در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹

تندرستی > پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان

گروه تندرستي:يک متخصص روانشناسي کودک و نوجوان، ضمن بيان آنکه دختران در قبال مسائل خانوادگي و پسران در قبال مسائل اجتماعي مسئوليت پذيري بيشتري دارند، راهکارهايي موثر براي پرورش مسئوليت پذيري در کودکان ارائه کرد.

  گروه تندرستي:يک متخصص روانشناسي کودک و نوجوان، ضمن بيان آنکه دختران در قبال مسائل خانوادگي و پسران در قبال مسائل اجتماعي مسئوليت پذيري بيشتري دارند، راهکارهايي موثر براي پرورش مسئوليت پذيري در کودکان ارائه کرد.
  گوهريسنا انزاني با بيان اينکه مسئوليت نوعي ويژگي شخصيتي است که به‌صورت نگرشي در ساختار رواني و رفتاري فرد شکل مي‌گيرد، اظهارکرد: مسئوليت‌پذيري يعني فرد بتواند تعهداتي که بر عهده دارد را به‌درستي انجام دهد که البته مسئوليت‌پذيري در بعد فردي زمينه‌ساز مسئوليت‌پذيري اجتماعي است.
  به گفته وي فردي که مسئوليت‌پذيري را در کودکي بياموزد مي‌تواند به فرد موفقي تبديل شود. در همين راستا خانواده و مدرسه بايد آموزش‌هايي را براي ارضاي نياز روانشناسي و روانشناختي که در نهايت منجر به حس مسئوليت پذيري ميشود اختصاص دهد چراکه رفتار مسئولانه از شاخص‌هاي انسان سالم در هر جامعه اي به شمار مي‌رود که بايد از دوران کودکي به افراد آموزش داده شود.
  اين روانشناس با بيان اينکه مسئوليت حاصل سه ويژگي تشخيص، تصميم و خلاقيت است، گفت: افراد مسئوليت‌پذير افرادي با وجدان، مطمئن، جدي و مقرراتي هستند اين در حاليست که مسئوليت‌پذيري اکتسابي و نيازمند آموزش والدين است. مسئوليت‌پذيري داراي مولفه‌هاي اصلي شامل يادگيري رفتارهايي که نياز اساسي فرد را برآورده مي‌کند و پذيرفتن پيامد رفتار است.بنابر اظهارات انزاني، کودکاني که مسئوليت‌پذيري را نياموزند در آينده در کارها به موفقيت نخواهند رسيد، روابط دوستانه اشتباهي برقرار مي‌کنند، اعتماد به نفسشان کاهش مي‌يابد، خشم، استرس، افسردگي و اضطراب در آنها بيشتر مي‌شود. همچنين بزهکاري، ترک تحصيل، انزواي اجتماعي، سردرگمي، کاهش حس امنيت، قانون‌گريزي، نزول گرايش به نظم، کاهش روابط اجتماعي، کاهش انگيزه‌هاي پيشرفت، خشونت عليه همسر، گرايش به مواد مخدر و مشروبات، انتقام گيري و انتقاد دائم از ديگران از ديگر خصوصيات خلقي اين افراد مي‌شود.وي افزود: از ديدگاه نظريه يادگيري اجتماعي، بهترين شيوه آموزش مسئوليت‌پذيري به کودکان الگو برداري مناسب از والدين و محيط اجتماعي است.
  اين روانشناس با بيان اينکه مسئوليت‌پذيري مي‌تواند به‌صورت آگاهانه و ناآگاهانه به کودکان آموزش داده شود، گفت: در شيوه آگاهانه والدين با امر و نهي، آموزش و تشويق و تنبيه مسئوليت‌پذيري را در فرزندان شکل مي‌دهند اما در شيوه ناآگاهانه کودکان با مشاهده و الگوگيري از رفتار و گفتار والدين رفتارهاي مسئولانه را مي‌آموزند و اين رفتارها را دروني مي‌کنند البته از ديدگاه روانشناسي والدين نبايد به کودک به‌صورت مستقيم امر و نهي کنند. بهترين راه آموزش مسئوليت‌پذيري دروني‌سازي با شيوه تربيتي مناسب از سوي والدين است.به گفته وي، در شيوه فرزندپروري منسجم و صميمي که والدين در تربيت فرزندان با يکديگر اختلاف نظر ندارند، در برابر فرزندانشان مشاوراني آگاه و با دانش هستند، والدين مسئوليت پذيري زيادي در قبال فرزندان و همسرشان دارند و مي‌دانند که مشورت در زندگي تاثير زيادي دارد و به صورت مداوم در حال پيشرفت و تکامل روحي، جسمي و معنوي هستند و در کنار هم احساس شادي مي‌کنند، بهترين شرايط را براي آموزش مسئوليت پذيري در فرزندانشان فراهم مي‌کنند.
  انزاني تاکيد کرد: طبق پژوهش‌هاي انجام شده مسئوليت‌پذيري خانوادگي در دختران و مسئوليت‌پذيري اجتماعي در پسران بيشتر پرورش مي‌يابد، حال آن‌که کودکاني که داراي اعتماد به نفس بيشتري هستند مسئوليت پذيري بيشتري را بر عهده مي‌گيرند.وي در ادامه درباره نحوه پرورش مسئوليت پذيري در کودکان گفت: مشارکت دادن فرزندان در مسائل خانه و خانواده باعث پرورش مسئوليت پذيري در کودکان مي شود. والدين با يادگيري مهارت‌هاي فرزندپروري و اجراي کامل تکنيک‌هاي ياد گرفته شده مي‌توانند فرزندان مسئوليت‌پذيري را تربيت کنند. مي‌توان با توجه به سن و توانمندي کودک آنها را در مرتب کردن اتاقشان مشارکت داد اما پيش از اين والدين بايد خشم و استرس خود را کنترل کنند و بتوانند شيوه موثرارتباط با فرزندان خود را بيابند. بايد هنگام مرتب کردن اتاق کودک، کنار او بنشينند و همراه با بازي و شيطنت مسئوليت پذيري را به کودک آموزش دهند. هرچقدر وسايل اتاق کمتر امکان مرتب کردن آن بيشتر و راحت‌تر خواهد بود.انزاني افزود: همچنين والدين مي‌توانند در کارهاي مربوط به خانه‌داري از فرزندان خود کمک بگيرند زيرا کودکان معمولا از سنين بسيار کم علاقه به کمک کردن به والدينشان دارند. همچنين بازي پازل و لگو بازي براي پرورش نظم و مقررات در کودکان بسيار موثر است.
  وي ادامه داد: والدين بايد از کودکان خود بخواهند که در ساعت مشخصي بخوابند، مسواک زدن را طبق قاعده نظم بدانند و هر کاري را با برنامه و قاعده خاصي انجام دهند. بايد از دستورات مبهم به کودک پرهيز کنند و به‌صورت جزئي کودک را راهنمايي کنند. والدين نبايد دستورات پشت سر هم به کودک بدهند.آنان بايد در قبال هر رفتار مناسب به شيوه کلامي يا غير کلامي کودک را تشويق کنند البته بايد از باج دادن به فرزندشان پرهيز کنند يعني پيش از انجام هر رفتار به کودک هديه داده نشود اما چنانچه کودک در انجام مسئوليت ساده‌اي که به عهده او بود موفق عمل کرد با گفتارهايي مثل آفرين، مرسي دخترم، چشمک زدن، نوازش کردن و بوسيدن و دادن خوراکي‌هاي خوشمزه و ساده کمک کنند تا مسئوليت پذيري در کودک تقويت شود.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، والدين بايد اجازه دهند کودکان کارهاي ساده و جزئي را تا جايي که به آن‌ها آسيبي وارد نمي‌کند خودشان انجام دهد و فقط مراقب امنيت فرزند باشند که در انجام اين کارها آسيبي به آن‌ها وارد نشود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی