در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

دریاچه ارومیه

۵۰۳۵ دریاچه ارومیه

حال بدتر از بد درياچه اروميــه

گروه اجتماعي:سمفوني مرگ آخرين نوايي است که اين روزها از چي‌چست به گوش مي‌رسد انگار ديگر کسي سراغي از تو نمي‌گيرد. سمفوني مرگ آخرين نوايي است که اين روزها از چي‌چست به گوش مي‌رسد، انگار ديگر کسي سراغي از او نمي‌گيرد، همه گوش به زنگ ايستاده‌اند اما نه براي نجاتش که براي نابود شدنش. حتي وقتي دلت خون شد باز نديدن ريتم مرگي را که د

[ ۹۳/۰۷/۱۵ ]

۵۰۶۱ دریاچه ارومیه

احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده

گروه خبر:مدير دفتر برنامه‌ريزي ستاد احياي درياچه اروميه گفت: بنا بر برنامه‌ريزي‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه با رهاسازي سدهاي آب اين استان به درياچه اروميه در طول پنج سال حدود 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه احيا مي‌شود.

[ ۹۳/۰۷/۱۵ ]

۵۱۵۷ دریاچه ارومیه

مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است

گروه خبر: دبير ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به کاهش ميزان آب اين درياچه به زير يک ميليارد مترمکعب گفت: مديريت نامناسب مصرف آب، عامل اصلي اين وضعيت و بحران کنوني درياچه است.

[ ۹۳/۰۶/۱۰ ]

۵۰۶۳ دریاچه ارومیه

نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند

گروه خبر: نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت: نگاههاي سليقه اي نه تنها مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند بلکه تهديدي بزرگ و جدي براي نجات درياچه اروميه است.

[ ۹۳/۰۶/۰۴ ]

نظر سنجی