در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

اقتصادی > تاثير فرهنگ سازي بر ارتقاء جايگاه ماليات در جامعه

گروه اقتصادي:ماليات رابطه اي تنگاتنگ با فرهنگ جوامع دارد.براي ارتقاء کيفيت و کميت منطقي وصول ماليات ابتدا نياز به شناخت آن و سپس زدودن فرهنگ جامعه از اعتقادات غلط و ناسازگار و جايگزيني آن با اعتقادات صحيح و سازگار مي باشد.

   گروه اقتصادي:ماليات رابطه اي تنگاتنگ با فرهنگ جوامع دارد.براي ارتقاء کيفيت و کميت منطقي وصول ماليات ابتدا نياز به شناخت آن و سپس زدودن فرهنگ جامعه از اعتقادات غلط و ناسازگار و جايگزيني آن با اعتقادات صحيح و سازگار مي باشد.

  بايد نوعي تلاش و توجه ملي از بالاترين سطوح تصميم گيري و اجرايي يعني دولت آغاز و به سازمان هاي وابسته دولتي و خصوصي و موسسه و بنگاه هاي اقتصادي و نهايتا در بين مردم سرايت داده شود. به عبارت ساده تر ، فرهنگ ماليات بايد جزو نگرش فرهنگ جامعه گردد چرا که برخورداري از فرهنگ مالياتي منجر به پذيرش شکل داوطلبانه آن از سوي گروه هاي اجتماعي مي شود. از اين رو ، بسياري از مسئولان و صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي کشور معتقدند که بهبود نظام مالياتي بدون توجه به سياست هاي مبتني بر ارتقاي فرهنگ مالياتي محقق نمي شود. به عبارتي، دستيابي به اقتصادي سالم و متکي بر منابع درونزا و بهره گيري موثر از منابع ثروت ملي ،‌ بخشي از شاخصه_هاي موثر در توسعه و پويايي نظام هاي اقتصادي به شمار مي روند و در اين ميان ،‌ بهره گيري موثر از عنصر فرهنگ شاخصه اي است که توسعه اقتصادي بدون آن امکانپذير نيست. از آنجا که بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف در دستور کار دولت قرار دارد ، مقوله فرهنگسازي مفهوم تازه تري پيدا مي کند .
  با تغيير فرهنگ مالياتي مي توان کشور را با تکيه بر درآمدهاي درون زا و پايداري چون ماليات اداره کرد. رهنگسازي مالياتي ،‌ راهي است که مي تواند به اين معضل پايان دهد و از اتلاف هزينه و منابع جلوگيري کند . فرهنگسازي در عرصه هاي مختلفي از جمله تحول نظام مالياتي کشور ، با حضور پررنگ رسانه ها و خبرگزاريها محقق مي شود . بايد علاوه بر بکارگيري روش هايي که منجر به افزايش درآمدهاي درآمدهاي مالياتي شوند ، به ارتقاي فرهنگ مالياتي به عنوان مهمترين رکن نظام مالياتي توجه بيشتري شود. با آگاهي دادن به مردم نسبت به اهميت ماليات و اثرات زيانبار عدم وصول به موقع آن بر بدنه اقتصادي دولت ، مي توان همراهي و همگامي مردم در پرداخت ماليات را افزايش داد . اگر مردم پرداخت ماليات را وظيفه خود در کمک به رشد و توسعه کشور تلقي کنند ، بدون شک بسياري از مشکلات دولت برطرف شده و با پرداخت داوطلبانه ماليات، هزينه هاي وصول کاهش مي يابد . با اين تفاسير ، هر چقدر سيستم مالياتي ، پيشرفته تر و کارآمدتر شود در ارتقاء فرهنگ مالياتي موثرتر مي باشد. فرهنگ مالياتي ،مجموعه‌اي از طرز تلقي، بينش ،برداشت ،ارزش هاي اجتماعي و عکس‌العمل و ميزان آگاهي مردم از ماليات و قوانين ،شيوه دريافت و هزينه کرد آن مي باشد .
  هرچقدر فرهنگ مالياتي جايگاه مناسبي در بين مردم داشته باشد و قوانين و سيستم هاي مالياتي کارا باشند ،انگيزه مشارکت در پرداخت ماليات و افزودن بر درامدهاي مالياتي تقويت خواهد شد. توسعه فرهنگي از طريق آموزش وپرورش (از طريق کتابهاي درسي ) ورسانه هاي گروهي (برنامه هاي تلويزيوني و..) نيز در نهادينه کردن فرهنگ مالياتي مثمر ثمر خواهد بود .
  تدوين برنامه هاي تلويزيوني مناسب ، به گونه اي که درآن شرکتها و اشخاصي که از موديان خوش حساب بوده اند حضور يابند ، مي تواند پرداخت ماليات را به شناسنامه افراد تبديل کند به گونه اي که در رزومه افراد ،پرداخت به موقع و داوطلبانه ماليات به يک افتخارملي تبديل شود .
  در اين راستا استفاده از هنرمندان و ورزشکاران خوش حساب نيز بسيار موثر خواهد بود.بي شک تقويت فرهنگ پرداخت ماليات از ضروزيات تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله خواهد بود. براي کم کردن فاصله طبقاتي بايد به اصلاح نظام اقتصادي روي آورد. نظامي که در آن پول نفت به نحوي عادلانه تر بين مردم ايران تقسيم شود در کنار اصلاح توزيع درآمد نفتي بايد نظام مالياتي هم مورد بازنگري قرار گيرد.
  به گزارش امانت به نقل از ايران اکونوميست ؛همچنين ماليات در مقايسه با درآمدهاي نفتي و مشتقات آن ، از اثربخشي بهتري در جامعه برخوردار مي باشد و قوام و دوام بهتري در ساختن جامعه ايي پيشرفته دارد و اثربخشي ماليات در حوزه هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ، محکم تر و باثبات تر از اثربخشي درآمدهاي نفتي است. در مقابل ، شهروندان هم بايد به اين آگاهي برسند که اثربخشي و بهبود کيفيت زندگي اجتماعي در گرو ، پرداخت به موقع و درست ماليات مي باشد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی