در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸

اقتصادی > مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي

گروه خبر:مدير هماهنگي ترويج کشاورزي آذربايجان غربي از آغاز فاز 5 پروژه همکاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي در استان خبر داد و گفت: با توجه به مصرف حدود 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي ، يکي از مهمترين راهکار ها انجام اقدامات لازم در راستاي کاهش مصرف آب در اين بخش است.

  گروه خبر:مدير هماهنگي ترويج کشاورزي آذربايجان غربي از آغاز فاز 5 پروژه همکاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي در استان خبر داد و گفت: با توجه به مصرف حدود 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي ، يکي از مهمترين راهکار ها انجام اقدامات لازم در راستاي کاهش مصرف آب در اين بخش است.
  به گزارش امانت، بيتا احمديان از آغاز فاز 5 پروژه همکاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي در استان خبر داد و به ارائه گزارشي مختصري از اقدامات انجام يافته شده در اجراي فاز4 اين پروژه پرداخت.
  وي ابراز داشت: اين پروژه با محوريت استقرارکشاورزي پايدار و با هدف صرفه جويي 35 درصدي آب درون مزرعه اي ، کاهش 40 در صدي مصرف نهاده هاي شيميايي ، افزايش 20 درصدي شاخص بهره وري اقتصادي مزرعه در واحد سطح ، مديريت پسماند و ضايعات کشاورزي و برگشت آن به مزرعه در جهت افزايش توان بيولوژيک خاک و حفظ آب و همچنين جلوگيري 30 درصدي تبخير سطحي مزرعه انجام مي گيرد.احمديان افزود: استقرار کشاورزي پايدار، استاندارد سازي فرايند توليد محصولات کشاورزي بر اساس امنيت  غذايي، کمکي است در جهت احياي کم آبي درياچه اروميه و به عنوان برنامه محوري آموزش و ترويج در حوضه درياچه اروميه تعيين و اجرا مي شود.
  مدير هماهنگي ترويج کشاورزي آذربايجان غربي تصريح کرد کرد: با توجه به مصرف حدود 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي ، يکي از مهمترين راهکار ها انجام اقدامات لازم در راستاي کاهش مصرف آب در اين بخش است.
  وي خاطر نشان کرد: بر اساس شاخص هاي بين المللي و در راستاي مديريت پايدار منابع آبي حوضه ، طبق مصوبه کار گروه ملي نجات درياچه اروميه ، کاهش 40 در صدي مصرف آب کشاورزي طي يک برنامه ? ساله با انجام سياستگذاريها و برنامه ريزي هاي لازم و با مجموعاي از راهکارهاي سازه اي و مديريتي در جهت افزايش بهره وري و در راستاي پايداري کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي تحقق خواهد يافت .
  لازم به ذکر است که پروژه همکاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشارکت جوامع  محلي در استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از  تنوع زيستي ، با هدف کاهش مصرف آب از سال 1393 در روستاهاي پايلوت استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي با حمايت مالي دولت ژاپن و با همکاري سازمانهاي جهاد کشاورزي ، دفتر حفاظت از تالابهاي ايران ، اداره کل حفاظت محيط زيست استانها ، شرکت آب منطقه اي، بخش خصوصي و جوامع محلي حاشيه درياچه اروميه ، به منظور توانمند سازي و مشارکت جامعه محلي در احياي درياچه اروميه در حال اجراست.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی