در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

تندرستی > چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد

گروه تندرستي:زخمي که به روانتان آسيب زده، عميق‌تر از آن است که با يک نصيحت ساده يا گذشت چند روز التيام پيدا کند. شما براي پشت‌سرگذاشتن اين روزها و يادگرفتن راه و رسم زيستن با اين درد، به زمان زيادي نياز داريد. زماني که مي‌توانيد با کمک‌گرفتن از توصيه‌هاي زير، آن را تنها اندکي کوتاه‌تر کنيد.

  گروه تندرستي:زخمي که به روانتان آسيب زده، عميق‌تر از آن است که با يک نصيحت ساده يا گذشت چند روز التيام پيدا کند. شما براي پشت‌سرگذاشتن اين روزها و يادگرفتن راه و رسم زيستن با اين درد، به زمان زيادي نياز داريد. زماني که مي‌توانيد با کمک‌گرفتن از توصيه‌هاي زير، آن را تنها اندکي کوتاه‌تر کنيد.
  آدم‌هاي ديروز زندگي‌تان، به خاطرات امروز شما تبديل شده‌اند. خاطراتي پشت شيشه قاب‌عکس؛ خاطراتي که در خواب شبانه‌تان پرسه مي‌زنند. تحمل اين رنج، آسان نيست؛ مي‌دانيم و مي‌دانيم که فراموش‌کردن آنچه بر شما گذشته، ممکن است. زخمي که به روانتان آسيب زده، عميق‌تر از آن است که با يک نصيحت ساده يا گذشت چند روز التيام پيدا کند. شما براي پشت‌سرگذاشتن اين روزها و يادگرفتن راه و رسم زيستن با اين درد، به زمان زيادي نياز داريد. زماني که مي‌توانيد با کمک‌گرفتن از توصيه‌هاي زير، آن را تنها اندکي کوتاه‌تر کنيد.
  *به دنبال حلقه حمايتي باشيد
  خودتان را با حلقه‌ دوستان - کساني که همدرد شما هستند يا آدم‌هايي که در حضورشان آرامش داريد - محاصره کنيد. معلمي که به او حس خوبي داريد، همسايه‌اي که مشابه شما داغدار است يا دوستي محکم و قوي که در کنارش احساس ضعف نمي‌کنيد، مي‌توانند به شما در عبورکردن از اين بحران، کمک کنند.
  *فراموش نکنيد
  مدام از خود مي‌پرسيد چرا اين اتفاق افتاد؟ فکر مي‌کنيد براي عزيز ازدست‌رفته‌تان کم‌گذاشته‌ايد؟ درست در لحظه‌اي که ديگران فکر مي‌کنند آرام شده‌ايد، غم، خشم يا احساسات ناخوشايند‌تان را با شديد‌ترين شکل ابراز مي‌کنيد؟ طبيعي است. شما حداقل شش‌ماه براي سوگواربودن فرصت داريد و حتي اگر در اين ماه‌ها، غم با تمام قدرتش روي دل شما سنگيني کند، کسي نبايد شما را سرزنش کند.
  *از خودتان مراقبت کنيد
  شمايي که رواني آزرده داريد، بيشتر از هميشه در معرض ابتلا به بيماري‌هاي جسمي هستيد. سعي کنيد در اين شرايط، به جاي طبيعي جلوه‌دادن موقعيت و انکار احساسات ناخوشايند، به روانتان اجازه ابراز احساسات و به بدنتان فرصت تجديدقوا بدهيد. خودتان را تقويت کنيد، مراقب بروز علائم تهديدکننده جسمي باشيد و نظم در غذاخوردن و خوابيدن را فراموش نکنيد. شما براي بازسازي‌کردن روانتان، به بدني سالم و توانمند نياز داريد.
  *بيکار ننشينيد
  شايد در اين روزها، سرکاررفتن برايتان دشوارترين کار باشد، اما مطمئن باشيد که ماندن در سکون، حالتان را هر روز بدتر خواهد کرد. اگر شاغل هستيد، سر کارتان برگرديد و اگر پيش از اين هم فعاليت کاري نداشته‌ايد، از همين امروز براي به فعاليت واداشتن خودتان تلاش کنيد. انجام کارهاي داوطلبانه، حضور در فضاهاي کاري يا همراه‌شدن با گروه‌هاي مختلفي که بهانه‌هاي مشترکي براي وقت‌گذراني و رشد دارند، به شما براي برگشتن به زندگي کمک مي‌کند.
  *با بچه‌ها حرف بزنيد
  به گزارش امانت به نقل از الف، تصور نکنيد که سکوت کودکان، به معناي درک‌نکردن اين درد است. اگر فرزندتان از شما در مورد گريه اطرافيانش مي‌پرسد، برايش توضيح دهيد که به‌خاطر ازدست‌دادن کسي ناراحت هستند. اگر فرزندتان واکنش‌هاي هيجاني غيرمنتظره‌اي را نشان مي‌دهد، از هر فرصتي براي صحبت‌کردن با او در مورد احساساتش استفاده کنيد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی