در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸

اقتصادی > تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است

گروه خبر: شهردار اروميه گفت: حوزه قوانين شهرداري ها با نقص هاي اساسي روبرو بوده و تحقق سهم عمده درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين در مجلس است.

  گروه خبر: شهردار اروميه گفت: حوزه قوانين شهرداري ها با نقص هاي اساسي روبرو بوده و تحقق سهم عمده درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين در مجلس است.
  محمد حضرت پور در پنجمين نشست مشترک شوراي هماهنگي معاونان مالي اقتصادي و کارگروه درآمد شهرداري کلانشهرهاي کشور در اروميه افزود: امروزه مديريت شهري از بعد مالي با چالش هاي مهم روبرو است و براي برون رفت از بحران هاي مالي بايد در زمينه درآمدهاي پايدار ضمانت هاي اجرايي از رهگذر قانون تدوين شود. وي اضافه کرد: شناخت از شرايط کشور اولين اولويت معاونت هاي مالي شهرداري هاي کشور بوده و برنامه ريزي در راستاي مديريت شهري نيازمند شناخت نسبت به مسايل درون و برون سازماني است.
  وي با اشاره به اينکه مردم در جامعه ما در مديريت شهري مشارکت داده نشده اند، اضافه کرد: اين در حالي است که ميزان مشارکت مردمي در کشورهاي اروپايي حدود 60 درصد و در کشور ترکيه نزديک به 37 درصد است. وي با بيان اينکه عمر معمول هر شهردار حدود 2.5 سال است، ادامه داد: برگزاري منظم نشست مشترک شوراي هماهنگي معاونان اقتصادي و کارگروه درآمد شهري شهرداري ها از اهميت زيادي در مديريت شهرداري برخوردار است.معاون مالي اقتصادي شهرداري تهران نيز در اين نشست با اشاره به اينکه جايگاه شهرداري ها در قوانين کشور ضعيف است، بيان کرد: شوراهاي شهري به عنوان پارلمان محلي اجازه وضع قوانين ندارند و اين مسئله اصلي ترين مشکل پيش روي مديريت شهري است.سميع اله حسيني مکارم افزود: تصويب قوانين و ضوابط توسط شوراهاي شهر متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي و ظرفيت هاي مالي هر شهر از راهکارهاي دستيابي به درآمدهاي پايدار در شهرداري ها به شمار مي رود.وي اضافه کرد: شهرداري ها نيازمند تاثيرگذاري در وضع قوانين براي دستيابي به استقلال مديريتي و درآمد پايدار است.
  *بايد از پتانسيلهاي اروميه براي رونق شهر استفاده کرد
  رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه گفت: معاونت هاي مالي شهرداري چشم بيناي مديريت شهري هستند.
   رسول اصغر زاده دافزود:معاونين مالي چشم بينا و قلب تپنده سيستم هاي اداري ومديريت شهري بوده وعملکرد آنها باعث شفافيت حوزه مالي است.
  اصغرزاده باتاکيد بر اينکه اروميه با گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب پيشتاز و پيشرو دفاع از ايران اسلامي است تصريح کرد: آذربايجان غربي و اروميه مشهد بيشتر شهداي کشور و مظهر تعامل و وحدت اقوام کشور است.وي باتاکيد به اينکه بايد بابرنامه ريزي کاري کرد که اروميه مسير گردش و سفر هموطنان باشد خاطرنشان کرد: افتخارات فرهنگي، ورزشي وادبي اروميه زبانزد کشور بوده و پايتخت واليبال کشور است بايدازاين ظرفيت هابر اي رونق شهر نهايت استفاده را کرد.
  وي اظهار کرد: براي خدمت به مردم و تلاش براي توسعه شهرها بايد توجه ونگاه ويژه به شهرداري ها ومديريت شهري داشته باشيم.اصغرزاده درخصوص تاثير کار معاونان مالي اقتصادي شهرداري هادر توسعه شهري گفت: شفافيت درحوزه مالي باعث توسعه و رفع مشکلات اصلي شهرها شده و باعث ميشود شهرداري خدمات بهتري به شهروندان ارائه دهند.
  *کاهش درآمد وافزايش هزينه ها دوچالش مهم شهرداري هاست
  معاون مالي واقتصادي شهرداري اروميه گفت: کاهش درآمد وافزايش هزينه ها دوچالش مهم شهرداري هاست.
  حسين اشرفي افزود: امروزه مسئوليت شهري هيچ تناسبي بامديريت شهري ندارد و شهرداري هابا دوچالش کاهش درآمد وافزايش هزينه هامواجه هستند.
  اشرفي بااشاره به اينکه کلانشهرها فرصت هاو چالش هاي مشترکي دارند تصريح کرد: باتوجه به تحولات سريع درتکنولوژي و مشکلات فراوان اگر برنامه ريزي مناسبي صورت نگيرد خيلي زود دير خواهد شد وبابحران جدي مديريت شهري مواجه خواهيم شد.معاون مالي اقتصادي شهرداري اروميه باتاکيد به اينکه نگاهي نو بر منابع مالي ودرآمد شهرداري ها براي رفع مشکلات لازم است خاطرنشان کرد: بايد شهرداري ها درنظام جامع ومالي خود تجديد نظر کرده و بسوي مديريت هزينه کرد، که براي نظام بودجه ريزي الزامي است پيش بروند.
  وي ادامه داد: مديريت نقدي و سرمايه گذاري ها، شفافيت مالي، دانش چندوجهي، توسعه سيستم هوشمند مالي وشهرسازي ازنيازهاي امروز معاونت مالي اقتصادي شهرداري هابويژه کلانشهرهاست.
  اشرفي باتاکيد بر اينکه نظام بودجه ريزي بايد برمبناي استراتژيک برنامه ريزي شود افزود: ايجاد سيستم اطلاعاتي و بودجه ريزي استراتژيک ، شفافيت مالي رابدنبال داشته وازبروز فساد که چالش شهرداري ها است پيشگيري مي کند.
  وي تصريح کرد: درآمد هاي شهرداري ها به تنهايي براي مديريت شهري کافي نبوده وبايد براي تامين بودجه به دنبال جذب سرمايه هاي ملي ودولتي و همچنين مشارکت هاي مردمي باشيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی