در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸

اقتصادی > صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي

گروه جامعه:طي روزهاي اخير سودجويي برخي افراد از طرح توزيع گوشت منجمد از يک سو و ضعف در برنامه ريزي براي توزيع آن از سوي ديگر موجب ايجاد صف هاي طولاني در برخي مراکز دولتي و فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه شده است.

  گروه جامعه:طي روزهاي اخير سودجويي برخي افراد از طرح توزيع گوشت منجمد از يک سو و ضعف در برنامه ريزي براي توزيع آن از سوي ديگر موجب ايجاد صف هاي طولاني در برخي مراکز دولتي و فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه شده است.
  طرح توزيع گوشت منجمد با هدف کنترل قيمت گوشت قرمز و پاسخگويي به نياز پروتئيني مردم اجرا مي شود اما با صف هاي طولاني مردم براي دريافت مواجه است؛ عده اي دريافت گوشت يارانه اي و فروش آزاد آن را به محل درآمد تبديل کرده اند و مسوولان امر هم هنوز برنامه مدوني براي جلوگيري از اين سودجويي و توزع روان تر گوشت منجمد ندارند.
   يکي از شهروندان اروميه اي که در صف توزيع قرار داشت با اشاره به اينکه توان مالي خريد گوشت به قيمت هاي گزاف امروزي را ندارد، گفت: مجبور هستم که در اين صف ها بايستم تا حداقل بخشي از نياز پروتئيني خانواده را تامين کنم. »احمد.ل« که به گفته خود حدود سه ساعت در صف گوشت توزيع مقابل فروشگاه رفاه ايستاده بود، افزود: اين ميزان تنها بخشي از نياز خانواده ما را تامين مي کند و در هفته هاي آتي نيز مجبور به حضور دوباره براي خريد به همين منوال هستم. وي بيان کرد: برخي افراد از ساعت هفت و نيم صبح تا ساعت 11 در صف ايستاده اند تا هرچه زودتر گوشت مورد نياز خود را خريداري کنند. اين شهروند اروميه اي اضافه کرد: نبايد مسوولان اجازه اين کار را بدهند زيرا من شاهد بوده ام که گوشت توزيعي سه ساعت پس از حضور مردم به مرکز توزيع مي آيد و توزيع مي شود؛ در حالي که مي توان با برنامه ريزي بهتر اين گوشت را بسيار زودتر در اختيار مردم نيازمند قرار داد.
   پيرزن اروميه اي هم که در صف خريد گوشت قرمز منجمد قرار داشت، بيان کرد: ساعت هاست که براي دريافت اين گوشت در صف ايستاده ام و منتظر دريافت هستم. طيبه مسعودي افزود: گوشت توزيعي هفته اي سه بار در اين مرکز رفاه توزيع مي شود و من 2 روز پيش براي خريد آن آمده بودم که پس از 2 ساعت منتظر ماندن، اين گوشت به دست من نرسيد و گفتند که تمام شد! وي اضافه کرد: به همين خاطر با وجود بارش باران، خيلي زودتر آمده و روي پله هاي ساختمان نشسته ام تا نوبتم برسد و بتوانم خريد کنم.
   او هم با صحه گذاشتن بر نبود برنامه ريزي براي توزيع گوشت بيان کرد: مسوولان مي توانند با افزايش محل هاي توزيع و استقرار زودتر در محل ها /به طور مثال ساعت هفت/ زمينه حذف اين صف ها را فراهم کنند ولي دلشان مي خواهد که مردم در صف باشند. سهراب طلعت از ديگر شهروندان اروميه اي نظر ديگري دارد و معتقد است که اگر مردم، گوشت کمتري مصرف کنند نيازي به اين صف ها نيست. وي افزود: مردم مي توانند بسياري از اقلام را در صورت بروز گراني، کمتر مصرف کرده يا حتي مصرف نکنند تا توليدکنندگان از گران کردن مواد توليدي دست بردارند و به عرضه ارزان تر مجبور شوند.
  وي با اشاره به اينکه پروتئين گياهي مي تواند جايگزين گوشت شود، اضافه کرد: به طور مثال ما چندين روز است که گوشت مرغ و قرمز مصرف نمي کنيم و اين امر تا کاهش قيمت ادامه مي يابد. وي با انتقاد از مصرف گرايي در خانواده هاي امروزي تاکيد کرد: تا زماني که اين امر ادامه دارد، برخي سودجويان از جمله توليدکنندگان و دلالان، دست از کار خود بر نمي دارند و اين صف ها در ديگر اقلام نيز مشاهده خواهد شد.
  مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي هم با اشاره به اينکه روند توزيع گوشت قرمز گرم و منجمد از ابتداي سال ادامه داشته است، گفت: در اين مدت حدود يکهزار و 250 تن گوشت مرغ منجمد در استان توزيع شده است و مشکلي نيز تا چند روز اخير ديده نشده بود.
  احمد دهقان افزود: از اين ميزان حدود يکهزار تن در سه ماه اخير بين شهروندان در نقاط مختلف توزيع شد و شهروندان نيز با طيب خاطر آن را خريداري کردند. وي اضافه کرد: مهمترين عامل بروز صف هاي طولاني در اين ايام براي خريداري گوشت قرمز، وجود مشکل در سيستم توزيع است زيرا برنامه ريزي خاصي براي اين امر وجود ندارد و از هر خانواده چندين نفر مي توانند براي خريد اقدام کنند.
   وي بيان کرد: استناد قانوني خاصي براي بررسي دريافت کنندگان در اين خصوص وجود ندارد و نمي_توان افرادي را که چندين بار اقدام به خريداري مي کنند، شناسايي کرد. مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي ادامه داد: اين سازمان تنها تامين کننده گوشت قرمز است و وظيفه توزيع به اتاق اصناف محول شده است و در زمان توزيع بر اين امر نظارت دارد.
   دهقان گفت: البته بايد توجه داشت که وضع توزيع گوشت قرمز در کل کشور چنين است و اين امر مختص آذربايجان غربي نمي شود. رييس بازرسي اتاق اصناف اروميه اظهار داشت: وظيفه من و همکاران در حوزه توزيع گوشت قرمز تنها نظارت است و همه امور در دست سازمان جهاد کشاورزي قرار دارد. کرم حق دوست با اشاره به اينکه فاصله زماني توزيع گوشت قرمز از زمان اعلام در رسانه ها زياد است، افزود: انتظار مردم اين است که در همان زمان امر توزيع آغاز شود که اين امر صورت نمي گيرد.
   وي اضافه کرد: زمان توزيع را سازمان جهاد کشاورزي اعلام مي کند و ما نيز پس از نيم تا يک ساعت بازرسان خود را به محل هاي توزيع اعزام مي کنيم و سپس توزيع آغاز مي شود. وي بيان کرد: ولي مردم بدون توجه به اين امر در برخي موارد از ساعت 6 صبح در محل حاضر مي شوند تا زودتر گوشت مورد نياز خود را تهيه کنند که اين امر عامل اصلي بروز صف هاي طولاني است.
  رييس بازرسي اتاق اصناف اروميه ادامه داد: البته بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از خريداران، اين اقلام را به قصد فروش در بازار آزاد خريداري مي کنند و اين امر از عوامل مهم صف هاي طولاني در مقابل فروشگاه هاي منتخب است. حق دوست اظهار اميدواري کرد که با همراهي مردم و همچنين برنامه ريزي براي سازوکار بهتر در راستاي جلوگيري از سودجويي برخي افراد، اين مشکل به زودي رفع شود.
   وي گفت: در شهر اروميه 6 محل از جمله چهار مرکز فروشگاه زنجيره اي رفاه، فروشگاه معين و فروشگاه تعاون روستايي براي اين امر در نظر گرفته شده است که تعداد مناسبي به نظر مي رسد. به گزارش امانت به نقل ازايرنا، براي جلوگيري از بروز اين مشکل ايجاد ساز و کار مناسب از طرف مسوولان و همچنين جلوگيري مردم از حضور زودتر مي تواند کارساز باشد و زمينه را براي جلوگيري از سودجويي برخي افراد و البته رسانه هاي معاند از ميان بردارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی