در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

تندرستی > نيکوتين آرامش مي‌آورد؟

گروه تندرستي:معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت گفت: افراد براساس باوري اشتباه مبني براينکه استعمال دخانيات به رفع استرس و تنش عصبي آنها کمک مي‌کند، به مصرف آن روي مي‌آورند، اما به صورت ناخودآگاه به سيگار و نيکوتين موجود در آن اعتياد پيدا مي‌کنند و همين وابستگي، به تدريج حس لذت را به اعتياد سوق مي‌دهد.

  گروه تندرستي:معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت گفت: افراد براساس باوري اشتباه مبني براينکه استعمال دخانيات به رفع استرس و تنش عصبي آنها کمک مي‌کند، به مصرف آن روي مي‌آورند، اما به صورت ناخودآگاه به سيگار و نيکوتين موجود در آن اعتياد پيدا مي‌کنند و همين وابستگي، به تدريج حس لذت را به اعتياد سوق مي‌دهد.
   بنابراين بايد توجه شود که مصرف دخانيات منجر به آرامش مطلق نمي‌شود.
  علي اسدي درباره آثار مخرب مصرف دخانيات و مواد مخدر بر سلامت افراد ، گفت: مصرف دخانيات و مواد مخدر و ساير موادي که در فرد ايجاد وابستگي مي_کند، داراي مضرات جسمي و رواني هستند، مضرات جسمي آنها به ريه، قلب  سيستم اعصاب و همچنين دستگاه تنفسي انسان آسيب وارد مي_کند، اما آثار رواني با پيدايش مشکلات رفتاري و اختلالات رواني فرد را تحتالشعاع قرار مي_دهد.
   وي درباره آثار رواني مصرف مواد مخدر محرک خاطرنشان کرد: مواد محرک و آمفتامين_ها بيش از مواد دخاني به سلامت روان فرد آسيب مي_زنند، موادي مانند حشيش، شيشه، گل، هرويين و قرصهاي نشاطآور که جزو مواد مخدر محرک محسوب مي_شوند، برخلاف اين باور غلط که در ابتدا اعتيادآور نيست، به شدت بر ايجاد وابستگي رفتاري فرد تاثيرگذار است و باعث ايجاد بيماريهاي اعصاب و روان مي_شود. اسدي با بيان اينکه مصرف مواد مخدر محرک داراي آثار رواني بلند مدت و کوتاه مدت است، تصريح کرد: کساني که دائما در معرض فشارهاي عصبي و محيطي قرار دارند، بيشتر از ديگران در معرض گرايش به اعتياد هستند. موقعيتهايي همانند کنکور، از دست دادن نزديکان، شکستهاي عاطفي، مالي، شغلي، تحصيلي و انتخاب همسر ممکن است در زندگي هر جواني پيش آيد که آنها را مستعد گرايش به سمت مصرف سيگار و مواد مخدر مي_کند.
   معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت درخصوص آثار رواني مصرف دخانيات بر سلامت روان، بيان کرد: افراد براساس يک باور اشتباه مبني براينکه استعمال دخانيات به رفع استرس و تنش عصبي آنها کمک مي_کند، به مصرف آن روي مي_آورند، اما به صورت ناخودآگاه به سيگار و نيکوتين موجود در آن اعتياد پيدا مي_کنند و همين وابستگي، به تدريج حس لذت را به اعتياد سوق مي_دهد. بنابراين بايد توجه شود که مصرف دخانيات منجر به آرامش مطلق نميشود.
  وي ادامه داد: افرادي که به مصرف سيگار اعتياد پيدا مي کنند، بيشر از ساير افراد به مصرف مواد مخدر محرک تمايل نشان مي دهند، دليل آن نيز مقاوم شدن بدن به ماده اعتيادزاي سيگار و کشش آنها براي کسب لذت و آرامش بيشتر است. بنابر اعلام وبدا  اسدي با اشاره به اينکه راهکار رهايي از تنش عصبي و استرسها، سيگار و موادي از اين قبيل نيست، خاطرنشان کرد: افراط در مصرف هر نوع مادهاي، فارغ از مفيد يا مضر بودن، سبب اعتياد مي_شود. بنابراين مردم براي رفع تنش و دغدغههاي رواني خود نبايد به دنبال راهکارهاي موقتي مضر بروند؛ چراکه بعداز مدتي همين راهکارها، به ايجاد مشکل تازهاي در زندگيشان مبدل مي_شود.
  معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با بيان اينکه مصرف کنندگان مواد دخاني در معرض ابتلا به افسردگي هستند، اظهار داشت: براساس برخي مطالعات، علت تاثير سيگار در بروز افسردگي، نيکوتين موجود در آن است. آزمايش‌ها تاييد مي_کنند که نيکوتين موجود در سيگار مانند محرک عمل کرده و موجب آزاد شدن انتقال دهندههاي عصبي در مغز ميشود، مغز نيز به اين ماده معتاد شده ونميتواند بدون آن فعاليت طبيعي خود را انجام دهد.
  وي گفت: 20 تا 30 دقيقه پس از دود کردن آخرين نخ سيگار مقدار نيکوتين در بدن شروع به کاهش ميکند و همين امر در فرد سيگاري موجب بروز اضطراب ميشود که ارتباط بسيار نزديکي با ابتلا به افسردگي دارد. به اين ترتيب تغييرات دائمي در سيستم اعصاب که از استعمال سيگار ناشي ميشود به بروز افسردگي ميانجامد که در طول زندگي با فرد سيگاري ميماند و غلبه بر آن دشوار است.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، اسدي تاکيد کرد: مواجهه با مسائل و مشکلات مختلف در زندگي بار رواني به همراه دارد و ممکن است، روان فرد را به چالش بکشد.
   بنابراين بهترين راهکار رفع اينگونه تنشها، مراجعه به مشاور و روانشناس است و بايد تاکيد کرد که مصرف دخانيات آرامش مقطعي و کوتاه مدت ايجاد مي_کند  کمااينکه آثار بلند مدت مخربي به همراه خواهد داشت.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی