در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اقتصادی > سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند

گروه خبر:مشاور مجمع کلانشهرهاي کشور گفت: سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند.

  گروه خبر:مشاور مجمع کلانشهرهاي کشور گفت: سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند.
   علي مير نجاتي در شانزدهمين گردهمايي مديران سرمايه گذاري کلانشهر هاي کشور با بيان اينکه براي جذب سرمايه‌گذار در طرح‌هاي جديد نيازمند يک بازنگري هستيم، اظهار کرد: بايد سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند.
  وي ادامه داد: مشارکت و سرمايه‌گذاري يک توافق بوده و سرمايه گذاري در قالب چانه زني روي مي دهد. مشاور مجمع کلانشهرهاي کشور با بيان اينکه افزايش مداخله دولت در امور شهرداري ها باعث آسيب پذيري آنها شده است گفت: نگرش‌هاي مثبت بين مديران خدمات شهري يک نگرش مقطعي و دائمي نيست، شهرداري‌ها در طول ??? سال گذشته پس از تشکيل سه قانون داشتند و قانون حاضر يکي از کامل‌ترين قوانين است اما مداخله دولت در کار شهرداري‌ها سرآغاز ايجاد مشکلات بعدي براي شهرداري‌ها شده است. مير نجاتي  افزود: تا زماني که نگرش ها به سمت شهرداري ها اصولي و منطقي نباشد مشکلات همچنان ماندگار خواهد ماند.
  *رفع بحران مالي شهرداري ها در گرو سرمايه گذاري است
  شهردار اروميه گفت: راه برون رفت از بحران هاي مالي در شهرداري حرکت به سمت سرمايه گذاري است. محمد حضرت پور دراين  نشست عنوان کرد: توسعه و عمران شهري شهرها در حرکت شهرداريها به سمت جذب سرمايه گذار رقم مي خورد و شهرداريها براي اينکه روي پاي خود بايستند چاره ندارند از مقوله سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار بهره ببرند.
   وي با بيان اينکه تقابل جدي در حاکميت اجرايي کشور و مجلس شوراي اسلامي با شهرداري ها منجر شده است که نتوانيم قوانيني را تصويب کنيم که را براي سرمايه گذاري همواره کند گفت: در حال حاضر بخشي از مجموعه هاي  مديريت شهري در دستگاه قضايي گرفتار اين شده اند که چرا به سمت سرمايه گذاري حرکت کرده اند. شهردار اروميه با اشاره به اينکه 60 درصد منابع درآمدي شهرداري‌هاي اروپايي از طريق سرمايه‌گذاري تامين مي‌شود در حالي که شهرداري‌هاي ايران براي وصول عوارض سوخت و ترافيک سال‌ها انتظار بايد بکشند بيان کرد:  در حال حاضر بيشتر شهر هاي کشورهاي اروپايي با حرکت به سمت سرمايه گذاري توانسته توسعه شهري رقم بزند همان گونه شهرداري استانبول با  160 شرکت کشتيراني  توانسته است قدم هاي مثبتي در حوزه سرمايه گذاري بردارد. حضرت پور عنوان کرد: تا زماني که مشکلات قانوني در جذب سرمايه گذار را  حل نکنيم در اين راه به موفقيت دست نخواهيم يافت.
  *شيوه‌نامه مالي شهرداري ها نيازمند بازنگري است
  عضو شوراي اسلامي شهر اروميه گفت: شيوه‌نامه مالي مشکلات زيادي را براي سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌کند که نيازمند بازنگري است. حسين بخشايشي بيان کرد:  شيوه‌نامه مالي مشکلات زيادي را براي سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌کند که نيازمند بازنگري است و براي اصلاح اين شيوه‌نامه بايد مديران عالي استان‌ها کمک کرده تا اين شيوه‌نامه جهت راي مجلس برود.
  وي عنوان کرد:  در طول چند ادوار گذشته شوراي شهر اروميه هماهنگي و اتحاد بين شورا و شهرداري بسيار خوب بوده است اما متاسفانه هر ساله تصويب قوانين جديد وظايف و اختيارات شوراها و شهرداري‌ها را محدود مي‌کند.
   عضو شوراي اسلامي شهر اروميه  گفت: راه اندازي پنجره واحد شهري و هماهنگي هاي لازم بين دستگاه ها اجرايي منجر مي شود مسير توسعه و عمران شهري هموار شود. به گزارش امانت به نقل از ايسنا،بخشايشي خاطر نشان کرد: توسعه و عمران کنوني  شهر اروميه در سايه تعامل و همدلي شواري اسلامي و شهرداري اروميه رقم خورده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی