در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹

اقتصادی > چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود

گروه اقتصادي:يک مقام مسئول کارگري گفت: وقتي کارگران در معرض آلودگي ويروس کرونا قرار دارند و با تمام توان سر کار خود حاضر مي شوند، حداقل انتظارشان اين است که استرس دستمزد سال آينده را به آنها تحميل نکنيم و وظيفه شوراي عالي کار است که اين دغدغه را کاهش دهد.

  گروه اقتصادي:يک مقام مسئول کارگري گفت: وقتي کارگران در معرض آلودگي ويروس کرونا قرار دارند و با تمام توان سر کار خود حاضر مي شوند، حداقل انتظارشان اين است که استرس دستمزد سال آينده را به آنها تحميل نکنيم و وظيفه شوراي عالي کار است که اين دغدغه را کاهش دهد.
   هادي ابوي ، با انتقاد از تشکيل نشدن جلسات تعيين دستمزد 1399 کارگران، اظهار کرد: همانطور که از طريق ويدئو کنفرانس طرح‌هاي ملي و پروژه‌هاي تعاوني را افتتاح کرديم، مي‌توانستيم طي دو هفته اخير که جلسات بررسي و تعيين دستمزد کارگران را در شوراي عالي کار تعطيل کرديم از طريق ويدئو کنفرانس مذاکرات مزد را دنبال کنيم و نهايتا صورتجلسه در زمان ديگري به امضا مي رسيد اما متاسفانه کرونا به بهانه خوبي براي لغو جلسات دستمزد تبديل شده است.
  موکول شدن تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90
  وي افزود: متاسفانه سالهاي سال است که تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 و جلسات فشرده آخر سال کشيده مي شود؛ در حالي که جامعه کارگري در شرايط سخت و تحريم‌ها و بحران‌ها در کنار دولت و در صف مقدم توليد و جهاد اقتصادي بوده‌اند.اين مقام مسئول کارگري احتمال موکول شدن نشست تعيين دستمزد به سال بعد را بعيد دانست و گفت: اگر اين اتفاق بيفتد بدعت جديدي است که قطعا در تقويم کاري سال آينده آثار و پيامدهاي زيانباري به دنبال خواهد داشت.
  استرس دستمزد را به کارگران تحميل نکنيم! ا
  بوي با اشاره به عدم تعطيلي برخي از بنگاهها در شرايط حاضر گفت: وقتي کارگران در معرض آلودگي و ويروس کرونا هستند و با تمام توان سرکار خود حاضر شده‌اند حداقل انتظارشان اين است که استرس دستمزد سال آينده را نداشته باشند و وظيفه ما است که اين دغدغه را کاهش دهيم.
  اعلام آمادگي نمايندگان کارگري براي تشکيل جلسه مزد
  دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران در پايان گفت: نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار آمادگي خود را براي مذاکره اعلام کرده و حاضرند حتي در شرايط بهداشتي و کاملا استريل با رعايت نکات بهداشتي مذاکره کنند و اميدواريم در هفته آينده حداقل يک جلسه براي بررسي دستمزد سال  1399 برگزار شود.
  در حالي که به پايان سال تنها يک هفته باقي مانده، رقم دستمزد سال آينده کارگران در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. تاکنون دو جلسه رسمي دستمزد لغو شده و کارفرمايان و وزارت کار دليل لغو اين جلسات را شيوع کرونا ويروس عنوان کرده‌اند.
   متاسفانه سالهاي سال است که تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 و جلسات فشرده آخر سال کشيده مي شود؛ در حالي که جامعه کارگري در شرايط سخت و تحريم‌ها و بحران‌ها در کنار دولت و در صف مقدم توليد و جهاد اقتصادي بوده‌اند.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،لغو جلسات تعيين دستمزد 1399 در حالي است که کميته دستمزد شوراي عالي کار در آخرين نشست خود هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري را 4 ميليون و 940 هزار تومان تعيين کرد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی