در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تندرستی > خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد

گروه تندرستي:خوش بيني پيش و بيش از آنکه يک امر هيجاني و احساسي باشد نوعي نگرش انسان است به خود و محيط. هر يک از نگرش هاي خوش بيني يا بدبيني بر خود انسان و نوع زندگي او تاثير مي گذارد. عليرضا عباسي

  گروه تندرستي:خوش بيني پيش و بيش از آنکه يک امر هيجاني و احساسي باشد نوعي نگرش انسان است به خود و محيط. هر يک از نگرش هاي خوش بيني يا بدبيني بر خود انسان و نوع زندگي او تاثير مي گذارد.

  انسان_هاي خوش بين از سلامت جسماني و رواني بيشتري برخوردارند، از زندگي رضايت بيشتري دارند، با ديگران سازگارترند، به زندگي اميد بيشتري دارند و در رويارويي با تنش هاي زندگي سازگاري بيشتري از خود نشان مي دهند. همچنين رابطه مستقيمي بين خوش بيني و سلامت روان وجود دارد. به اين معنا که خوش بيني امنيت رواني فرد را (که يکي از نياز هاي اساسي است) افزايش مي دهد و هر چه امنيت رواني بيشتر شود سلامت روان تضمين شده تر است. ناگفته پيداست که سلامت روان هم به نوبه خود منجر به سلامت رفتار و بروز رفتارهاي مناسب در مواجهه با ديگران مي شود.
  قطعاً يکي از اشتباهات بزرگ انسان در زندگي مي تواند بدبيني باشد. لازم است از خود بپرسيم که آيا براستي قرارگرفتن در وضعيت بدبيني حال و روز ما را از اينکه هستيم بهتر مي کند؟ اگر بهتر مي کند پس بهتر است که بدبين باشيم.
  نکته ديگر اينکه مثبت انديشي و خوش بيني به معناي ساده لوحي يا بي تفاوتي نسبت به بدي ها، نواقص، کژي ها و ناهنجاري ها نيست. خوش بيني حماقت نيست، بلکه خوش بيني همانا ديدن واقعيت ها، به انضمام باور و عزم به برنامه ريزي و اقدام مثبت و اميدوارانه براي راست کردن کژي ها و ترميم کاستي ها و اصلاح ناهنجاري ها است. اساساً تفاوت خوش بيني و بدبيني، تفاوت فعايت و انفعال است. انسان خوش بين فعالانه، پرتلاش و اميدوار مسير زندگي را مي پيمايد ولي انسان بدبين منفعلانه و شکاکانه، افسرده و بي انرژي زمان مي گذراند.
  از آنجا که انسان بدبين، غير از خود به همه بدبين است از لحاظ اخلاقي گرفتار نوعي غرور و خودبيني هم هست و همين خودبيني باعث مي شود که نتواند روابط اجتماعي مناسبي با ديگران برقرار کند. اينکه ساير انسان ها را بدبينانه موجودات بدي تلقي کنيم، خود به خود مانع رابطه اي صميمانه با آنها مي شود. برخورداري از نگرش مثبت و خوش بينانه نسبت به ساير انسان ها و باور کردن گفته ها و رفتار هايشان، باب گفتگو و تعامل با آنها را باز نگه مي دارد. اگر شما نسبت به کسي نگرش بدبينانه داشته باشيد به اين معني که او سراسر بد و انديشه هايش همه باطل؛ طبيعي است که هيچگاه مايل به گفتگو و تعامل با وي نخواهيد بود.
  انسان خوش بين نه تنها خود را ارزشمند مي داند و از فروتني برخوردار است بلکه ديگران را هم ارزشمند مي داند و همين نگرش خوش بينانه راه روابط صحيح با ديگران را باز مي کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی