در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹

تندرستی > شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد

گروه تندرستي:زماني كه فردي دچار اختلال شخصيت مي‌شود، يعني رفتارهايي از خودش بروز مي‌دهد كه از انتظارات جامعه فاصله دارد و با نوسان همراه است و بدون تفكر قبلي است.

  گروه تندرستي:زماني كه فردي دچار اختلال شخصيت مي‌شود، يعني رفتارهايي از خودش بروز مي‌دهد كه از انتظارات جامعه فاصله دارد و با نوسان همراه است و بدون تفكر قبلي است.
  باعث مي‌شود فرد بيمار در عملكرد اجتماعي، فردي و شغلي خود با مشكل روبه‌رو شود.بيشتر انسان‌ها ممكن است گاهي در زندگي خود كج رفتاري‌هايي داشته باشند يا خلاف هنجار جامعه رفتار كنند و اين موضوع ممكن است به صورت طبيعي اتفاق بيفتد، اما زماني كه افراد به‌طور مكرر ناهنجاري از خود بروز دهند و مدت زيادي درگير ناهنجاري باشند، مي‌تواند نشان‌دهنده اختلال باشد.شخصيت‌هاي سالم و ناسالم در اين زمينه‌ها متفاوت هستند: انعطاف‌پذيري: ‌ايجاد تغيير در خود و محيط و تطابق با تغييرات محيطي و تغيير در عادات روزانه در صورت لزوم.
  تاب‌آوري:تحمل مقابله با ناكامي و داشتن پشتكار و پذيرش اتفاقات و رويدادهاي مختلف زندگي و كنارآمدن با مشكلات و تلاشگر بودن در زندگي.
   قابل اتكا بودن: داشتن نظم و مسؤوليت‌پذيري و متعهد بودن به قول و وعده و داشتن انگيزه براي انجام كارها و باوجدان بودن.
  داشتن روابط بين فردي خوب:اعتماد عاقلانه به ديگران و احترام گذاشتن و داشتن معاشرت سالم و پرهيز از قضاوت و تمسخر و ساده لوح نبودن و توانايي برقراري ارتباط با اطرافيان.
   پذيرش خود:پذيرش توانايي‌ها و نقاط ضعف خود و نداشتن تفكرات افراطي مثبت و منفي در مورد خود.
  تنظيم هيجان:توانايي مديريت هيجان و داشتن احساس‌هاي متناسب با اتفاقات مختلف و كنترل داشتن در ابراز هيجان.
   كنترل تكانه:توانايي به تعويق انداختن خواسته‌ها و داشتن تحمل نه شنيدن و داشتن برنامه‌ريزي براي دستيابي به اهداف و خواسته‌ها.
  پرهيز از افراط:روابط اجتماعي متعادل و نداشتن نوسان نامناسب در روابط بين فردي و برخورداري از عادات خوب و رعايت تعادل در رفتار.
  درك دنيا و واقعيت:برداشت صحيح از دنياي پيرامون و ذهن سالمي كه فاجعه‌سازي نمي‌كند و تفسيرهاي افراطي از رفتار اطرافيان ندارد.بنابراين لازم است تا شناخت، عاطفه، روابط بين فردي و نحوه كنترل تكانه فرد مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت وجود نشانه‌هاي اختلال به درمان‌هاي روان‌شناختي و حتي در صورت لزوم به دارودرماني بپردازد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی