در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹

تندرستی > افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند

گروه تندرستي:همه ما دوست داريم که خودمان را بهتر بشناسيم.

  گروه تندرستي:همه ما دوست داريم که خودمان را بهتر بشناسيم.
  يکي از بهترين روش ها براي شناخت خود و ديگران اين است که تيپ شخصيتي خود را پيدا کنيم و براي مثال بدانيم درونگرا هستيم يا برونگرا؟ براي پاسخ اين پرسش با يک روانشناس به گفت‌وگو نشستيم.
  دکتر گوهريسنا انزاني ، درباره علم روانشناسي »شخصيت« بيان کرد: صاحب‌نظران حوزه روانشناسي معتقدند که همه افراد داراي شخصيت هستند و اصطلاح بي‌شخصيت در اين علم به کار گرفته نمي‌شود اما باتوجه به تعاريف روانشناسان، »شخصيت« الگويي از رفتار و روابط اجتماعي متقابل است که فرد براساس آن نسبت به ديگران واکنش نشان داده و در راستاي آن با ديگران به تعامل مي‌پردازد، به تعبير ديگر شخصيت هر فرد الگوي کلي يا همسازي ساختمان بدني، رفتار، علائق، استعدادها، گرايش و يا صفات اوست.
  به گفته وي مطالعه و شناخت شخصيت از جنبه ارضاي حس کنجکاوي و روابط متقابل اجتماعي افراد داراي اهميت است چراکه آگاهي از ويژگي‌هاي افراد موجب شکل‌گيري وتعامل بهتر مي‌شود تا از برخي مسائل رفتاري-اخلاقي پيشگيري شود.
   به گفته اين روانشناس، عوامل ايجاد کننده شخصيت به دو دسته محيطي و وراثتي تقسيم مي‌شوند؛ عوامل وراثتي موجب ايجاد ويژگي‌هاي جسمي و عوامل محيطي زمينه‌ساز رشد و توسعه جنبه‌هاي وراثتي و ايجاد کننده خصوصيات اکتسابي شخصيت است.
  انزاني معتقد است که ويژگي‌هاي وراثتي به منظور تحقق و رشد خود نيازمند پيش زمينه مناسب است که ويژگي‌هاي محيطي به خصوص ارتباط با والدين مي‌تواند زمينه مناسب را در اين موضوع فراهم کند.
  رئيس کلينيک تنفس دوباره افزود: عوامل ژنتيکي و محيطي مدت‌ها پيش از تولد شکل مي‌گيرد به طوري که رشد شخصيت پس از تولد طي دوره‌هاي شيرخواري، پيش دبستاني، کودکي ميانه و بلوغ مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد اما دوره شيرخوارگي از جهات گوناگوني بيشترين تاثير را بر رشد شخصيت فرد در بزرگسالي دارد چراکه در اين دوران »دلبستگي« او با مهم ترين فرد زندگي اش شکل ميگيرد و چنانچه اين دلبستگي ايمن نباشد پيامدهاي مخرب آن تا آخرين دقايق زندگي باقي مي ماند.
  اين روانشناس طبق تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده، گفت: وابستگي‌ فرد در دوران نوزادي نسبت به مادر موجب حس امنيت خاطر خواهد شد که اين مسئله نقش موثري در رشد شخصيتي و بروز رفتارهاي گوناگون در دوران بزرگسالي مي‌شود.
  انزاني معتقد است که ريشه رفتارهاي اضطرابي، افسردگي ،بدبيني، وسواس و... وابسته به دوران نوزادي است؛ اگر مهارت‌هاي »فرزندپروري« والدين طي سال‌هاي اوليه منطبق بر اصول باشد در رشد شخصيت اجتماعي و رواني فرد در دوران بزرگسالي اثر بسيار مثبتي خواهد گذاشت و در تمام مراحل زندگي اعم از شغل، روابط زناشويي، ارتباط با فرزندان و... آرامش   نشاط و رضايت مندي را تجربه مي_کند .
  رئيس کلينيک تنفس دوباره ادامه داد: عوامل متعددي از جمله ساختار خانواده  تربيت والدين، تفاوت جنسي، حضور يا عدم حضور والدين و مهارت »فرزندپروري« در رشد شخصيت موثر است. "
  کارل گوستاو يونگ از نظريه پردازان برجسته و معروف علم شخصيت‌شناسي، گذشته و آينده زندگي هر فرد را وابسته به اميد و تحول زندگي افراد مي‌داند، او معتقد است که اميال و اميد به زندگي در جهت‌دهي شخصيت فرد موثر بوده و ساختار شخصيت مرکب از اين سيستم‌هاست.
  اين روانشناس گفت: »من« شعور آگاهي يا ضمير خودآگاه  مجموعه‌اي از احساسات، خاطرات و افکار است که فرد نسبت به آن آگاهي دارد و باعث شناخت ، وحدت و هويت فرد مي‌شود. هوشياري فردي، ويژگي‌ها و کيفيتي است که در گذشته شخص به آن آگاه بوده اما اکنون به دلايل متفاوتي فراموش شده است.
  وي در ادامه به تفکيک انواع شخصيت‌ پرداخت و خاطرنشان کرد: "نقاب" نوعي از شخصيت است که فرد با آن در اجتماع حضور مي‌يابد، در حقيقت شخصيت واقعي توسط ماسکي شخصيت اجتماعي فرد را تغيير مي‌دهد.
  انزاني معتقد است که ويژگي‌هاي وراثتي به منظور تحقق و رشد خود نيازمند پيش زمينه مناسب است که ويژگي‌هاي محيطي به خصوص ارتباط با والدين مي‌تواند زمينه مناسب را در اين موضوع فراهم کند.
  »سايه« نيز مرکب از مجموعه غرايز حيواني است که فرد خواهان رفتارهاي خشن و وحشيانه بوده و از اجداد فرد به ارث مي‌رسد، سايه گرايش به ظهور رفتارهاي نامناسب در خودآگاه و رفتار آدمي است که فرد به وسيله ماسک، آن را در خود پنهان مي‌کند. اين روانشناس» آنيما «و »آنيموس« را نوع ديگري از شخصيت دانست و بيان کرد: اين نوع از شخصيت دو جنسي بودن فرد را مطرح مي‌کند.
   »خوديابي« نيز از ديگر انواع شخصيت انسانهاست که معرف کوشش فرد براي رسيدن به يکپارچگي و تعادل است و يکي از مهمترين صورتهاي ازلي است.
   به گفته اين روانشناس ، تيپ‌هاي شخصيتي به دو دسته اصلي »درون‌گرا«و»برون‌گرا« تقسيم مي‌شوند.
  »برونگرايان« توجه خاصي به امور و يا اشياي خارج نشان مي‌دهند به طوري که اعمال ارادي آنها صرفاً معلول مناسبات امور و عوامل بيروني و نه حاصل ارزيابي ذهني است.
   آنها در زمان حال زندگي مي‌کنند  راحت و روان سخن مي_گويند، به اعمال  نتيجه آن و جهان محسوس توجه دارند  علاقه‌مند به فعاليت‌ها و ورزش‌هاي حرکتي هستند، سريع تصميم مي گيرند و سريع به آن عمل مي‌کنند، خونگرم و اهل معاشرت هستند، به ورزش هاي عيني توجه دارند و ترجيح مي‌دهند گروهي به بازي يا ورزش بپردازند.
  به گزارش امانت به نقل ازايسنا، اين درحاليست که »درونگرايان« غالباً متوجه عوامل دروني و خالص هستند، شرايط و اوضاع بيروني را مي‌بينند اما عناصر ذهني در آنها برتري بيشتري دارد، به احساسات  اصول، معيارها و افکار خود توجه بيشتري دارند، نگران آينده و به شدت  محافظه‌کارند، در نوشتار بهتر از گفتار عمل مي‌کنند، به کتاب و بررسي علت و معلول علاقه دارند، بيشتر زمان خود را صرف طرح نقشه و تجزيه و تحليل مي‌کنند، مردم گريزند و به ورزش‌هاي ذهني توجه ويژه‌اي دارند و ترجيح ميدهند زمان هاي زيادي را در تنهايي سپري نمايند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی