در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

تندرستی > برونگرايي بهتر است يا درونگرايي

گروه تندرستي:روانشناس با بيان اينکه درونگرايي و برونگرايي دو ويژگي شخصيتي است، گفت: هيچ کدام از افراد درون يا برونگرا بر ديگري برتري ندارند.

  گروه تندرستي:روانشناس با بيان اينکه درونگرايي و برونگرايي دو ويژگي شخصيتي است، گفت: هيچ کدام از افراد درون يا برونگرا بر ديگري برتري ندارند.
  مصطفي تبريزي روان شناس درباره «ويژگي‌هاي افراد درونگرا و برونگرا»، اظهار داشت: درباره برون گرايي و درون گرايي چند نظريه مختلف رروان شناسي داريم.
  وي ادامه داد: يکي از اين نظريه‌ها نظريه صفت است. اين نظريه معتقد است به شکل ساختاري و ژنتيکي عده‌اي از افراد برونگرا و عده‌اي درونگرا تر هستند.
  اين روانشناس افزود: درونگرايي مطلق يعني بيماري؛ يعني شما به درون خودتان رفته‌ايد و ارتباط خود را با دنياي بيرون قطع کرده‌ايد.در مقابل، برونگرايي نيز يعني تماما در بيرون بسر مي‌بريدو درون شما اهميتي ندارد و برون‌گرايي مطلق نيز خوب نيست. تبريزي متذکر شد: اگر اين دو را در دو طرف منحني بينهايت مثبت و بي نهايت منفي قرار دهيم؛ هر چقدر به آن مرکز نزديک ‌شويد شما متعادل تر مي‌شويد؛ يعني هم برونگرا و هم درونگرا هستيد.
  وي ابراز داشت: اگر ما نظريه صفت را قبول کنيم که به لحاظ ساختاري عده‌اي درونگرا و عده‌اي برونگراتر بوده، هر دو خوب هستند اما درونگرا يک نوع ذائقه‌هايي دارد و يک نوع زندگي مطلوب را مي‌پسندد و برونگراها نيز يک نوع ديگر؛ در نتيجه نمي‌توان گفت اين بد است و آن خوب.
  اين روانشناس خاطر نشان کرد: براي نمونه فرد درونگرا را نمي‌توان براي بازي‌هاي اجتماعي مانند فوتبال انتخاب کرد و با اين همخواني ندارد؛ بنابراين افراد، مي‌توانند شغل‌هايي انتخاب کنند که با ويژگي درون و برونگرايي مطابقت دارد.
  به گزارش امانت به نقل از فارس،تبريزي تصريح کرد: البته هيچ کدام از افراد درون و برونگرا بر ديگري برتري ندارد و هر گروه خواص خود را دارند، اما اگر به هرکدام از دو گروه به مرحله افراط برسند، اين تبديل به بيماري مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی