در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

تندرستی > افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند

گروه تندرستي: پژوهشگران استراليايي در بررسي جديدي دريافتند افراد مبتلا به نوع خاصي از فراموشي، نمي‌توانند برخي از افکار را داشته باشند و هميشه در يک لحظه به سر مي‌برند.

  گروه تندرستي: پژوهشگران استراليايي در بررسي جديدي دريافتند افراد مبتلا به نوع خاصي از فراموشي، نمي‌توانند برخي از افکار را داشته باشند و هميشه در يک لحظه به سر مي‌برند.
   افکار پوچ، فکر کردن در مورد گذشته و برنامه‌ريزي در مورد آينده، بخش قابل توجهي از افکار روزانه را اشغال مي‌کنند. پژوهش جديد »دانشگاه سيدني« استراليا نشان مي‌دهد بيماران مبتلا به نوع خاصي از فراموشي زودرس، توانايي داشتن اين افکار را به طور کامل از دست مي‌دهند و دائما در يک زمان حبس مي‌شوند.
  اين پژوهش نشان مي‌دهد که نحوه تغييرات متفاوت ساختاري در مغز مي‌توانند توانايي شخص را براي ورود به فرآيندهاي انتزاعي تحت تاثير قرار دهند. در اين پژوهش، سه گروه از بيماران مورد بررسي قرار گرفتند که 37 نفر تحت کنترل سلامت قرار داشتند، 24 نفر به آلزايمر مبتلا بودند و 37 نفر از»فراموشي فرانتوتمپورال« رنج مي‌بردند.
  فراموشي فرنتوتمپورال، نوعي از فراموشي زودرس است که معمولا در اواخر 40 سالگي ظاهر مي‌شود. افراد مبتلا به اين نوع از فراموشي، نورون‌هاي »اسپيندل« لوب‌هاي پيشاني يا گيجگاهي را از دست مي‌دهند.
  »مويرين آيريش«، استاديار دانشگاه سيدني گفت: افراد مبتلا به فراموشي فرانتوتمپورال، در فکر کردن بسيار سخت‌گير هستند. آنها نمي‌توانند جايگزيني را براي راه‌حل‌هاي مورد نظر خود تصور کنند و يا از برنامه‌هاي روزانه خود منحرف شوند.
  ما در پژوهش‌هاي پيشين نشان داده‌ايم که توانايي اين افراد در به ياد آوردن گذشته و تصور کردن آينده، به شدت به خطر مي‌افتد؛ در نتيجه اين افراد در لحظه زنداني مي‌شوند.
  وي افزود: ما در اين بررسي دريافتيم بزرگسالان سالم به افکار خود اجازه مي‌دهند از يک محرک به ماجراها و ايده‌هاي جالب‌تر برسند اما شرکت‌کنندگاني که به فراموشي فرانتوتمپورال مبتلا هستند، گرفتار يک محرک مي‌شوند.
  هنگامي که از اين افراد پرسيديم به چه چيزي فکر مي‌کنند، پاسخ دادند به هيچ چيزي فکر نمي‌کنند و يا تنها به خود محرک مي‌انديشند.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،پژوهشگران باور دارند که اين کشف جديد، بينشي متقاعدکننده درباره نحوه تاثير تغييرات عصب مغزي بر تغييرات رفتاري ارائه مي‌دهد. ايريش ادامه داد: اين پژوهش، به ما امکان مي‌دهد نتيجه از دست دادن يک ظرفيت بنيادين انساني را بررسي کنيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی