در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دریاچه ارومیه > مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است

گروه خبر: دبير ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به کاهش ميزان آب اين درياچه به زير يک ميليارد مترمکعب گفت: مديريت نامناسب مصرف آب، عامل اصلي اين وضعيت و بحران کنوني درياچه است.

    گروه خبر: دبير ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به کاهش ميزان آب اين درياچه به زير يک ميليارد مترمکعب گفت: مديريت نامناسب مصرف آب، عامل اصلي اين وضعيت و بحران کنوني درياچه است.
    به گزارش امانت،?عيسي کلانتري? در آيين آغاز به کار کنگره ملي خاک و محيط زيست در اروميه افزود: در حال حاضر تنها 700 کيلومترمربع از سطح درياچه اروميه باقي مانده و حجم آب نيز به کمتر از يک ميليارد مترمکعب رسيده است.
    وي اضافه کرد: نبايد خشکسالي موجود در ايران و حوضه آبريز درياچه اروميه را مقصر اصلي خشک شدن اين درياچه بدانيم چرا که مديريت مصرف آب و عدم توجه به ملزومات مصرف در اين بخش بسيار مخرب بوده و آينده منطقه و کشور را با بحران جدي مواجه کرده است.وي اظهار کرد: در دهه 70 شمسي، سالانه 4.9 ميليارد مترمکعب آب وارد درياچه اروميه مي شد که اين رقم در حال حاضر به کمتر از 1.5 ميليارد مترمکعب مي رسد که بخش عمده اي از آن نيز به صورت تبخير، از بين مي رود.دبير ستاد احياي درياچه اروميه ادامه داد: اجراي عمليات انتقال آب از خزر به اين درياچه، 40 سال زمان و 90 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد که اين کار را غيرممکن کرده است.
    کلانتري در خصوص انتقال حوضه به حوضه آب از حوضه هاي زاب و ارس به درياچه اروميه نيز گفت: مي توان سالانه 600 ميليون مترمکعب از زاب و 150 ميليون مترمکعب از ارس براي درياچه اروميه تامين آب کرد که تنها بخشي از نياز آبي اين زيست بوم را تامين مي کند.وي افزود: بقيه نياز آبي درياچه اروميه بايد از طريق مديريت مصرف آب به ويژه در بخش کشاورزي صورت گيرد که اين امر نيز نيازمند همراهي مسئولان و مردم است.وي برداشت از چاههاي اطراف را بي ارتباط با آب موجود در درياچه اروميه عنوان کرد و ادامه داد: به جز چاههاي حاشيه رودخانه ها، چاههاي ديگر در حوضه آبريز، مشکلي براي درياچه اروميه ندارند.دبير ستاد احياي درياچه اروميه با تاکيد بر لزوم اختصاص اعتبارات لازم به طرح احياي درياچه اروميه، ميزان اعتبارات مورد نياز امسال در اين بخش را يک هزار و 476 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: از اين ميزان، اعتباري از سوي خزانه پرداخت نشده که اميدواريم اعتبارات لازم بزودي در اختيار ستاد احياي درياچه اروميه قرار گيرد.کلانتري با اشاره به اينکه تراز اکولوژيک درياچه اروميه 1274.1 متر از سطح آبهاي آزاد است اضافه کرد: براي رسيدن به اين وضعيت، بايد حجم درياچه به 14.5 ميليارد مترمکعب برسد که برنامه زمان بندي آن، اعلام شده است.وي در بخش ديگري، وضعيت ديگر مناطق کشور در حوزه منابع آب را بسيار بدتر از حوضه آبريز درياچه اروميه ارزيابي کرد و افزود: ميزان مصرف آب در ايران چندين برابر استانداردهاي جهاني و کشورهاي توسعه يافته است به طوري که ايرانيان سالانه 85 درصد آبهاي تجديدشونده خود را مصرف مي کنند.وي اظهار کرد: اين رقم در آمريکا 21 درصد

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی