در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

اقتصادی > دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود

گروه خبر:معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان فني و حرفه اي کشور گفت: دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود.

  گروه خبر:معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان فني و حرفه اي کشور گفت: دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود.
  به گزارش امانت،اوسط هاشمي با سفر به آذربايجان غربي در اولين جلسه شوراي مهارت استان که در سالن جلسات استانداري برگزار شد، افزود: دپارتمان ملي مهارت زنان باهدف دستيابي زنان به توسعه اجتماعي واقتصادي توسط شغلي که دارند در اروميه ايجاد مي شود.
  وي با اشاره به اينکه تدوين سند راهبردي مهارت در آذربايجان غربي جز ضروريات است، تصريح کرد: به دليل همسايگي با چهار کشور نياز است در آينده نزديک نمايندگي منطقه اي مهارت براي کشور به مرکزيت استان ايجاد شود.
  معاون وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي  ياد آورشد: براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها و حل معضل حاشيه نشيني بايد سهم روستاييان از آموزش هاي مهارتي بيشتر شود.
  هاشمي با اشاره به اينکه از 23ميليون شاغل در کشور 20 ميليون نفر داراي شغل آزاد هستند، اظهار کرد: با وجود اين حجم از اشتغال با تغيير در رويکرد ها  بايد به دپارتمان نرم افزاري روي آوريم.
  رئيس سازمان فني و حرفه اي کشور با اشاره به اينکه 40 مرکز آموزشي در کشور وجود دارد که پذيرش اوليه سربازان را برعهده دارند، خاطر نشان کرد: الزام مهارت آموزي يک فرصت است تا 85 درصد  سربازان که  فاقد مهارت هستند را آموزش دهيم.وي ادامه داد: در سال گذشته 108هزار سرباز در دوره هاي فني وحرفه اي آموزش ديده و براي سه سال آينده متعهد شده ايم 375 هزار نفر سرباز را آموزش دهيم.
   استاندار آذربايجان‌غربي با اشاره به ظرفيت‌هاي جغرافيايي و مهارتي استان از تاسيس شهرک مهارت خبر داد و گفت: اين شهرک به منظور انسجام بخشي به آموزش‌هاي مهارتي و تقويت نقش آفريني مهارت آموزي در توسعه استان راه‌اندازي مي‌شود.محمدمهدي شهرياري دراين جلسه با اشاره به اينکه وضعيت سيستم آموزشي کشور مدرک گراست و مهارت از جايگاه خاصي برخوردار نيست، گفت: تا زماني‌که تحول اساسي در شيوه‌هاي آموزشي کشور رخ ندهد نمي‌توان به جهش در حوزه‌هاي مختلف توسعه اميدوار بود.
  وي افزود: سياست‌هاي آموزشي براي دستيابي به کاهش نرخ بيکاري و نيز تربيت نيروهاي کاردان بايد تغيير کند.
  استاندار آذربايجان‌غربي با اشاره به اينکه هنرستان‌هاي فني مدت‌هاست به فراموشي سپرده شده، توجه به اين مراکز را در تربيت نيروهاي کاردان و نيز کاهش نرخ بيکاري بسيار موثر دانست.
  شهرياري تفکر مدرک گرايي حاکم بر کشور را يک مانع اساسي در تحقق توسعه پايدار عنوان کرد و گفت: تحول با تبيين ساختارهاي توسعه محور تحقق مي‌يابد و ترويج فرهنگ مهارت به عنوان راهکاري اساسي در توسعه مي تواند کمک حال شرايط امروز کشور باشد.
  وي با بيان اينکه جمعيت تحصيل کرده بيکار فاقد مهارت يک آفت اساسي است، ادامه داد: ارائه آموزشهاي مهارتي براي اين قشر و نيز جمعيت روستايي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.
  وي افزايش کيفيت مراکز فني و حرفه‌اي را از ديگر الزامات ترويج فرهنگ مهارتي برشمرد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی