در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

اقتصادی > تداوم بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال

امانت- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تداوم بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان سال 1398 گفت: واحد های تولیدی اگر تا پایان آبان ماه، بدهی مالیاتی خود را به سیستم مالیاتی پرداخت کنند، از امکان بخشودگی 98 درصدی جرائم قابل بخشش مالیاتی بهره مند می شوند.

  امانت- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تداوم بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان سال 1398 گفت: واحد های تولیدی اگر تا پایان آبان ماه، بدهی مالیاتی خود را به سیستم مالیاتی پرداخت کنند، از امکان بخشودگی 98 درصدی جرائم قابل بخشش مالیاتی بهره مند می شوند.

  به گزارش امانت، حسن کوماسی با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سال جاری، 20421 نفر در استان آذربایجان غربی از بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی بهره مند شدند افزود: از 98.05.10 تا 98.07.30 بالغ بر 3880 میلیارد ریال از جرائم مالیاتی قابل بخشش مؤدیان مالیاتی در استان آذربایجان غربی بخشوده شد.
  وی افزود: به ازای اعطای بخشودگی فوق الذکر 1217 میلیارد ریال از بدهی های مالیاتی مؤدیان مالیاتی استان نیز وصول شد.
  مدیرکل دستگاه مالیاتی استان در ادامه با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال ادامه دارد افزود: این درصد بخشودگی برای واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب از مراجع ذی ربط که تا پایان آبان ماه بدهی خود را تسویه کنند 98 درصد و برای سایر مؤدیان 96 درصد است.
  کوماسی در خصوص نحوه اعطای بخشودگی جرائم مالیاتی برای بقیه سال نیز افزود: درصد بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش برای مؤدیانی که از تاریخ 98/9/1اقدام به پرداخت مانده بدهی مالیاتی خود می کنند روند کاهشی دارد به این نحو که برای مؤدیان واحدهای تولیدی به ازای هر ماه معادل 2 درصد و برای سایر مؤدیان معادل 4 درصد از میزان درصد بخشودگی کاسته می شود.
  وی با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی می توانند با پرداخت بدهی مالیاتی مربوط به هر سال، به صورت مجزا از بخشودگی همان سال استفاده کنند افزود: مؤدیان مالیاتی هم که قبل از ابلاغ بخشنامه بخشودگی، بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کرده باشند، می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 98/12/20 به ادارات امور مالیاتی تسلیم کرده تا از مزایای بخشودگی بهره مند شوند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی