در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

تندرستی > نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد

گروه تندرستي:همه ما همواره در جست‌وجوي شادي هستيم. ما معمولا باور داريم که تصميمات خوبي مي‌گيريم؛ تصميماتي که ما را به رفاه نزديک‌تر خواهند کرد.

  گروه تندرستي:همه ما همواره در جست‌وجوي شادي هستيم. ما معمولا باور داريم که تصميمات خوبي مي‌گيريم؛ تصميماتي که ما را به رفاه نزديک‌تر خواهند کرد.
  همه ما به‌طور طبيعي خواهان اجتناب از ترس و فراهم کردن يک زندگي راحت و بي‌دغدغه هستيم. مشکل اين‌ است که گاهي‌اوقات انتخاب‌هاي ما برخلاف انتظار، اندوه و اضطراب ما را بيشتر مي‌کنند. در واقع، گرفتار عادات بدي مي‌شويم که به ما آسيب مي‌رسانند و رضايت و شادي‌مان را مي‌گيرند. با سرکوب‌کردن اين عادات بد که در اين نوشته خواهيم گفت، مي‌توانيد شادي‌تان را دوباره به‌دست آوريد.
  *مقايسه دائمي خود با ديگران
  مقايسه دائمي خودمان با ديگران منجر به عدم رضايت از زندگي‌مان مي‌شود.اگر مي‌خواهيد خودتان را با ديگران مقايسه کنيد، سعي کنيد سنجيده قضاوت کنيد. به خودتان يادآوري کنيد که هيچ‌کس کامل نيست و همه مي‌خواهند منتهاي تلاش‌‌شان را بکنند تا به اهداف‌شان برسند.
  *ناسپاس بودن
  صرف‌نظر از مشکلات زيادي که شايد در زندگي داشته باشيد، باز هم داشته‌هاي زيادي داريد که بايد قدردان آنها باشيد. هر روز که از خواب بيدار مي‌شويد و نفس مي‌کشيد فرصت دوباره‌اي را براي کار‌کردن، نزديک‌شدن به اهداف، خدمت به ديگران و کشف شادي‌هاي کوچک در زندگي داريد. اگر قدردان داشته‌هايتان نباشيد، ارزش و اهميت آنها را درک نخواهيد کرد.
  قدرداني، زندگي‌تان را دگرگون مي‌کند. شاکر‌بودن، فکر شما را به داشته‌هاي شگفت‌انگيزتان معطوف مي‌کند. اگر درک نکنيد که در زندگي از چه نعمت‌هايي برخوردار هستيد و قدردان آنها نباشيد، هرگز در زندگي احساس رضايت نخواهيد کرد. قدرداني از استرس شما مي‌کاهد، به ذهن شما آرامش مي‌دهد و از شما يک شخصيت منعطف و مهربان مي‌سازد.
  *گرفتار ترس يا نفرت ‌شدن
  مغز ما به‌طور طبيعي خطرات و تهديدات واقعي را به ما هشدار مي‌دهد و به حفظ امنيت ما کمک مي‌کند؛ اما ترس و اضطراب غيرطبيعي زندگي ما را مختل مي‌کند.
  ترس از شکست مانع پيگيري رؤياهايمان مي‌شود و بر تصميماتي که دوست داريم بگيريم اثر منفي مي‌گذارد.نفرت هم به اندازه ترس مخرب است. اگر بگذاريد خشم، شما را کنترل کند؛ در باتلاقي از بدبيني فرو مي‌رويد.
  خاطره تجربيات تلخ در ذهن ما انباشته مي‌شوند، اما اگر بخواهيم بر اساس خشم يا نفرت تصميم‌گيري کنيم، توانايي تمرکز خود را روي مسائل مهم زندگي از دست مي‌دهيم. نفرت، شادي‌هايمان را ذره‌ذره از ما مي‌گيرد.خودتان را تسليم ترس و نفرت نکنيد.
  نوشتن افکارتان را جدي بگيرد تا با اين احساسات منفي مبارزه کنيد. به نحوه رفتار و برخوردتان با ديگران اهميت بدهيد و نگذاريد پاي خصومت به زندگي‌تان باز شود.
  *تمرکز محض روي گذشته يا آينده
  اگر توجه شما معطوف به گذشته يا آينده باشد، احتمال دارد تجربيات و فرصت‌هايي را که درست مقابل چشمان‌تان است، ناديده بگيريد. شما بايد در لحظه زندگي کنيد تا توجه‌تان را معطوف شرايط و اطرافيان‌تان کنيد.
  اگر اين‌گونه نباشد، بدون اينکه تشخيص بدهيد، ر‌وزها و سال‌هاي زيادي را پشت مي‌گذاريد؛ درحالي که در هيچ‌يک از آنها زندگي‌کردن در لحظه را تجربه نکرده‌ايد. ‌زندگي در گذشته، معمولا نشان از وجود مسائل حل‌نشده‌اي است که از مغز ما بيرون نمي‌روند. تمرکز کامل روي آينده معمولا نشانه‌اي از وجود اضطراب درباره اتفاقات آتي و توانايي شما در مواجهه با آنها است. تحقيقات نشان مي‌دهند کساني‌که در لحظه زندگي مي‌کنند و به زمان حال مي‌انديشند، انسان‌هاي شادتري هستند.
  *اسير‌شدن در بازي سرزنش
  سرزنش‌کردن مداوم ديگران به‌خاطر مشکلات يا شرايط خودتان، عادت مخربي‌ست که هم به خودتان و هم به اطرافيان‌تان آسيب مي‌رساند. وقتي ديگران را سرزنش مي‌کنيد، از مسئوليت احساسات و اعمال خودتان چشم‌پوشي مي‌کنيد.
  ما مسئوليت مشکلات‌مان را به گردن ديگران مي‌اندازيم، چون نمي‌خواهيم خودمان را مقصر بدانيم. در‌عوض، با مقصر‌دانستن ديگران، شکست خودمان را توجيه مي‌کنيم تا احساس بهتري پيدا کنيم.ما تصور مي‌کنيم با مقصر‌دانستن ديگران، پشيماني و افسوس از دوش ما برداشته مي‌شود. در دنياي واقعي، ما هميشه مسئول اعمال خودمان هستيم. هيچ‌کس نمي‌تواند ما را به کاري که به ضررمان است وادار کند يا مسئوليت اعمالمان را به‌جاي ما به‌عهده بگيرد.
  *چشم‌دوختن به دارايي‌ها
  ماشين مدل بالا، مبلمان شيک، ساعت گران و تمام چيزهايي که آرزوي داشتن‌شان را داريد به شما احساس تعلق يا رضايت نخواهند داد. اگر براي خريد هر يک از آنها خودتان را در تنگناي مالي قرار داده باشيد، فقط به بار استرس و اضطراب‌ خودتان افزوده‌ايد.وقتي تمرکز زندگي‌تان روي پول و ماديات باشد، نمي‌توانيد شادي‌هاي واقعي و حقيقي زندگي را ببينيد. منکر نمي‌شويم که پول به رفاه ما و اطرافيان‌مان کمک مي‌کند، اما زماني‌که تمرکزمان به‌طور کامل روي ثروت و اندوختن آن باشد، چيزهايي را که سبب آرامش و شادي واقعي‌مان مي‌شوند، فراموش مي‌کنيم.
  *از بين‌رفتن فرصت ها به‌واسطه تنبلي
  همه ما هرازگاهي وظايفي را به تعويق مي‌اندازيم که از انجام‌شان مي‌ترسيم يا بهانه‌تراشي مي‌کنيم تا دليلِ انجام‌ندادن کاري که قول انجامش را داده بوديم، توضيح بدهيم. به تعويق انداختن هميشگي، بدون‌شک به شادي بلند‌مدت ما لطمه مي‌زند.
  ما با تنبلي، زمان باارزش و انرژي‌مان را هدر مي‌دهيم، درحالي که مي‌توانيم از اين دو منبع باارزش براي پي‌گيري اهداف و آرزوهاي‌مان استفاده کنيم.وقتي به گذشته نگاه مي‌کنيد، آيا از نحوه استفاده از زمان‌تان احساس پشيماني و ناراحتي مي‌کنيد؟ آيا روزهايي که پشت سر گذاشته‌ايد، ارزش و هدف داشته‌اند؟ آيا در گذشته فرصت‌هاي مهمي را از دست داده‌ايد؟ نگوييد »هنوز وقت هست«، يا »دفعه بعد«، چون اصطلاحي به‌نام »ديگر خيلي دير شده است« وجود دارد. پس از همين امروز آغاز کنيد.
  *بدترين منتقد خود‌بودن
  ما باور داريم که وقتي به هدفي نمي‌رسيم، بايد انتظارات‌مان را بالا ببريم و به خودمان سخت بگيريم. در نتيجه انتقاد از خود براي شناسايي عيوب و کامل‌کردن مهارت‌هاي‌مان ضروري است. آگاه‌‌بودن از نقاط ضعف شخصي مهم است.
  اهميت ندادن به اين آگاهي به‌‌‌علت غرور يا اعتمادبه‌نفس بيش‌ازحد، ما را به جايي نمي‌رساند. از طرفي، خودگويي‌هاي منفي و منتقدانه، شما را به جايي نمي‌رساند و مانع پذيرفتن شادي‌هاي واقعي زندگي مي‌شود.
  به گزارش امانت به نقل از سلامت نيوز، مهم اين‌است که بدانيد چرا اين‌قدر به خودتان سخت مي‌گيريد؟ آيا از خودتان نااميد هستيد، چون مي‌دانيد که مي‌توانيد عملکرد بهتري داشته باشيد؟ شما واقعا از خودتان چه انتظاري داريد؟ افکار منفي را کنار بگذاريد و فقط به انتقادات سازنده فکر کنيد. فراموش نکنيد که با خودتان مهربان باشيد، همين‌طور با ديگران، چون اين راه رسيدن به شادي واقعي است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی