در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

اقتصادی > شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند

گروه خبر: شهردار اروميه در ويديوکنفرانس شهرداران کلانشهرهاي کشور با معاون وزير کشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري ها گفت: در تمامي دولت ها به شهرداري ها بي مهري شده و نتيجه مطلوب را براي حفظ منافع شهر نتوانسته ايم ببينيم.

  گروه خبر: شهردار اروميه در ويديوکنفرانس شهرداران کلانشهرهاي کشور با معاون وزير کشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري ها گفت: در تمامي دولت ها به شهرداري ها بي مهري شده و نتيجه مطلوب را براي حفظ منافع شهر نتوانسته ايم ببينيم.
  به گزارش امانت، نشست مجازي شهرداران کلانشهرهاي کشور با معاون وزير کشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري ها برگزار شد.در اين ويديوکنفرانس حاضرين به بيان نظرات خود در راستاي حل مشکلات شهرداري ها و احقاق حقوق مديريت شهري پرداختند.
  جذب و تبديل وضعيت نيروي انساني، تعمير و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، پيش بيني منابع مالي پايدار براي شهرداري ها و پيگيري آن از مجلس، ضرورت انتشار اوراق مشارکت در شرايط اقتصادي فعلي، ماليات بر ارزش افزوده، بودجه 1400،محيط زيست و مديريت پسماند، ضرورت تخصيص عوارض بنزين به شهرداري ها جهت نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، تهاتر بين دولت و شهرداري ها، مشکلات مربوط به تفکيک زمين هاي موقوفه اي، اصلاح کميسيون ماده 100، بررسي لوايح ارزش افزوده از جمله مواردي بود که از سوي معاون وزير کشور و شهرداران کلانشهرها مطرح و به بحث و بررسي در اين خصوص پرداخته شد.
  همچنين بر ضرورت وجود وحدت کلمه جهت حراست از منافع شهرها و شهرداري ها و پيگيري جدي حق و حقوق شهرداري ها از دولت و مجلس تأکيد و همچنين افزايش اختيارات شهرداري ها در صدور پروانه هاي ساختماني و برخورد با تخلفات موضوع گفتگوها قرار گرفت.محمد حضرت پور نيز طي سخناني در اين ويديوکنفرانس اظهار کرد: بيگانگي بين مديريت شهري، وزارت کشور و شوراها برقرار شده و بين اين مجموعه ها فاصله ايجاد شده است.وي افزود: در تمامي دولت ها به شهرداري ها بي مهري شده و نتيجه مطلوب را براي حفظ منافع شهر نتوانسته ايم ببينيم.شهردار اروميه گفت: تلاشهاي شهرداران کلانشهرها طي سالهاي متمادي براي تاييد لوايح پيشنهادي به مجلس به نتيجه نرسيده است.حضرت پور بر توسعه متوازن شهرهاي کوچک و بزرگ کشور به طور همزمان تأکيد کرد و افزود: توسعه اروميه بدون توسعه شهرهاي کوچک اطراف آن اتفاق نمي افتد و بايد در اين راستا يک همگرايي و همدلي در سطح کشور ايجاد شود.
  وي با بيان مسائلي در خصوص نيروي انساني شهرداري هاي کشور ادامه داد: به طور متوسط  در شهرداري هاي کشور به ازاي هر 156 نفر جمعيت يک نفر پرسنل شهرداري وجود دارد و اين ميزان در شهرداري اروميه از ميانگين کشوري نيز پايين تر بوده و به ازاي هر 196 نفر يک نفر مي باشد و اين در حالي است که دولت به ازاي هر 26 نفر جمعيت يک کارمند دارد.حضرت پور تصريح کرد: موضوع نيروي انساني به معضلي بزرگ براي شهرداري ها تبديل شده و در همه جا مازاد نيروي انساني شهرداري ها را بر مبناي چارت ابلاغي وزرات کشور مطرح مي کنند، اين در حالي است که بسياري از مشاغل کارگري با توجه به رشد و گسترش شهرها و تنوع خدمات غيرقابل حذف است.
  وي بر تخصيص منابع دولتي جهت توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي تأکيد کرد و گفت: در بودجه 1400 ضروري است بدهي هاي دولت به شهرداري ها به موضوع مهم تضمين هاي بانکي اختصاص يابد.
  حضرت پور اظهار کرد: در سال 94 مجلس دو ميليارد دلار جهت نوسازي ناوگان حمل و نقل از صندوق ذخيره ارزي اختصاص داد که تاکنون محقق نشده است و بايد به طور جدي اين حق شهرداري ها پيگيري شود.وي گفت: متاسفانه شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند و از سويي ديگر هيچ کس از دستگاهها و ادارات مختلف متولي موضوعات شهري کوچکترين سوال و پرسشي نمي کند، امروزه نقش شهرداري ها در ساخت و ساز غيرمجاز به 20 درصد هم نمي رسد اما بايد پاسخگوي تمامي تخلفات موجود باشد.حضرت پور تصريح کرد: در طي چهار دهه گذشته هيچکدام از نهادها و دستگاهها ريالي براي تملک زمين ها با کاربري هاي مجموعه خود اختصاص نداده اند.وي با انتقاد از روند موجود اظهار کرد: طرح جامع تفصيلي اروميه بايد سال 1383 ابلاغ مي شد اما تا سال 99 به تاخير افتاد و اين جاي تاسف است که با شهر به عنوان موجود زنده اينگونه رفتار شود.
  در پايان اين نشست مجازي مقرر شد که شهرداران کلانشهرها نمايندگان شهرهايشان و در صورت امکان نمايندگان استانهايشان را راضي به حمايت از مديريت شهري در مجلس کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی