در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادی > رفع نيازهاي معيشتي مردم نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است

گروه خبر:نماينده مردم اروميه در مجلس نيازهاي مردم در استان آذربايجان غربي را با اصلاحات زيربنايي اقتصادي در هم تنيند دانست و گفت: براي رفع نيازهاي اقتصادي و معيشتي مردم بايد زيربنا و ساختار اقتصادي اصلاح شود و فضاي کسب و کار رونق پيدا کند. به کارگران و حقوق‌بگيران بايد احترام گذاشته شود.

    گروه خبر:نماينده مردم اروميه در مجلس نيازهاي مردم در استان آذربايجان غربي را با اصلاحات زيربنايي اقتصادي در هم تنيند دانست و گفت: براي رفع نيازهاي اقتصادي و معيشتي مردم بايد زيربنا و ساختار اقتصادي اصلاح شود و فضاي کسب و کار رونق پيدا کند. به کارگران و حقوق‌بگيران بايد احترام گذاشته شود.
    قاضي پور افزود: از سفر رييس‌جمهور به استان آذربايجان غربي خوشحال هستيم و اميدوارم هيات دولت هر چند ماه يک بار سَري به مردم استان بزند.وي اظهار کرد: طبق احاديث معصومين مهمان حبيب خداست و روزيِ مهمان جلوتر از خودش به صاحبانه مي‌رسد. سفر هر مقام مسؤول به استان آذربايجان غربي را به فال نيک مي‌گيريم.
    وي ادامه داد: آمدن وزرا و مقامات اجرايي بين مردم در حقيقت موجب تحکيم پيوند نظام با مردم مي‌شود. حقير هم اگر انتقاداتي دارم در جهت بهبود اوضاع آشفته است. آمد و رفت مقامات ارشد اجرايي به استان را مغتنم و قابل تشکر مي‌دانم.
    وي نيازهاي مردم در استان آذربايجان_غربي را با اصلاحات زيربنايي اقتصادي  در هم تنيند دانست و افزود: براي رفع نيازهاي اقتصادي و معيشتي مردم بايد زيربنا و ساختار اقتصادي اصلاح شود و فضاي کسب و کار رونق پيدا کند. به کارگران و حقوق‌بگيران بايد احترام گذاشته شود.به گزارش امانت به نقل از خانه ملت، نماينده مردم اروميه در مجلس درآمد سرانه استان آذربايجان غربي را پايين دانست و افزود: براي بهبود درآمد سرانه مردم استان بايد ضريب اشتغال افزايش يابد. استان آذربايجان غربي از نظر تحصيل‌کردگان دختر و پسر جزو استان‌هاي خوب است اما متاسفانه از نظر اشتغال، با مشکل روبرو هستند. يقينا با افزايش درآمد، نشاط و اميد خانواده‌ها بيشتر مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی