در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸

اقتصادی > متهم کردن بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه پشتوانه علمي ندارد

گروه خبر:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: متاسفانه در خصوص عوامل موثر در خشکي درياچه که تغيير اقليم مهترين عامل آن است، شاهد برخي اظهار نظرهايي بوده که هيچ پشتوانه علمي ندارند ‌و متهم کردن نادرست بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه، موجب انتقال اطلاعات نادرست به مردم مي شود.

  گروه خبر:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: متاسفانه در خصوص عوامل موثر در خشکي درياچه که تغيير اقليم مهترين عامل آن است، شاهد برخي اظهار نظرهايي بوده که هيچ پشتوانه علمي ندارند ‌و متهم کردن نادرست بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه، موجب انتقال اطلاعات نادرست به مردم مي شود.
   به گزارش امانت، اسمعيل کريم زاده در جلسه بررسي مسائل مرتبط با احياي درياچه اروميه در بخش کشاورزي با بيان اينکه اجراي برنامه هاي مصوب ستاد احياي درياچه اروميه در بخش کشاورزي رضايت بخش است، اظهار داشت: برنامه ما حفظ همزمان کشاورزي در منطقه و در کنار آن تلاش براي احياي درياچه اروميه است.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي خاطرنشان کرد: برنامه‌هاي تدوين شده اين سازمان در راستاي برنامه‌هاي ستاد ملي احياي درياچه اروميه و رويکرد آن انسجام سازماني ، کشاورزي پايدار، ارتقا راندمان توليد و بهره وري مصرف آب در جهت  کمک به احياي درياچه اروميه است.
  وي موضوع مديريت مصرف آب در اراضي حاشيه درياچه اروميه را يکي از اهداف وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و نيرو عنوان و تصريح کرد: بر اساس مصوبات هيات وزيران از 27 راهکار ستاد احياي درياچه اروميه، 4 راهکار آن مرتبط با بخش کشاورزي است.
  کريم زاده اعلام کرد: با هدف اجراي برنامه هاي ستاد احياي درياچه اروميه در بخش کشاورزي اين استان، سطح زير کشت چغندرقند در حوضه آبريز اين درياچه از 21 هزار و 845 هکتار در سال 1395 به 13 هزار و 307 هکتار در سال جاري کاهش يافت.اين مسئول به کشت نشائي چغندرقند اشاره و خاطرنشان کرد: براي اولين بار در سال جاري چغندرقند در 12 هکتار از اراضي حوضه درياچه اروميه به صورت نشائي کشت شد تا تعداد دفعات آبياري پنج تا 6 نوبت کاهش يابد و به صرفه جويي 50 درصدي در مصرف آب منجر شود.
  وي با بيان اينکه آذربايجان غربي يکي از قطب هاي مهم توليد اين محصول در کشور و يکي از مناطق مستعد براي کشت اين محصول است و بنابراين بايد از آن حمايت هاي لازم را داشته باشيم، افزود: با اجراي عمليات کاهش سطح زير کشت چغندرقند و توسعه کشت آن در شهرستانهاي شمالي استان که در خارج از حوضه آبريز درياچه اروميه واقع شده اند و تغيير در آرايش کشت چغندرقند و استفاده از ابياري نوار تيپ، استفاده از ارقام زودرس در ذرت و استفاده از ارقام مقاوم به خشکي در گندم، به ميزان قابل ملاحظه‌اي در مصرف آب در سطح استان صرفه جويي به عمل خواهد آمد.
  *آبياري نوين 60 درصد از اراضي زيرکشت چغندرقند در حوضه آبريز درياچه اروميه
  کريم زاده با تاکيد بر اينکه 60 درصد از اراضي زيرکشت چغندرقند در حوضه آبريز درياچه اروميه با روش هاي نوين آبياري مي شود، افزود: راندمان آبياري با استفاده از اين روش 60 تا 70 درصد افزايش يافته و در اين راستا با بکار گيري روشهاي ارتقاي راندمان توليد درواحد سطح و مديريت بهينه مصرف آب کشاورزي، بيش از  120 ميليون مترمکعب آب صرفه جويي شده است.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي خاطر نشان کرد: با بروز بحران کم آبي درياچه و براساس برنامه هاي ستاد احياي درياچه اروميه در بخش کشاورزي و اجراي الگوي کشت در حوضه آبريز درياچه اروميه، در سال 1390 بيش از 43 هزار هکتار از اراضي زراعي استان اين محصول کشت مي شد که از اين ميزان حدود يک ميليون و 500هزارتن چغندر قند برداشت شده است.
  وي افزود: اين ميزان  با 8 هزار و 538 هکتار کاهش سطح زير کشت اين محصول در سال زراعي جاري نسبت به سال 95، به 30 هزارو 600 هکتار تقليل يافته که حدود 13 هزار هکتار آن در داخل حوضه آبريز درياچه اروميه و بيش از  177هزار هکتار در خارج از حوضه کشت شده است.
  کريم زاده با بيان اينکه استقرار کشاورزي پايدار در حوضه درياچه اروميه نيز با راهبرد مديريت مشارکتي از اولويتهاي جهاد کشاورزي براي نجات اين حوضه آبي است، متذکر شد: آموزش و اطلاع رساني به جوامع محلي و کشاورزان در حوضه درياچه اروميه نيز با مشارکت مطلوب کشاورزان در روستاهاي واقع در حوزه ابريز درياچه اروميه درحال اجرا است.
  اين مسئول با تاکيد بر اينکه از توسعه باغات در اراضي آبي جلوگيري مي شود، اضافه کرد: توسعه باغات در اراضي ديم شيب داربا بارندگي بالاي 300 ميلي متر در خارج از حوضه آبريز و از جمله در شهرهاي پيرانشهر و سردشت امکان پذير است و اصلاح و جايگزيني واريته هاي جديد کم آب بربا واريته هاي قديمي  در باغات موجود نيز از برنامه ها و اولويت هاي اجرايي ما در بخش باغات است.
  * پروژه هاي احياي درياچه اروميه فرصتي براي استقرار کشاورزي پايدار
   رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان_غربي يادآور شد: پروژه هاي احياي درياچه اروميه فرصتي براي ايجاد کشاورزي مدرن و پايدار در استان به وجود آورده که مروجين کشاورزي نقش موثري در تغيير نگرش کشاورزان، اصلاح الگوي کشت و حرکت به سمت کشاورزي مدرن مي توانند ايفا کنند و توسعه کشاورزي صنعتي در استان نيز مي تواند روند احياي درياچه اروميه را تسريع بخشد.
  وي با بيان اينکه توسعه آبياري نوين از اولويت هاي بخش کشاورزي نه تنها در حوضه درياچه اروميه بلکه در تمامي حوضه هاي آبخيز است، بيان کرد: مشکل اصلي در اجراي سامانه هاي نوين آبياري تجميع نبودن اراضي به ويژه اراضي باغي است و هيچ محدوديتي براي اجراي طرح هاي نوين آبياري تحت فشار  در استان نداريم.
  کريم زاده با تاکيد بر لزوم تسريع در تجهيز اراضي حوزه ابريز درياچه اروميه به سيستم هاي نوين آبياري ، گفت: از مجموع نزديک به 43 هزار هکتار از اراضي کشاورزي واقع در حوضه ابريز درياچه اروميه که به سيستم هاي نوين آبياري تجهيز شده اند، در حدود 14 هزار و 300 هکتار از اراضي از محل اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه از سال 93 تا کنون به سيستم هاي نوين آبياري تجهيز شده است.
  اين مسئول همچنين با بيان اينکه بيش از 58 هزار هکتار ازاراضي کشاورزي استان به سيستم هاي نوين آبياري مجهز شده است،  ادامه داد:  در سه ماه اول سال جاري 1500 هکتار ابياري تحت فشار در اراضي کشاورزي استان اجرا و اماده بهره برداري شده است و 860 هکتار نيز در دست اجرا است.
  وي کمبود اعتبارات تخصيص يافته بر اساس نياز استان، عدم تخصيص به موقع اعتبارات ، روند ضعيف نصب کنتور هوشمند در چاههاي کشاورزي توسط سازمان اب و برق دار کردن چاههاي کشاورزي ، عدم درج حقابه از سوي امور آب شهرستانها براي متقاضيان در انهار سنتي و منابع آب سطحي ،عدم تعيين تکليف چاه‌هاي فاقد پروانه بهره برداري ، عدم همخواني اعتبارات تخصيصي به مطالعات و نظارت را از جمله چالش‌ها و مشکلات موجود بر سر راه اجراي اين طرح‌ها برشمرد.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي متذکر شد: با وجود همه اين چالشها و مشکلات، اجراي برنامه هاي مصوب ستاد احياي درياچه اروميه  در بخش کشاورزي تا کنون رضايت بخش است ، اما براي دستيابي به هدف نهايي که احياي درياچه اروميه است، مستلزم حرکت جهادي مضاعف و هماهنگي ساير دستگاههايي اجرايي و مشارکت مردم در اين زمينه هستيم.
  وي ترويج استفاده از ارقام جديد کم آب بر چغندرقند؛ کشت فراسرزميني ،استفاده از شيوه هاي نوين آبياري تحت فشار، توسعه مکانيزاسيون کشاورزي و جايگزيني کشت ساير محصولات زراعي کم آب بر بجاي چغندر قند در استان را از برنامه هاي سازمان جهادکشاورزي آذربايجان غربي در جهت تداوم توليد اين محصول با عنايت به احياي درياچه اروميه عنوان کرد و خواستار مساعدت کشاورزان استان در اجراي برنامه هاي اصلاح الگوي کشت مورد انتظار شد.
  *ورود سالانه بيش از 300 ميليون مترمعکب پساب به درياچه اروميه
   رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، عيسي کلانتري با تاکيد بر اينکه عزم جدي دولت براي احياي درياچه اروميه بايد در عملکرد مديران استاني نيز نمايان شود، اظهار داشت: همدلي، تلاش و همت مردم و مسوولان از ملزومات احياي درياچه اروميه به شمار مي رود.
  وي با اعلام اينکه طرح هاي مهم ستاد احياي درياچه اروميه هنوز به بهره برداري نرسيده است، افزود: برخي طرح هاي مهم از جمله طرح انتقال آب از پيرانشهر و انتقال پساب به پيکره درياچه تا پايان سال 1398 به بهره برداري مي رسد که نقش بسزايي در احياي نگين آبي آذربايجان خواهد داشت.
  رييس سازمان حفاظت محيط زيست در رابطه با طرح انتقال آب از پيرانشهر به درياچه اروميه نيز گفت: اين طرح در سال 1398 به بهره برداري مي رسد و با بهره برداري از آن سالانه بيش از 630 ميليون مترمعکب آب وارد پيکره درياچه مي شود.
  کلانتري تصريح کرد: همچنين با بهره برداري از طرح هاي در حال اجرا تا پايان دولت دوازدهم سالانه بيش از 300 ميليون مترمعکب پساب وارد درياچه اروميه خواهد شد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی