در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸

تندرستی > خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند

ترجمه از پرديس بختياري گروه تندرستي : داشتن و نداشتن اعتماد به نفس در زندگي روزمره هر آدمي بسيار روي رفتار او تاثيرگذار خواهد بود. اعتماد به نفس بالا در هر کسي ديده نمي شود. برخي افراد تلاش به تظاهر دارند ولي به راحتي با کردارشان نشان مي دهند که چقدر اعتماد به نفس شان پايين است.

  گروه تندرستي : داشتن و نداشتن اعتماد به نفس در زندگي روزمره هر آدمي بسيار روي رفتار او تاثيرگذار خواهد بود. اعتماد به نفس بالا در هر کسي ديده نمي شود. برخي افراد تلاش به تظاهر دارند ولي به راحتي با کردارشان نشان مي دهند که چقدر اعتماد به نفس شان پايين است.
   برخي ديگر هم هستند که با اعتماد به نفس بالايي که دارند، مسير زندگي و موفقيت را براي خود هموار مي کنند. اما افراد با اعتماد به نفس چه خصوصياتي دارند؟ در ادامه ويژگي هاي افرادي که اعتماد به نفس بالايي دارند را به شما معرفي مي کنيم.   
  *تمرکزشان را بر يک کار مي گذارند: اگر خودمان را در مقابل انتخاب هاي مختلف قرار دهيم و تمرکزمان را بر جزييات بگذاريم، در واقع گيج مي شويم و همين امر از اعتماد به نفسي که در مورد توانايي هايمان داريم، مي کاهد. در واقع افراد موفق از ميان ده ها راه، يکي را انتخاب مي کنند و تمام تمرکزشان را بر آن مي گذارند. آنها وقت و انرژي خود را براي موضوعات کوچک و بي اهميت صرف نمي کنند. بنابراين وظيفه ماست که بدانيم چه چيزي ما را شاد و سربلند مي کند و چي چيزي  از اعتماد به نفس مان مي کاهد.
   *از خودشان دفاع مي کنند: افراد موفق از توانايي و نقض هاي خود آگاهند. آنها با احترام نقدهاي ديگران را مي پذيرند. در واقع آنها نقدهاي ديگران را نه به عنوان يک تهديد، بلکه به عنوان فرصتي براي يادگيري و بهبود شخصيت شان مي بينند و از آن نهايت استفاده را مي کنند اما آنجا که بدانند واقعا حق با آنهاست، مودبانه از حق شان دفاع مي کنند.
   *به فکر خشنود کردن ديگران نيستند: کمک کردن به ديگران با اين که خودت را وقف ديگران کني تفاوت بسيار دارد. اولي رفتاري خوب و شايسته است در حالي که دومي پس از مدتي اعتماد به نفس را از آدم مي گيرد. افرادي که از نيازها و خواسته هاي خود مي زنند تا ديگران را خشنود کنند، در واقع به مرور اعتماد به نفس را از خود دور مي کنند زيرا آنها معيار ارزش گذاري را بر اساس فکر ديگران مي سنجند. اين در حالي است که اعتماد به نفس از درون آدم سرچشمه مي گيرد نه از دنياي بيرون.
  * بيش از آنکه حرف بزنند، گوش مي_کنند: فردي که اعتماد به نفس بالايي داشته باشد، بيشتر از صحبت کردن، گوش مي دهد زيرا اصراري براي اثبات خود ندارد و مي داند از طريق شنيدن و توجه به ديگران مي تواند بر دانش خود بيفزايد و از اين طريق رشد کند.
  شايد از نظر شما اعتماد به نفس به معناي صحبت کردن در مقابل جمع باشد اما واقعيت اين است که افراد با اعتماد به نفس بالا احتياجي به ثابت کردن خود در مقابل ديگران ندارند و اين بدين معني است که آنها کمتر حرف مي زنند و بيشتر گوش مي کنند، به خصوص در مقابل نزديک ترين افراد زندگي شان.
    *وقت شان را در شبکه هاي اجتماعي هدر نمي دهند: افرادي که اعتماد به نفس بالايي دارند، از شبکه هاي اجتماعي عاقلانه استفاده مي کنند. آنها لحظات با ارزش خود را پاي صفحات شخصي ديگران و حسرت خوردن به کامل بودن زندگي آنها نمي گذرانند. در واقع اين که مدام در زندگي ديگران تجسس کنيم و به شاد بودن آنها غبطه خوريم، تنها اعتماد به نفس خود را پايين آورده ايم. بنابراين اگر مي خواهيد مانند افراد موفق و با اعتماد به نفس عمل کنيد، بايد از شبکه هاي مجازي هدفمند استفاده کنيد.
   *ديگران را به سخره نمي گيرند : مسخره کردن يا دست به سر کردن ديگران را تنها افرادي که اعتماد به نفس پاييني دارند انجام مي دهند. در واقع آنها با اين کار مي خواهند ديگران را پايين بکشند تا خودشان را برتر نشان دهند و ضعف هايشان را بپوشاند. اما اين راه کارساز نيست. واقعيت امر اين است که افراد با اعتماد به نفس، قدرت خود را با حمايت اطرافيان شان نشان مي دهند. اين رفتار نه تنها اعتماد به نفس خود فرد را بالا مي برد بلکه موجب مي شود که ديگران نيز به او بيشتر اعتماد کنند. هر انساني ارزش خاص خود دارد و وظيفه ماست همان قدر که براي خود ارزش قائليم، براي ديگران نيز ارزش قائل شويم.
   *درست راه مي روند: حالت بدن شما مي تواند اعتماد به نفس يا عدم اعتماد به نفس تان را نشان دهد. به عنوان مثال اگر شما سرتان را بالا بگيريد و صاف راه برويد نشان مي دهيد که فردي با اعتماد به نفس بالا هستيد اما بالعکس، اگر قوز کنيد و سر به زير باشيد، در نگاه ديگران فردي با اعتماد به نفس پايين به نظر مي آييد. در اين شرايط شما بايد به دنبال دليل آن باشيد. چه چيزي اعتماد به نفس تان را گرفته است؟ سپس در جهت رفع آن بکوشيد.  
  *باور دارند که هيچ انساني کامل نيست: افرادي که تصور مي کنند علامه دهر هستند و تمام جواب ها را مي دانند، از اين رو از گوش کردن به نظرات و زاويه ديد ديگران خودداري مي کنند، در واقع افرادي با اعتماد به نفس پايين هستند که دوست ندارند ديگران را از خودشان برتر و آگاه تر ببينند.
  اما افرادي که اعتماد به نفس بالايي دارند از نظرات و پيشنهادهاي ديگران براي بالا کشيدن خودشان استفاده مي کنند. به بيان ديگر آنها باور دارند که هيچ کسي کامل نيست.
    *قرباني بازي سرنوشت نمي شوند: اعتماد به نفس از عمل کردن مي آيد نه از عکس العمل نشان دادن. بدين معني که افراد موفق و با اعتماد به نفس به جاي اين که منتظر بازي سرنوشت باشند، خودشان افسار زندگي خود را به دست مي گيرند. در صورتي که افراد ضعيف خودشان را به تقدير مي سپارند تا برايش تصميم بگيرد و زماني که به اشتباه مي روند نيز ديگران را به جاي خودشان سرزنش مي کنند.
   *تظاهر نمي کنند: يک ضرب المثل قديمي است که مي گويد: »به چيزي که مي_خواهي تظاهر کن تا به دست اش آوري« اما اين بدين معني نيست که ما به ديگران دروغ بگوييم يا تظاهر به دانستن چيزي کنيم، بلکه تحت هر شرايطي بايد تنها در مورد آنچه مي دانيم سخن بگوييم. افراد با اعتماد به نفس از اعتراف به اين که چيزي نمي دانند، نمي هراسند و سوال پرسيدن از ديگران برايشان شرم نيست. بنابراين تظاهر کردن در شخصيت افراد با اعتماد به نفس جايي ندارد.
   *از گذشته پشيمان نيستند: همه ما در گذشته اشتباهاتي داشته ايم اما اگر مدام خودمان را به خاطر آنها سرزنش کنيم، در واقع از اعتماد به نفس مان کاسته ايم. برعکس، اگر از گذشته خود درس بگيريم و خودمان را فردي زيبا، باهوش و توانا قلمداد کنيم که قادر به تغيير جهان اطرافمان هستيم، اعتماد به نفس مان را بالا برده ايم و در راهي که در پيش مي گيريم نيز موفق تر خواهيم بود.
   *در کار کردن افراط نمي کنند
   طبيعي است که افراد با اعتماد به نفس در محيط کار نيز موفق و سخت کوش اند اما اين موفقيت در کيفيت است، نه در کميت. بدين معني که آنها هرگز تمام وقت خود را فداي کار نمي کنند بلکه براي علاقمندي هايشان نيز زمان مي گذارند. آنها مي دانند که چه چيزي به آنها انرژي مي دهد، به عنوان مثال کتاب خواندن، پياده روي يا نقاشي.. و در مواقعي که از کار خسته مي شوند، براي گرفتن انرژي دوباره به اين فعاليت ها روي مي آورند.
  در واقع اين افراد آنقدر اعتماد به نفس دارند که نه از کارشان مي زنند و نه از سرگرمي هاي زندگي شان و اعتقاد دارند که هر چيزي جايگاه خاص خود را دارد.
   *دست به سينه نمي ايستند
   شايد اين مورد برايتان عجيب باشد اما بد نيست بدانيد که افراد با اعتماد به نفس بالا دست به سينه نمي ايستند زيرا اين حالت بدن نشاندهنده عدم اعتماد به نفس و حالت دفاعي بدن آنها است. افرادي که اعتماد به نفس بالايي دارند مانند طرف مقابل شان رفتار مي کنند. به عنوان مثال اگر طرف شان بنشيند، او نيز مي نشيند، يا اگر او بايستد، او نيز حالت خود را تغيير مي دهد تا در کنار او و هم سطح او باشد. بنابراين دست هايتان را به دور تن تان حلقه نکنيد زيرا با اين کار تنها حس ترس و ناامني را به طرف مقابل تان منتقل کرده ايد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی