در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

تندرستی > تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي

گروه تندرستي:يک کارشناس ارشد روانشناسي با تاکيد بر تقويت تاب¬‌آوري در برابر مشکلات زندگي به عنوان راهکاري براي ارتقاي سلامت روان افراد جامعه، گفت: با افزايش و بهسازي اين ويژگي¬‌ها در کودکان، نوجوانان و جوانان که پايه و بنيان آينده يک جامعه هستند و همينطور بهسازي زيرساخت¬‌هاي سلامت جامعه، مي‌¬توان با سرمايه‌¬گذاري در سطح آموزش و پرورش، دانشگاه، محيط کار و با آموزش مهارت‌¬هاي ضروري به والدين، معلمان، اساتيد و کارفرمايان، سطح دانش جامعه را نسبت به اهميت افزايش تاب‌آوري ارتقاء داد.

  گروه تندرستي:يک کارشناس ارشد روانشناسي با تاکيد بر تقويت تاب¬‌آوري در برابر مشکلات زندگي به عنوان راهکاري براي ارتقاي سلامت روان افراد جامعه، گفت: با افزايش و بهسازي اين ويژگي¬‌ها در کودکان، نوجوانان و جوانان که پايه و بنيان آينده يک جامعه هستند و همينطور بهسازي زيرساخت¬‌هاي سلامت جامعه، مي‌¬توان با سرمايه‌¬گذاري در سطح آموزش و پرورش، دانشگاه، محيط کار و با آموزش مهارت‌¬هاي ضروري به والدين، معلمان، اساتيد و کارفرمايان، سطح دانش جامعه را نسبت به اهميت افزايش تاب‌آوري ارتقاء داد.
  رامونا شاملي به مناسبت هفته سلامت روان با اشاره به نامگذاري يکي از روزهاي هفته سلامت روان با عنوان تاب‌آوري جوانان، نوجوانان و سلامت روان، اظهار کرد: با توجه به نقش قشر جوان و نوجوان جامعه در ميزان بهره‌¬وري، کارآمدي و توسعه يک جامعه، توجه به سلامت روان و در نتيجه ميزان تاب‌¬آوري آنها در برابر مشکلات زندگي از اهميت بالايي برخوردار است.
  وي با بيان اينکه شروع اختلالات رواني در دوران نوجواني سطح عملکرد افراد را در ادامه زندگي کاهش مي‌دهند، گفت: همين امر دستيابي به سلامت روان در دوران بزرگسالي را دشوارتر مي‌سازد، در حاليکه با پرداختن به مقوله تاب‌¬آوري در سطح فردي، خانواده، مدرسه، دانشگاه و محيط کار مي¬‌توان ضربه‌¬گيرهايي فراهم ساخت تا از افراد در برابر فشارهاي زندگي حفاظت کرده و سلامت روان و در نتيجه سطح عملکرد بهينه افراد را در طول زندگي حفظ کرد.
  اين کارشناس سلامت روان جهاد دانشگاهي علوم پزشکي شهيد بهشتي با بيان اينکه سازمان جهاني بهداشت (WHO) در سال¬ 2018، با انتشار بيانيه‌اي لزوم ايجاد جوامع تاب‌¬آور و محيط¬‌هاي حمايتي براي سلامت جامعه و بهزيستي افراد را يکي از اولويت‌¬هاي خود تا سال 2020 تعيين کرد، ادامه داد: در اين بيانيه آمده است که تاب‌¬آوري عنصري کليدي در دستيابي به اهداف توسعه پايدار است. لذا، توجه به حيطه تاب‌آوري و لزوم مداخلات پيشگيرانه جهت پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان سال‌م¬تر و کارآمدتر ضروري به نظر ميرسد.
  شاملي با اشاره به تعريف انجمن روان¬شناسي آمريکا (APA) از مساله تاب‌¬آوري، گفت: تاب‌آوري همان فرآيند و برون‌داد انطباق موفقيت‌¬آميز با تجربيات چالش‌¬برانگيز زندگي، به ¬ويژه از طريق انعطاف‌¬پذيري ذهني، هيجاني، رفتاري و سازگار با مقتضيات بيروني و دروني است.
  اين مشاور روانشناسي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در زمينه تاب‌¬آوري در سطح جهان و همينطور ايران، گفت: شايستگي اجتماعي، مهارت‌¬هاي مشکل گشايي، خوش¬‌بيني و مثبت انديشي، استقلال، مراقبت از خود و برقراري ارتباطات حمايتي، حس هدفمندي، اعتماد به نفس و عزت نفس، احساس کفايت، احساس داشتن يک پايگاه ايمن و يافتن معنا در زندگي برخي از ويژگي‌هاي ا فرد تاب‌¬آور محسوب مي‌شوند.
  وي با بيان اينکه ارزش‌¬ها و هنجارهاي رفتاري از طريق شرايط خانوادگي، مدرسه و محيط فرهنگي، درخواست‌ها،ممنوعيت‌ها و الگوها به کودکان منتقل مي‌شود، عنوان کرد: بيترديد فرهنگ و جامعه اي که کودک در آن بزرگ مي¬‌شود، بر رشد عاطفي، اجتماعي و رفتاري او تأثيرگذار است و در اين رابطه مي توان از انتظارات مثبت، پيوندهاي مهربانانه، مشارکت معنادار و محيط اجتماعي و فرهنگي به عنوان برخي از ويژگي محيط¬‌هاي تاب¬‌آور مانند خانواده، مدرسه و جامعه اشاره کرد.
  به گفته وي، ارائ? راهنمايي، انگيزش، باورهاي مثبت و منفي، شناسايي نقاط مثبت و منفي، ترسيم افق و آينده روشن برخي از انتظارات مثبت محيط هاي تاب آور بوده و در رابطه با پيوندهاي مهربانانه مي‌توان به حمايت بي‌¬چشمداشت، دلسوزي، شنيدن و درک کردن، اعتماد و ايمني، روش¬‌هاي محبت¬‌آميز در برخورد با رفتارهاي نامناسب، تقويت مثبت (توجه و تحسين) و حذف هر عاملي که باعث بدرفتاري مي¬‌شود، اشاره کرد.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،اين روانشناس عمومي در خاتمه با اشاره به مشارکت معنادار و محيط اجتماعي و فرهنگي به عنوان ساير ويژگي هاي محيط‌هاي تاب آور، تصريح کرد: پذيرش و گنجايش فرد، مسئوليت¬‌دهي، فرصت¬‌هايي براي مشارکت، فرصت¬‌هايي براي رقابت اجتماعي و حل مسئله برخي از معيارهاي مشارکت معنادار بوده و محيط‌هاي غني و بدور از خشونت، کنترل مواد مخدر و در دسترس نبودن آن، تعادل معيارهاي رفتار جنسي، ارزيابي نقش همسالان و تنوع قومي در شناسايي تفاوت-‌هاي رفتاري به عنوان اختلالات رفتاري برخي از ويژگي‌هاي محيط اجتماعي و فرهنگي است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی