در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

اقتصادی > صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است

گروه اقتصادي: محمدرضا تاجيک مي‌گويد: دستمزد 1400 بايد بيشتر از تفاضل دو سبد يعني بيشتر از يک ميليون و هزار تومان افزايش يابد؛ به عبارت دقيق تر، افزايش هزينه‌ها بايستي جبران شود و در کنار آن، قدرت خريد کارگران نيز بايد افزايش يابد.

  گروه اقتصادي: محمدرضا تاجيک مي‌گويد: دستمزد 1400 بايد بيشتر از تفاضل دو سبد يعني بيشتر از يک ميليون و هزار تومان افزايش يابد؛ به عبارت دقيق تر، افزايش هزينه‌ها بايستي جبران شود و در کنار آن، قدرت خريد کارگران نيز بايد افزايش يابد.
  شب چهارم اسفندماه بالاخره در ارتباط با نرخ سبد معاش خانوارهاي کارگري، توافق حاصل شد. اين سبد که قرار است مبناي چانه زني در مذاکرات مزدي 1400 قرار بگيرد، با امضاي سه طرف گفتگو، 6 ميليون و 895 هزار تومان نرخگذاري شد؛ اين عدد از دايره انتظارات کارگران بسيار پايين‌تر است؛ کارگران توقع داشتند عدد سبد، بسيار بيش از اين ارقام باشد و محاسبات مستقل نيز اين مساله را تاييد مي‌کرد.
  محمدرضا تاجيک (نماينده مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور در شورايعالي کار) در ارتباط با اين سبد و عدد آن مي‌گويد: عددي که گروه کارگري محاسبه کرده بودند و در نظر داشتند، بسيار بيشتر از اين رقم بود؛ کارگران براي سبد معاش، عدد بيش از 7 ميليون تومان را در نظر داشتند.
  به گفته وي، نمايندگان کارگري دستمزد، دو عدد کف و سقف در نظر داشتند؛ يکي 7 ميليون و 200 هزار تومان و ديگري، 7 ميليون و 500 هزار تومان اما در نهايت، عدد 6 ميليون و 895 هزار تومان براي سبد معاش مصوب شد.
  چرا عدد سبد معاش پايين تر از انتظارات کارگران است؟
  اين عضو شورايعالي کار تاکيد مي‌کند: ما به خاطر رعايت سه‌جانبه‌گرايي و رسيدن به اجماع، با عدد سبد موافقت کرديم؛ بعد از تصويب سبد، کارگران سوالات و ابهامات بسياري در اين زمينه مطرح کردند و خواستار پاسخگويي ما نمايندگان کارگري در ارتباط با عدد مصوب شدند. بايد بگويم، هدف ما رسيدن به اجماع و پيشبرد سه‌جانبه مذاکرات مزدي بوده است و توقع داريم خيلي زود شورايعالي کار، کار خود را شروع کند و مذاکرات مزدي 1400 پيش برود.
  تاجيک در توضيح بيشتر اضافه کرد: امسال نمايندگان مرکز آمار ايران، به کميته دستمزد بسيار کمک کردند؛ اين کارشناسان اطلاعات ذيقيمتي ارائه دادند و کمک کردند تا ابهامات برطرف شود؛ تمام تلاش کارشناسان مرکز آمار، در راستاي رسيدن به نتيجه و توافق بر سر عدد سبد معيشت بود؛ بايد براي کارگران عزيز توضيح بدهيم که اعداد و بازه هزينه‌هاي زندگي، يک نرخ حداقلي و يک نرخ حداکثري دارد؛ سبد معاش کارگري، »سبد حداقل ها« است. روال کار اينگونه است که براساس اطلاعات و داده‌هاي انستيتو تغذيه، سبد خوراکي‌ها که شامل اقلام مورد نياز يک خانوار 3.3 نفره براي زنده ماندن است، محاسبه مي‌شود و سپس براساس اين سبد، سبد معاش کلي به دست مي‌آيد. اين رقم 6 ميليون و 895 هزار تومان، کمينه هزينه‌هاي زندگي در سراسر کشور است و ما هم قبول داريم که عدد واقعي، بيشتر از اين رقم است؛ در بسياري از شهرهاي کشور، رقم حداقلي هزينه‌هاي زندگي بسيار بيشتر از اين عدد و حتي از 7ميليون يا 8تومان هم بيشتر است.
  به گفته وي، اعدادي که نمايندگان کارگري دستمزد پيش از اين در مصاحبه‌ها و گفتگوها اعلام مي‌کردند که بسيار فراتر از عدد مصوب بود، مبتني بر واقعيت بوده است منتها بحث بر سرِ همان تفاوت حداقل‌ها و رِنج‌هاي ميانگين است و کارگران با عدد بسيار حداقلي توافق کردند تنها به اين دليل که اجماعِ بيشتر حاصل شود.
  تاجيک در ادامه با تاکيد بر اينکه سبد 6 ميليون و 895 هزار تومان براساس داده‌هاي تورمي ديماه سال جاري محاسبه شده، اضافه مي‌کند: ما سبد معاش را براساس داده‌هاي تورمي سال 99 محاسبه کرديم اما قرار است براي تصميم گيري مزد 1400مبنا قرار گيرد؛ به همين روي، ما هميشه از منظر تورم و داده‌هاي تورمي، يکسال عقب هستيم؛ تورم امسال براي مزد سال بعد، مبنا قرار مي‌گيرد و اين امر، هميشه منجر به افزايش فاصله دستمزد و هزينه‌هاي زندگي مي‌شود.
  صد درصد افزايش دستمزد، بازهم ناکافي است
  به گفته تاجيک، اگر مزد 1400 را صد درصد هم افزايش دهند بازهم کارگران عقب هستند و بازهم عقب ماندگي‌هاي مزدي جبران نمي‌شود چراکه پايه مزد فعلي، يک ميليون و 911 هزار تومان است و تفاضل و فاصله دو سبد (افزايش هزينه‌ها در طول سال)، يک ميليون و 950 هزار تومان؛ پس صد درصد افزايش دستمزد هم نمي‌تواند افزايش هزينه‌ها را بپوشاند و عقب ماندگي‌ها را کامل از ميان بردارد.
  او تاکيد مي‌کند: به همين دليل است که روي درصدهاي افزايش مزد، تاکيدي نداريم و درصدها براي ما نمايندگان کارگري، هيچ اهميتي ندارند. ما روي اعداد جلو مي‌رويم؛ آنچه براي ما به عنوان مبناي کار اهميت دارد، فاصله دو سبد و تفاضل ريالي آن‌هاست و بنابراين، افزايش ريالي دستمزد براي ما اهميت دارد نه درصدهايي که طرف‌هاي مقابل بخواهند رو کنند يا از آن دفاع کنند! خواسته ما مشخص است: بيش از تفاضل دو سبد يعني بيش از يک ميليون و 950 هزار تومان به دستمزد فعلي کارگران کشور بيفزايند تا هم افزايش واقعي دستمزد اتفاق بيفتد و هم عقب ماندگي‌ها تا حدودي جبران شود. تنها در اين صورت است که قدرت خريد کارگران کمي بهبود مي‌يابد و مي‌توانيم به زنده ماندن اميدوار باشيم.اين نماينده کارگران با بيان اينکه تبصره‌هاي يک و دو ماده 41 قانون کار، نقشه راه را به درستي مشخص کرده؛ ادامه مي‌دهد: در همين چارچوب در شورايعالي کار پيش مي‌رويم و توقع ما از شرکاي اجتماعي به خصوص دولتي‌ها اين است که اجازه بدهند عقب ماندگي‌هاي مزدي کارگران جبران شود و براي يکبارهم که شده، در مذاکرات مزدي، قانون اجرايي شود؛ با توجه به تورم سرسام‌آور دوسال و چند ماه اخير، به خصوص تورم سال 99 شرکاي اجتماعي بايد متوجه بحران معيشتي کارگران کشور باشند و ديگر در مقابل افزايش عادلانه دستمزد ايستادگي و مقاومت نکنند.
  دستمزد فقط 30 درصد هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد
  او در ادامه تاکيد مي‌کند: البته تورم و »کنترل تورم« نيز در حفظ قدرت خريد کارگران و اميد به بهبود معيشت، نقش بسزايي دارد کما اينکه اگر وضعيت تورم مانند سال 99 باشد، هر عددي که به مزد کارگران اضافه کنند، بازهم بي‌معني است و به زودي ارزش و اثر خود را از دست مي‌دهد؛ «توان خريد» وقتي افزايش مي‌يابد که دولت بتواند تورم را مهار کند و در اين زمينه، به جامعه کمک کند وگرنه هر عددي به دستمزد افزوده شود، بلافايده است و بازهم عقب‌ماندگي معيشتي تشديد خواهد شد.
  تاجيک اضافه مي‌کند: در حال حاضر، اصلاً دستمزد با کمينه هزينه‌هاي زندگي، قابل قياس نيست؛ حداقل دستمزد کارگران در بهترين حالت و با احتساب همه مزاياي مزدي، 2 ميليون و 600 هزار تومان است ولي کمينه هزينه‌هاي زندگي، 6 ميليون و 895 هزار تومان؛ با اين حساب، دستمزد چيزي حدود 30 درصد هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد، آنهم هزينه‌هاي بسيار حداقلي که بسياري از اقلام و کالاها در محدوده‌ي آن به حساب نيامده‌اند و به دليل رسيدن به توافق و اجماع، حذف شده‌اند!به گفته وي، نمايندگان کارگري دستمزد، از يک طرف از جانب دولتي‌ها و کارفرمايان تحت فشار هستند و از طرف ديگر، از سوي جامعه کارگري که توقع دارد حق و حقوقش به رسميت شناخته شود.
  کارگران حقوق شان را مي‌دانند
  او ادامه مي‌دهد: بعد از تصويب عدد 6 ميليون و 895 هزار تومانِ سبد معيشت، يک کارگر با من تماس گرفت و قياس و نسبت‌بندي بسيار ساده‌اي را مطرح کرد؛ او گفت شما سبد معاش را براي يک خانواده 3.3 نفره محاسبه مي‌کنيد؛ 3 نفرِ آن به کنار، همان 0.3 نفر را در نظر بگيريد که مي‌شود يک نوزاد کوچک شيرخواره؛ شما هزينه پوشک و شير خشک همين کودک نوزاد را با نرخ‌هاي موجود در بازار حساب کنيد و ببينيد که چقدر مي‌شود؛ بعد بگوييد کل هزينه‌هاي زندگي خانواده، 6 ميليون و 895 هزار تومان است!
  تاجيک نتيجه مي‌گيرد: کارگران امروز آگاه شده‌اند و همگي حق و حقوق خود را به خوبي مي‌دانند؛ لذا دولتي‌ها و کارفرمايان نمي‌توانند آن‌ها را با عدد و رقم ساختگي، فريب بدهند؛ محاسبه هزينه‌هاي زندگي و ميزان عقب افتادگي دستمزد، کار سختي نيست و هر کارگري امروز مي‌تواند اين کار را انجام بدهد. بنابراين ما با جديت تمام مذاکره را پيش مي‌بريم و به طور جدي از شرکاي اجتماعي به خصوص دولت انتظار داريم که استدلال‌هاي قانوني و عادلانه کارگران را بپذيرند.
  به گزارش امانت به نقل از ايلنا،او در پايان تاکيد مي‌کند: دستمزد 1400 بايد بيشتر از تفاضل دو سبد يعني بيشتر از يک ميليون و 950 هزار تومان افزايش يابد؛ به عبارت دقيق‌تر، افزايش هزينه‌ها بايستي جبران شود و در کنار آن، قدرت خريد کارگران نيز بايد افزايش يابد؛ در غير اين صورت، بحران معيشت وارد فاز جدي‌تر و نگران کننده‌تري مي‌شود که ديگر ترميم و رفع آن، در سالهاي بعدتر ممکن نخواهد بود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی