماندگار است. در اين ميان کساني بر اثر غفلت و بي مبالاتي نسبت به آموزه هاي ديني، دلبسته دنيا شده و همت خود را در راه رسيدن به آن قرار مي دهند؛ در حالي که به نتيجه دلخواه خود نرسيده و چه بسا  آرامش خود در زندگي را نيز از دست دهند.
  *مصاديقي از گرفتاريِ حاصل از غرق شدن در دنيا
  همه ما ضرب المثل «اغنيا محتاج ترند» را شنيده ايم. اين ضرب المثل حاکي از آن است که چه بسا ثروتمند شدن(در عين کم توجهي به آخرت) باعث اضطراب و تشويش و تنش در زندگي فردي و خانوادگي افراد گردد. چه زوجهاي جواني که با چشمداشت به ماديات يکديگر، و به اميد رسيدن به يک زندگي ايده ال، با هم زندگي مشترک تشکيل دادند؛ اما پيوند آنها دوام چنداني نيافت.
   اينجاست که قرآن براي ما تبيين مي کند که چه بسا شما در پي رسيدن به موقعيتي هستيد، در حالي که نفع شما در آن نيست و برعکس والديني که به خاطر ديد ماديگرايانه و کم لطفي نسبت به دين و ديانت، بر روي فرزندي حساب باز مي کنند که مانند خودشان است، و فرزند ديگر که مقيد به دين و ديانت است، کمتر به حساب مي آورند؛ در حالي که موقع پيريِ والدين، فرزندي که بر روي آن حساب باز کرده اند، به زندگي خود مشغول است و کاري به والدين ندارد؛ اما فرزند مقيد به دين، زير بال و پر پدر و مادر خويش را مي گيرد.فردي با هزار آرزو با دوستان مادي نگر خود -که بي اعتنا به حلال و حرام دين هستند، مغازه‌اي، شرکتي، و کسب و کاري راه مي اندازد؛ اما نتيجه اش بجز ورشکستي و نارو زدن دوستانش به او، چيز ديگري نيست. اما همين فرد(يا فردي ديگر) پس از پي بردن به اشتباه خود و اهتمام به کسب و کار حلال - که قبلا به آن بي اعتنا بود - به زندگي خوب و سالمي دست خواهد يافت. انشاءالله.
  آخرت جويي، مخالف با ماديات نيست. اما مشکل از آنجايي شروع مي شود که کساني همه چيز را در ماديات خلاصه کرده و تمام وقت خود را مصروف دنيا مي‌کنند؛ در حالي که جهان آخرت را که اصل است فراموش مي کنند اينگونه افراد به فرمايش امام باقر(ع) که در ابتداي مقاله گفتيم؛ ممکن است سالها براي رسيدن به مقاصد دنيايي زحمت بکشند ولي نتيجه ي درگيري و اضطراب را نصيب خود کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی