در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹

تندرستی > زندگي تان را غرق در آرامش کنيد

گروه تندرستي:داشتن آرامش در زندگي مشترک فقط يک آرزو نيست, با رعايت اين نکات ساده آرامش را در زندگي تجربه کنيد.

  گروه تندرستي:داشتن آرامش در زندگي مشترک فقط يک آرزو نيست, با رعايت اين نکات ساده آرامش را در زندگي تجربه کنيد.
  در دنياي پراضطراب امروز آرامش وراحتي خيال نعمتي است که بسياري آرزوي آن را دارند اما براي رسيدن به آن تنها آرزو کافي نيست بلکه بايد قدم پيش نهاد و کاري کرد. آنچه در پي مي آيد برخي تکنيک هاي رواني شناختي است که ضمن کمک به رفع تشويش ونگراني آرامش و نشاط و شادي را در زندگي ما رونق مي بخشد.
  داشتن زندگي مشترک بدون تنش و بحث مداوم و بي نتيجه، براي بعضي از همسران به آرزو تبديل شده است. زن و شوهرهايي که با رعايت چند توصيه مي توانند به زندگي شان رنگ آرامش بزنند اما آنقدر اين کار را نکرده اند که راه حلي بهتر از طلاق نيافته اند.
  *آرامش در زندگي مشترک
  بنابراين بعد از خواندن نکته به نکته اين مطلب، براي عمل کردن به اين توصيه ها برنامه ريزي کنيد تا آرامش را در زندگي مشترک احساس کنيد.
  به دقت افکارتان را زيرنظربگيريد و هنگامي که يک فکر منفي هجوم مي اورد خودتان را وارسي و به جاي آن يک فکر مثبت جايگزين کنيد.ذهن مثبت اوضاع مثبت را به خود جلب مي کند.به خاطر داشته باشيد که عالم به نيات ما پاسخ مي دهد.مهم نيست که درهرزماني از روز چه اتفاقي بيفتد.هر چه مسايل به نظر مشکل وپر دردسر بيايند و هر چه قدر که بخواهيم کارهاي زيادي را در آن واحد انجام دهيم بايد فقط به خلوتگاه درون خويش برگرديم و آرامش دروني پيدا کنيم.
  *اگر شنيديد فکر کنيد نشنيديد!
  گاهي همسرمان عصبي است و حرف هايي مي زند که خودش هم واقعا به آن حرف ها اعتقادي ندارد؛ اگر آن حرف ها را معيار رفتار خودمان قرار بدهيم، وارد بازي قدرت مي شويم که کمکي به زندگي مشترک و افزايش صميميت ما نخواهد کرد. وقتي مي دانيد همسرتان حرف خودش را باور ندارد چه دليلي وجود دارد که بخواهيد به او ثابت کنيد اشتباه کرده است!
  *جنگ منجر به شکست را شروع نکنيد
   درباره اختلاف هاي خودتان مي توانيد بدون سرزنش، تحقير و انتقاد با هم گفتگو کنيد اما تلاش براي تغيير همه رفتارهاي همسرتان به معني زندگي مشترک نيست، به معني يک جنگ منجر به شکست است. همه نظرات ديگران را جدي نگيريد. اين که اطرافيان درباره شما و همسرتان چه قضاوتي دارند مهم نيست! مهم اين است که از زندگي مشترک با همسرتان لذت ببريد و به توصيه هاي غيرمنطقي ديگران توجه نکنيد.
  *اجازه دهيد همسرتان اشتباه کند
   معمولا اگر به همسرتان آزادي اشتباه کردن بدهيد، محيط زندگي تنش کمتري پيدا مي کند اما بهتر است بازخورد و رفتار شما بدون تنش باشد تا همسرتان دوباره آن اشتباه را تکرار نکند.
   *به دکمه حساسيت زا دست نزنيد
   بعد از اين که چند ماهي از شروع زندگي مشترک بگذرد، دکمه قرمز همسرمان را پيدا مي کنيم و مي فهميم که با کدام دکمه عصباني، با کدام دکمه بي حوصله و با کدام دکمه ناراحت مي شود. استفاده از دکمه هاي قرمز براي باج گيري، انتقام، تنبيه، سرزنش، حال گيري و ... شما را وارد بازي قدرت مي کند و بازي قدرت جايي شروع مي شود که صميميت و در نتيجه شادي تمام مي شود.
   *اشتباهات تان را بپذيريد
   اگر هر دو پذيرفته باشيد که جدل بي فايده است بعد از اندکي بحث و جدل و مناظره دست از فهماندن مسئله برمي داريد و به جاي جنگ کلامي قدرت، دنبال راه حل موثرتري مي گرديد. استفاده از زبان براي بيان مفاهيم به سوءتفاهم دامن مي زند و دخالت احساس و هيجان به طور پنهان و آشکار، ماجرا را پيچيده تر مي کند.
  *پنهان کاري را فراموش کنيد
  اگر همسرتان به اشتباه فکر مي کند شما به او خيانت کرده ايد، لازم نيست براي اثبات وفاداري، خودتان را بکشيد بلکه کافي است شفاف و روراست باشيد؛ هم در مسائل مالي، هم در مسائل ديگري که براي همسرتان مهم است.
  *قبل از حرف زدن فکر کنيد
   به گزارش امانت به نقل ازنمناک،ممکن است بدون فکر کردن، به همسرتان حرفي بزنيد و چهل سال بعد همسرتان به شما بگويد که تو هماني هستي که فلان جمله را گفتي! البته نتيجه گفتن يک حرف اشتباه در اين حد مسئله مهمي نيست، مهم اين است که وقتي حرف مي زنيد، بعد اصرار داريد سر حرف تان باقي بمانيد و بازي کودکانه »لجبازي« شروع مي شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی