در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸

اقتصادی > 5000شغل در طرح هاي افتتاحي سفر هيات دولت به استان ايجاد شد

گروه خبر: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي گفت: پنج هزار فرصت شغلي در طرح هاي افتتاحي بخش دولتي و خصوصي سفر هفته گذشته رييس جمهوري و هيات دولت به استان تثبيت و ايجاد شد.

  گروه خبر: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي گفت: پنج هزار فرصت شغلي در طرح هاي افتتاحي بخش دولتي و خصوصي سفر هفته گذشته رييس جمهوري و هيات دولت به استان تثبيت و ايجاد شد.
  ناصر حضرتي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اين امر نشان مي دهد که طرح هاي افتتاحي اين سفر، زمينه کاهش مشکل بيکاري را نيز در کنار بهبود ديگر شاخص هاي توسعه اي از جمله حوزه بهداشت و درمان فراهم کرده است.
  وي اضافه کرد: از جمله مهمترين طرح هاي افتتاحي در اين سفر، طرح هاي حوزه بهداشت و درمان بود که با افتتاح آنها شاخص اين بخش از 1.2 به 1.6 تخت به ازاي هر يکهزار نفر جمعيت افزايش يافت.
  وي با اشاره به تصويب اجراي جاده هاي مرزي ائواوغلي - بازرگان، اروميه - نازلو - سرو و نقده - تمرچين - پيرانشهر در سفر پيشين هيات دولت به آذربايجان غربي بيان کرد: در اين سفر نيز جاده مرزي خوي - قطور - رازي براي اجرا تصويب شد که مکمل طرح هاي مصوب دوره پيش بود.
  رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي طرح راه آهن اروميه - مراغه را مهمترين طرح افتتاحي در سفر هفته گذشته رييس جمهوري به استان دانست و گفت: در کنار اين طرح، برخي اخبار در خصوص قطار سريع السير اروميه - تبريز نيز مطرح شد که اين طرح تنها در حد مطالعه است و بايد نتايج مطالعات کارشناسي ارائه شود.
  حضرتي از اختصاص 6 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح انتقال آب از جنوب آذربايجان غربي به درياچه اروميه در اين سفر خبر داد و افزود: تاکنون دهها هزار ميليارد ريال براي احياي درياچه توسط دولت تدبير و اميد هزينه شده که اين امر نشان دهنده توجه ويژه دولت به اين بخش است.
  وي گفت: در پايان اين سفر يکروزه، 40 طرح براي اجرا تا پايان سال 1399 در بخش هاي بهداشت و درمان، امور زيربنايي، حوزه ورزش، گردشگري، آموزش و پرورش، آموزش عالي، آب، کشاورزي و تجهيز گمرک هاي استان به تصويب رسيد.
  وي اضافه کرد: اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح ها 2 هزار و 264 ميليارد تومان است که يکهزار و 128 ميليارد تومان از محل منابع دولتي و يکهزار و 136 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي در 2 سال آينده هزينه مي شود.
  رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي با اشاره به اينکه بخش بهداشت و درمان از جمله مهمترين بخش هاي برخوردار از اعتبار مصوب در اين سفر بود، ادامه داد: تکميل بيمارستان آيت الله خويي و اتمام آن تا دهه فجر، اختصاص 40 ميليارد تومان براي اتمام بيمارستان فوق تخصصي زنان اروميه و اجراي طرح هاي بيمارستاني در شاهين دژ، مياندوآب، سلماس، اشنويه و نقده از جمله اين مصوبات بود.حضرتي گفت: آبرساني به 254 روستا با يکهزار و 6 ميليارد تومان اعتبار، حذف 300 کلاس کانکسي با 50 ميليارد تومان اعتبار، تداوم اجراي طرح فاضلاب اروميه، بازسازي استاديوم ورزشي مهاباد، احداث پارک علم و فناوري اروميه، کمک به احداث مدارس کودکان استثنايي، ايجاد مجموعه فرهنگي در تخت سليمان و قره کليسا و ايجاد موزه جنگ چالدران از ديگر مصوبات به شمار مي رود.
  وي افزود: تکميل 60 کيلومتر بزرگراه اروميه - مياندوآب با اختصاص اعتبار 160 ميليارد توماني، تکميل راه خوي - قطور - رازي با اختصاص 15 ميليارد تومان و احداث تونل هاي آزادراه اروميه - تبريز با 150 ميليارد تومان اعتبار از جمله طرح هاي مصوب حوزه راه در اين سفر بوده است.
  وي از تصويب طرح هاي مربوط به تکميل شبکه هاي فرعي رودخانه هاي مرزي استان در زمره مصوبات سفر دکتر روحاني به آذربايجان غربي خبر داد و اضافه کرد: اجراي طرح آبياري تحت فشار در 9 هزار و500 هکتار، تداوم طرح هاي آبخيزداري در حوضه درياچه اروميه، تکميل سد سردشت، آبگيري سد چپرآباد و آبرساني به بوکان نيز از ديگر طرح هاي بخش آب محسوب مي شود.
  رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي بيان کرد: در اين سفر همچنين 100 ميليارد تومان براي تجهيز گمرکات استان به »ايکس ري« تصويب شد.
  حضرتي از تصويب 60 طرح با اعتبار پيش بيني شده يکهزار و 180 ميليارد تومان طي سفر نخست هيات دولت به آذربايجان غربي در بهار 1395 خبر داد و بيان کرد: براي اجراي اين طرح ها 2 هزار و 150 ميليارد تومان هزينه شده که 182 درصد ميزان پيش بيني شده بود.وي ادامه داد: 229 ميليارد تومان نيز براي اتمام 24 پروژه سفر نخست نياز است که اميدواريم با توجه به پيشرفت بالاي 70 درصدي همه آنها، اين طرح ها در سريع ترين زمان ممکن به بهره برداري برسد.
  وي گفت: در سفر روز دوشنبه هفته گذشته هيات دولت به استان، 37 طرح با دهها پروژه زيرمجموعه در استان افتتاح يا کلنگ زني شد که افتتاح راه آهن مراغه - اروميه، آغاز عمليات اجرايي قطعه دوم خوي- قطور - رازي، افتتاح بيمارستان امام خميني (ره) خوي، فاز توسعه بيمارستان امام خميني (ره) و شهيد مطهري اروميه، آغاز بهره برداري از آزمايشگاه رفرانس و دي کلينيک تدبير اين شهر، بهره برداري خانوارهاي 200 روستا و يک شهر و آغاز عمليات گازرساني به 59 روستا، آغاز عمليات اجرايي آزادراه بازرگان - تبريز و افتتاح پروژه هاي آبياري تحت فشار، آبخيزداري، بهبود توليدات گياهي، صنايع تبديلي و شيلات، توسعه کارخانه نساجي خوي و نيروگاه سيکل ترکيبي منطقه آزاد ماکو از آن جمله است.
  حضرتي با قدرداني از حضور پرشور مردم در سفر رييس جمهوري و هيات دولت به آذربايجان غربي بيان کرد: مهمترين دستاورد سفر رييس جمهوري به استان، ديدار با مردم و دعوت دکتر روحاني به وحدت و انسجام دروني در کشور بود.به گزارش امانت به نقل از ايرنا، دکتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران و هيات دولت روز دوشنبه 28آبان  در دومين سفر استاني به آذربايجان_غربي سفر کردند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی