در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۶ تير ۱۳۹۸

اقتصادی > توسعه اراضي کشاورزي در حوضه درياچه اروميه ممنوع است

گروه خبر:مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: توسعه اراضي کشاورزي اعم از باغ و زمين هاي زراعي و تبديل زمين هاي زراعي به باغي در شهرستان هاي زير حوضه درياچه اروميه ممنوع است.

    گروه خبر:مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: توسعه اراضي کشاورزي اعم از باغ و زمين هاي زراعي و تبديل زمين هاي زراعي به باغي در شهرستان هاي زير حوضه درياچه اروميه ممنوع است.
    عزيز اماني با اشاره به سخنان اخير يکي از نمايندگان آذربايجان شرقي در زمينه تبديل اراضي ملي به اراضي کشاورزي در اين استان، بيان کرد: منابع طبيعي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد و جهاد کشاورزي هيچ توصيه اي به کشاورزان در جهت توسعه اراضي زراعي و باغي نکرده است. وي با تاکيد بر اينکه جهاد کشاورزي همواره مخالف توسعه اراضي کشاورزي در زير حوضه درياچه اروميه بوده، بيان کرد: 90 هزار هکتار از وسعت 112 هزار هکتاري اراضي باغي استان در زير حوضه درياچه اروميه در آذربايجان غربي است. اماني گفت: هر هکتار از باغ هاي موجود در زير حوضه درياچه اروميه 12 هزار مترمکعب آب مصرف مي کند و جايگزيني گونه هاي کم آب بر به جاي گونه هاي پر آب در دستور کار قرار دارد. وي با اشاره به اينکه سنجد، بادام و زعفران براي کشت جايگزين مناسب بوده و با آب و هواي مناطق مختلف استان سازگار است، افزود: باغداران نيز مي توانند از کشت جايگزين در اين زمينه و حمايت هاي سازمان جهاد کشاورزي بهره مند شوند. مدير زراعت جهاد کشاورزي آذربايجان غربي نيز گفت: ميزان اراضي زراعي آبي در حوضه درياچه اروميه در 9 شهرستان 170 هزار هکتار بوده که در اين اراضي مصرف آب بسته به نوع محصول متفاوت است. علي عيدي بيان کرد: فعلا مجوزي براي توسعه اراضي زراعي در اين زير حوضه صادر نشده است. در 2 دهه اخير به علت بحران کم آبي، درياچه اروميه شاهد افت شديد سطح آب بوده است و کارشناسان مهمترين عامل کاهش آب درياچه را مصرف بيش از حد در بخش کشاورزي مي دانند.به گزارش امانت به نقل از ايرنا، آنان بر اين باور هستند که اگر شيوه هاي مصرف آب در بخش کشاورزي بهينه شود  ميزان بهره وري در اين بخش افزايش مي يابد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی