در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

اقتصادی > رانت هاي اقتصادي مشاوران در شان استانداري نبود

گروه خبر:استاندار آذربايجان غربي گفت: رانت هاي اقتصادي مشاوران در شان استانداري نبود از اينرو آنها را با قاطعيت عزل کردم. به گزارش امانت، محمد مهدي شهرياري در نشست خبري اظهار داشت: رسانه وظيفه ايجاد اميد بين مردم را دارد.

  گروه خبر:استاندار آذربايجان غربي گفت: رانت هاي اقتصادي مشاوران در شان استانداري نبود از اينرو آنها را با قاطعيت عزل کردم. به گزارش امانت، محمد مهدي شهرياري در نشست خبري اظهار داشت: رسانه وظيفه ايجاد اميد بين مردم را دارد.
  وي با بيان اينکه رسانه وظيفه انتقاد اساسي دارد نه تمسخر مسئولان، تصريح کرد: خبرنگار بايد تقواي سياسي بالايي داشته باشد.
  اين مسئول با اشاره به اقدامات دولت براي احياي درياچه اروميه، افزود: براي احياي درياچه اروميه دست به دست هم دهيم و دولت نيز مصمم بر احياي درياچه اروميه است.
  استاندار آذربايجان غربي با بيان اينکه سرمايه گذار خارجي براي احياي درياچه اروميه جذب مي شود، سدسازي بدون مطالعه و توسعه کشاورزي را از عوامل اصلي خشکي درياچه اروميه عنوان کرد و افزود: 1000 ميليارد تومان براي احياي درياچه اروميه از طريق پروژه کاني سيب هزينه و مقرر شده از طريق سدچپرآباد ?? ميليارد مترمکعب آب وارد درياچه اروميه شود.
  شهرياري با اشاره به شايعاتي در خصوص کانديداتوري در انتخابات، ادامه داد: قصد کانديدا شدن در انتخابات را ندارم و به مسئوليتي که دولت به من داده و تعهد داده ام براي موفقيت استان تلاش ميکنم.
  وي با بيان اينکه نبايد به شايعات دامن زد، اعلام کرد: افرادي براي استان هزينه تراشيدند و عده اي را مديرکل کردند که لازم است اين افراد تقواي سياسي داشته باشند.
  اين مسئول يادآور شد: مديران دستگاه هاي اجرايي وقتي تکليف خود را در تغيير يا ابقا نمي دانند براي کار کردن تلاش بيشتري مي کنند ؛ لازم است در تغيير  برخي مديران، رسانه ها فشاري به استانداري نياورند چرا که استانداري ابهت و حيثيت دارد و بايد اين ابهت حفظ شودشهرياري با بيان اينکه اگر تشخيص دهم فردي شايستگي لازم را دارد به عنوان مدير انتخاب مي کنم، گفت: اگر لازم باشد براي اين کارهزينه هم مي دهم.
  وي با بيان اينکه 27 مشاور را با قاطعيت غزل کردم، ادامه داد: شاهد بودم که برخي مشاوران رانت اقتصادي داشتند و اين در حالي است که برخورد توهين آميز با مشاوران نداشتم.
  اين مسئول يادآور شد: رانت هاي زياد اقتصادي توسط برخي مشاوران انجام  مي شد که در شان استانداري نبود و مشکل ساز شده بود ب طوري که حواله اي که صادر مي شد و در بيرون ميلياردي خرج مي شد در اين ميان خيلي مشاوران افراد متخصص بودند و دنبال اين هستيم از تخصص مشاوران را در قالب کار گروه ويژه استفاده کنيم.استاندار آذربايجان غربي اظهار داشت: کارمنداني که در خانه جوان استانداري بودند به تعداد 32 نفر هستند که تعدادي از آنها فرزندان مديران ادارات بوده و با رانت جذب شده اند و در حال حاضر لغو قرارداد شده و 7 تا 8 نفرديگر نيز با استانداري قرار دارند که تعيين تکليف مي شوند.
  شهرياري  با اشاره به عدم به کارگيري بازنشستگان به ويژه در پست هاي مديريتي، اعلام کرد: ماه آينده 56 نفر در استانداري و فرمانداري بازنشسته مي شوند و با وجود عدم تامين بودجه، در اين زمينه مصمم هستم.
  وي تصريح کرد: مي توان گفت جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي وزارتخانه است، نبايد بدون حساب و کتاب رئيس براي اين سازمان انتخاب شود، بدون شک مديري براي جهاد کشاورزي انتخاب مي شود که توانمندي کامل را داشته باشد چرا که مشکلات جدي در اين حوزه داريم.
  اين مسئول افزود: خيلي از ادارات کل روند جاري و عمومي را طي مي کنند نبايد در تعيين مديران عجله کرد چرا که پروسه معرفي مديران در وزارتخانه طولاني است؛ بهترين مديران را براي ادارات انتخاب خواهيم کرد.
  استاندارآذربايجان غربي خاطرنشان کرد: روابط ما با کشورهاي اروپايي قبل از برجام کم بود ولي بعد از برجام  با توجه به شرايط خوب ايران در زمينه هاي مختلف، کمپاني هاي بزرگ اروپايي تمايل داشتند در ايران سرمايه گذاري کنند به طوري که سيلي از هيات هاي اروپايي به ايران را شاهد بوديم ولي با موانعي روبرو شديم که اين مشکلات از کارشکني آمريکا ناشي شد و سرمايه گذاران احساس خطر کردند و مسائل داخلي نيز در اين زمينه موثر بود که جناح مخالف دولت سرمايه گذاران خارجي را فراري دادند در حالي که سرمايه گذار به دنبال ثبات اقتصادي و آرامش است.
  شهرياري اضافه کرد: کساني که انتقاد مي کند که چرا طي مديريت جديد استانداري، سرمايه گذار در استان جذب نشده است، مسائل اقتصادي و بين المللي را متوجه نيست چرا که سرمايه گذار نيازمند زيرساختهاي سرمايه گذاري است ولي زيرساخت ها در استان آماده نيست.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی