در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

تندرستی > اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند

گروه تندرستي: روانشناس باليني گفت: اختلال نگراني، ‌اضطراب و استرس زا است و از ذهن منفي شروع مي‌شود و در صورت عدم کنترل و استمرار، سلامت روان فرد مبتلا را به خطر مي‌اندازد.

  گروه تندرستي: روانشناس باليني گفت: اختلال نگراني، ‌اضطراب و استرس زا است و از ذهن منفي شروع مي‌شود و در صورت عدم کنترل و استمرار، سلامت روان فرد مبتلا را به خطر مي‌اندازد.
  زهرا سجادي با بيان اينکه بسياري اوقات نگراني‌ها نه تنها بي مورد و کم اهميت بلکه ناشي از تفکرات غلط و ذهن پريشان نشات مي گيرد، افزود: بيشتر اوقات فردي که دچار نگراني است مدام فکر مي کند که ديگران در رابطه با او چه فکر مي‌کنند و به دنبال انجام کارهاي تلافي جويانه است.
  وي گفت: نگراني از اينکه در مقابل ديگران حرفي غلط يا کار اشتباهي از او سرزند و يا نسبت به طرز لباس پوشيدن و آرايش کردن مورد تمسخر ديگران قرار گيرد، اختلال نگراني را تشديد مي کند. در اينگونه مواقع اين اضطراب و نگراني‌ بيشتر بر روي ارتباط کاري تأ‌ثير منفي خواهد گذاشت و در صورت استمرار، مشکلات بعدي به همراه دارد.
  اين روان درمانگر با بيان اينکه نگراني در همه جا و براي همه وجود دارد حتي در بسياري از موارد و اتفاقاتي که دور و اطراف مي تواند رخ دهد، تصريح کرد: در زمان حاضر که ويروس کوويد ?? دنيا را تحت الشعاع قرار داده، نگراني در اينگونه مواقع در همه‌جا هست و همگان نگران مي‌شوند و اين نوع نگراني را نمي توان برگرفته از يک ذهنيت بيمارگونه و مضطرب دانست.
  سجادي گفت: در حقيقت افرادي که گرفتار اضطراب و نگراني دروني هستند با اين رويه مي خواهند به نوعي از شدت دردهاي خود بکاهند، به عبارتي نگراني بعد از مدتي به مانند ابزاري براي جلوگيري از بروز حوادث ناخوشايند و تهديد کننده براي اين دسته افراد مبدل مي شود و از اين رو به نظر نمي رسد فردي بخواهد نگران کننده باشد يا از چيزي رنج برد.
  وي افزود: نگراني از تنها ماندن و فراموش شدن،‌ نگران از عدم موفقيت در امتحانات و اينکه نگران فراموش شدن و يا ديگران او را فردي خوب ارزيابي نکنند، از عمده موارد ذهن نگران به شمار مي رود که بسياري از افراد به آن دچار هستند و بايد تلاش کرد تا از طريق راه کارهاي پيش رو اين اضطراب و نگراني را کاهش داد و رفع کرد.
  اين روانشناس باليني تصريح کرد: براي برون رفت از اين حالت و کاهش نگراني نياز است که به دنبال راهکار بود و شرايط را با فردي که با روحيات آن آشنا است، مطرح و نگراني خود را مورد به مورد در ميان گذاشت. بايد در اينگونه مواقع اضطراب را به حداقل کاهش داد و بيشتر به دنبال اشتغال و سرگرم کردن خود بود. با ورزش و تنفس کنترل شده، مي توان وقت براي نگران شدن را به زماني ديگر موکول کرد.
  سجادي در مورد بهترين راهکار براي کنترل نگراني گفت: توجه به زمان و اوقاتي است که نگراني و اضطراب به فرد روي مي آورد، در اين صورت مي توان ميان نگراني سودمند و واقعي و ترس و نگراني غيرمفيد تفاوت قائل شد و نگراني سودمند را با توجه به ذهنيتي که داريم تبديل به اقدامي براي رسيدن به راه‌حل کرد.
  به گزارش امانت به نقل از سلامت نيوز ،وي با بيان اينکه در بسياري اوقات نگراني‌ افراد اصلاً مهم نيست و بايد دانست که اين تفکر غلط برگرفته از ذهن پريشان احوال است، ‌تصريح کرد: در اين گونه مواقع با تصوير سازي يک منظره يا تکرار يک سخن و يا پيام پسنديده و آموزنده ، ذهن خود را از يک موقعيت استرس زا و مضطرب دور کنيد. براي همه چيز برنامه ريزي داشته باشيد و همه مسايل را که احتمالا در آينده پيش خواهد ‌آمد حل و فصل کنيد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی