در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹

اقتصادی > سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي

گروه اقتصادي:در حاليکه اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزي درباره رشد نقدينگي نشان از افزايش 28 درصدي آن دارد، يک کارشناس اقتصادي براي کنترل آن اقداماتي همچون رفع ناترازي بانک‌ها، سالم‌سازي نظام بانکي، مديريت و کنترل انضباط در سيستم بانکي و ندادن اجازه به بانک‌ها براي خلق پول توسط بانک مرکزي را پيشنهاد کرده و مي‌گويد بازار باز بانکي در صورت تعميق و ساماندهي مي‌تواند نقش بسزايي در کنترل نقدينگي داشته باشد.

   گروه اقتصادي:در حاليکه اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزي درباره رشد نقدينگي نشان از افزايش 28 درصدي آن دارد، يک کارشناس اقتصادي براي کنترل آن اقداماتي همچون رفع ناترازي بانک‌ها، سالم‌سازي نظام بانکي، مديريت و کنترل انضباط در سيستم بانکي و ندادن اجازه به بانک‌ها براي خلق پول توسط بانک مرکزي را پيشنهاد کرده و مي‌گويد بازار باز بانکي در صورت تعميق و ساماندهي مي‌تواند نقش بسزايي در کنترل نقدينگي داشته باشد. وحيد شقاقي درباره جديدترين تغييرات نرخ رشد نقدينگي، به ايسنا، گفت: نبايد اجازه دهيم رشد نقدينگي از يک رقمي بيشتر شود تا ديگر نيازي به کنترل آن نباشد. براي اقتصاد ايران اگر هدف‌گذاري اين باشد که تورم را در سال‌هاي آينده مهار کنيم، بايد بتوانيم رشد نقدينگي را به زير 20 درصد کاهش بدهيم.
  وي ادامه داد: ميانگين رشد نقدينگي در روند بلند مدت هم معادل سه تا چهار درصد افزايش يافته است. اين نشان دهنده اين است که رشد نقدينگي بالاست و بايد کنترل شود.
  *رفع ناترازي بانک‌ها در جهت کنترل نقدينگي
  اين کارشناس اقتصادي در ادامه چند عامل را براي کنترل نقدينگي ضروري دانست و تصريح کرد: بايد تلاش کنيم که ناترازي نظام بانکي که در برخي از بانک‌ها بسيار زياد است را رفع کنيم؛ زيرا در نتيجه اين امر، اين بانک‌ها دست به خلق پول مي‌زنند تا بتواند ناترازي خود را پوشش دهند.
  وي ادامه داد: وقتي بانک‌ها خلق پول مي‌کنند به سمت افزايش نرخ سود سپرده مي‌روند تا موجب جلب سپرده‌گذار شوند. وقتي نرخ سود افزايش پيدا مي‌کند؛ طبيعتا يکي از دلايل افزايش رشد نقدينگي، نرخ سود بالاي سپرده‌ها است.
  *سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي
  شقاقي با بيان اينکه براي مهار نقدينگي بايد به سمت سالم‌سازي نظام بانکي و مديريت و کنترل انضباط در سيستم بانکي برويم، اظهار کرد: براي کنترل و مديريت انضباط در سيستم بانکي بايد به‌گونه‌اي عمل شود که به بانک‌ها اجازه داده نشود خلق پول نکنند و به سمت بازي افزايش نرخ سود بروند.
  *کنترل نقدينگي به شرط تعميق بازار باز بانکي
  اين کارشناس اقتصادي سختگيري و کنترل بانک مرکزي بر بانک‌ها براي خلق پول را براي کنترل نقدينگي ضروري دانست و گفت: بانک مرکزي همچين بايد اجازه اضافه برداشت به سيستم بانکي ندهد و با تعميق عمليات بازار باز بانکي تلاش کند که تامين نياز مالي و کسري بانک‌ها را از طريق عمليات بازار باز و بين بانکي بتواند پوشش دهد.وي افزود: در شرايطي که دولت با کسري بودجه مواجه است بانک مرکزي نبايد بي‌محابا و بدون کنترل اجازه بدهد که کسري بودجه با استقراض از بانک مرکزي و پول پرقدرت پوشش داده شود.
  *بازار باز در چه صورت منجر به کنترل نقدينگي مي‌شود؟
   شقاقي در پايان تاکيد کرد که عمليات بازار باز بانکي براي داشتن نقش موثر در کنترل نقدينگي بايد عمق و سامان پيدا کند که بانک‌ها در جهت تامين نيازهاي خود به اضافه برداشت از بانک مرکزي نروند و براي اين امر، به سمت انتشار اوراق و تامين نيازهايشان از طريق مکانيسم اوراق حرکت کنند که اين امر، به شفافيت نظام بانکي کمک مي‌کند و مانع رشد نقدينگي مي‌شود.
  نظام پولي و بانکي به دليل نقش تعيين‌کننده در سياست‌هاي پولي و اعتباري و به عنوان يک قدرت اقتصادي مهم در اختيار دولت، مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادي و بکار بردن ابزارهاي کنترل، نقدينگي را به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي هدايت کند و با افزايش ثبات اقتصادي زمينه را براي شکل‌گيري سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد و... فراهم کند.
  در اين ميان جديدترين اطلاعات منتشر شده از سوي بانک مرکزي، نشان‌گر اين است که حجم نقدينگي در آذر ماه سال جاري معادل 22 هزار و 623 هزار ميليارد ريال است که نسبت به مدت مشابه پارسال 28.2 درصد افزايش داشته است.
  *افزايش 48.6 درصدي حجم پول در آذر امسال
  همچنين، حجم پول در اين دوره معادل 363 هزار و 4.8 ميليارد ريال بوده که 48.6 درصد نسبت به آذر ماه سال قبل افزايش داشته و حجم شبه پول نيز با 24.9 درصد رشد، معادل 189 هزار و 88.3 ميليارد ريال است.علاوه بر اين، اخيرا رئيس کل بانک مرکزي درباره رشد نقدينگي توضيحاتي ارائه کرده است که طبق گفته او، آمار به صورت غير رسمي نشان دهنده 28 درصد رشد نقدينگي بوده و معادل 25 درصد هم نسبت به ميانگين 50 سال گذشته رشد داشته است.
  *دليل افزايش رشد نقدينگي از زبان همتي
  اين مقام مسئول ضمن اشاره به اينکه رشد نقدينگي خوب نيست و بايد آن را کنترل کنيم، گفته که سه درصدي که امسال نسبت به ميانگين بيشتر شده، نشان دهنده اين است که ذخاير ارزي خالص ما افزايش يافته است.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، بانک مرکزي چند ميليارد دلار ارز براي رشد ذخاير خريداري کرده که اين موضوع باعث شده رشد نقدينگي از ميانگين 50 ساله بيشتر شود. البته رشد 28 درصدي نقدينگي، رکورد جديد نيست و در طول سال‌هاي گذشته رشد نقدينگي از اين ميزان هم بيشتر بوده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی