در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادی > وصول درآمدهای آذربایجان غربی به بیش از 5 هزار و 900 میلیارد ریال رسید

امانت-نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی گفت: میزان وصول درآمدهای استان طی 8 ماهه سال 1397، بالغ‌بر 5 هزار و 927 میلیارد ریال بوده است.

  امانت-نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی گفت: میزان وصول درآمدهای استان طی 8 ماهه سال 1397، بالغ‌بر 5 هزار و 927 میلیارد ریال بوده است.

  داود غفارپور افزود: عمده‌ترین دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده درآمدهای عمومی استانی آذربایجان‌غربی به ترتیب اداره‌کل امور مالیاتی با 5 هزار و 139 میلیارد ریال وصولی و سهم 88.6 درصد، نیروی انتظامی با 275.4 میلیارد ریال وصولی و سهم 4.4  درصدی و اداره کل ثبت اسناد واملاک برابر 197.5میلیارد ریال وصولی و سهم 3.4درصد وصولی، می‌باشند.

  غفارپور گفت: از مجموع درآمدهای استان، میزان درآمدهای استانی بالغ‌بر 5.797 میلیارد ریال است که رشد 2.4درصدی نسبت به 8 ماهه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: میزان وصول درآمدهای مالیاتی در 8 ماهه سال جاری با رشد 1.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، برابر با 5 هزار و 139 میلیارد ریال بوده است، همچنین سهم درآمدهای مزبور از درآمدهای استانی برابر 88.6 درصد و درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در 8 ماهه امسال در مقایسه با میزان مصوب آن 84.6 درصد می‌باشد.

  وی افزود: طی 8 ماهه سال جاری سهم مالیات‌های مستقیم از درآمدهای مالیاتی، 59 درصد و رقم آن بالغ‌بر 3هزار و 31.6 میلیارد ریال بوده که شامل، مالیات بر شرکتها با 882.5 میلیارد ریال وصولی، مالیات بر درآمد1هزار و 892.3 میلیارد ریال وصولی مالیات بر ثروت با 256.8 میلیارد ریال وصولی ریال می‌باشد.

  غفارپور گفت: مالیات های غیرمستقیم با عملکرد 2،هزار و 107.5 میلیارد ریال، دارای سهم 41 درصدی از درآمدهای مالیاتی بوده که تنها شامل مالیات بر کالا و خدمات می‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی