در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

اقتصادی > رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است

گروه خبر: معاون توسعه مديريت و منابع وزير جهاد کشاورزي گفت: آذربايجان غربي در استفاده و بهره گيري از شيوه هاي نوين آبياري از 36 هزار هکتار در سال 1393 به بيش از 120 هزار هکتار در سال جاري رسيده که در نوع خود مطلوب است.

  گروه خبر: معاون توسعه مديريت و منابع وزير جهاد کشاورزي گفت: آذربايجان غربي در استفاده و بهره گيري از شيوه هاي نوين آبياري از 36 هزار هکتار در سال 1393 به بيش از 120 هزار هکتار در سال جاري رسيده که در نوع خود مطلوب است.
  محمدعلي جوادي روز شنبه در آيين تکريم و معارفه رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي افزود: در راستاي احياي درياچه اروميه و حفاظت از محيط زيست در دولت يازدهم و دوازدهم 61 هزار و 570 هکتار از اراضي زراعي اين حوضه به شيوه هاي نوين آبياري تجهيز شده است که گام بلندي براي احيا به شمار مي رود.
  وي با بيان اينکه از سال 1392 تاکنون چهار ميليارد و 400 ميليون مترمکعب صرفه جويي آبي در آذربايجان‌غربي محقق شده است، اضافه کرد: اين آمار نشان مي دهد که با داشتن برنامه و همت لازم مي‌توان به اهداف رسيد و تنها بايد برنامه‌ريزي دقيق و مناسب انجام شود.
  وي بيان کرد: در راستاي مهار آب هاي مرزي و استفاده از شيوه هاي آبياري نوين، اعتبار بسيار مطلوبي از محل صندوق توسعه ملي براي اين استان تخصيص يافته که منجر به افزايش توليد و نيز افزايش بهره وري در بخش کشاورزي در اين خطه از کشور شده است. معاون توسعه مديريت و منابع وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه هنر مديريت مي تواند بسياري از مشکلات را حل کند، ادامه داد: امروز شاهد افزايش راندمان آبياري در آذربايجان غربي هستيم و اين موضوع در سايه همراهي تيمي رخ داده است.
  وي با اشاره به تحريم هاي ظالمانه عليه کشورمان، گفت: اين تحريم هاي نظام سلطه عليه کشورمان از اوايل انقلاب تاکنون بي سابقه بوده اما حسن اين دوره از تحريم ها آن است که جامعه جهاني با ايران همراهي مي کند؛ هر چند که حاکمان ظالم آمريکايي عليه نظام اسلامي در حال فعاليت و توطئه چيني هستند. جوادي افزود: هنر مردم ايران اين است که در طول تاريخ همواره تهديدهاي موجود را تبديل به فرصت کرده و از توان داخلي در راستاي خنثي سازي تحريم ها بهره گرفته اند. وي اضافه کرد: ايران اسلامي داراي منابع آبي و خاکي مطلوبي بوده و از توان داخلي عليه تحريم ها استفاده مي شود و در سايه نظام و رهبري و حمايت مردم به شرايط مطلوب مي توان دست يافت.وي با اشاره به ظرفيت سردخانه هاي آذربايجان غربي و تشويق بخش خصوصي به فعاليت در اين زمينه بيان کرد: تا سال 1391 ظرفيت سردخانه‌هاي اين استان 147 هزار و 500 تن بود که اين ميزان تا پايان سال گذشته به حدود 985 هزار تن افزايش يافت و تا پايان سال اين ظرفيت به يک ميليون و 36 هزار تن مي رسد.
  جوادي ادامه داد: اين سردخانه‌ها با اعتبار بخش خصوصي تاسيس شده و بيانگر اين است که تنها وابسته بودن به بودجه دولتي عامل توسعه نيست.معاون توسعه مديريت و منابع وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه هدف اين وزارتخانه در زمينه نيروي انساني تربيت مديران باتجربه و جوان است، بيان کرد: مديران آينده جهاد کشاورزي از ميان نيروهاي اين وزارتخانه انتخاب خواهند شد و تلاش ما تامين رفاه و افزايش مزاياي حقوق دريافتي کارمندان است.
  *بايد راندمان آب در بخش کشاورزي افزايش يابد
  نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت: حيات مردم شمالغرب کشور به احياي مجدد درياچه اروميه وابسته است.
  هادي بهادري نيز دراين آيين افزود: درياچه اروميه حيات وممات آذربايجان غربي است و زندگي مردم شمال غرب کشور به احياي مجدد اين درياچه وابسته است.بهادري باتاکيد بر اينکه کشاورزي کنوني نياز به تحول دارد تصريح کرد: مصرف آب در حوضه آبريز درياچه اروميه از 5 ميليارد متر مکعب بايد به3 ميليارد مترمکعب برسد و اين بجز صرفه جويي و توجه به کشت جايگزين امکان پذير نمي باشد.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: جلوگيري از توسعه بي رويه مزارع به باغات، استفاده از نهال هاي کم مصرف از جمله راه هاي صرفه جويي در مصرف آب در حوضه آبريز درياچه اروميه است‌.
  وي باتاکيد بر اينکه بايد درآمد سرانه و راندمان آب در بخش کشاورزي افزايش يابد تاکيد کرد: توسعه بخش کشاورزي زمينه ساز توسعه اقتصادي استان و درنتيجه منجر به اشتغال پايدار خواهد شد.بهادري ادامه داد: همت، برنامه ريزي و اعتبار 3 عامل اصلي در عملياتي شدن برنامه هاي ستاد احياي درياچه اروميه است.
  *32درصد اشتغال فعال آذربايجان غربي در بخش کشاورزي است
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: 32 درصد اشتغال فعال استان در حوزه کشاورزي است.رسول جليلي نيز در ادامه بااشاره به اهميت احياي درياچه اروميه افزود: معيشت مردم و حيات منطقه به احياي درياچه اروميه وابسته است.جليلي با اشاره به اينکه کشاورزي آذربايجان غربي نيازمند برنامه نوين در حوزه ماشين آلات و تکنولوژي روز است خاطرنشان کرد: نظام بهره برداري کشاورزي استان خرده دهقاني است که به دليل کوچک بودن قطعات زمين موجب ايجاد مشکلات اقتصادي ومعيشتي براي کشاورزان شده است.وي اظهار کرد: 32 درصد اشتغال فعال استان درحوزه کشاورزي است و تاثير مستقيم بر معيشت 32 درصد افراد جامعه دارد.
  در ادامه اسمعيل کريم زاده رئيس سابق جهاد کشاورزي آذربايجان غربي، بخش کشاورزي را يکي از بخش هاي اقتصادي استان دانست وگفت: سرجمع توليدات کشاورزي استان 6.5 ميليون تن بوده که 6 درصد از توليدات کشاورزي کشور را شامل مي شود.
  کريم زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر 61 هزار هکتار از اراضي استان به آبياري تحت فشار و نوين مجهز شده اند.وي با بيان اينکه 35 درصد از افراد نيازمند به اشتغال مستقيما دربخش کشاورزي استان فعاليت مي کنند افزود: در 3 سال گذشته تعداد 632 نفر نيرو جديد جذب جهاد کشاورزي آذربايجان غربي شدند.طي مراسمي از زحمات اسمعيل کريم زاده رئيس سابق سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي  تجليل و رسول جليلي به عنوان رييس جديد جهاد کشاورزي استان معرفي شد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی