در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

اقتصادی > اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت

گروه اقتصادي:يک اقتصاددان مي‌گويد: برآوردهاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بيشتر مبتني بر کاهش نرخ رشد توليد در ايران بوده، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده يا با نرخ رشد منفي مواجه مي‌شويم يا اساسا رشدي نخواهيم داشت.به نظر بنده تاثير بودجه 98 بر متغيرهاي کلان اقتصادي مانند تورم، رکود و رشد اقتصادي چندان قابل توجه نيست.

  گروه اقتصادي:يک اقتصاددان مي‌گويد: برآوردهاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بيشتر مبتني بر کاهش نرخ رشد توليد در ايران بوده، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده يا با نرخ رشد منفي مواجه مي‌شويم يا اساسا رشدي نخواهيم داشت.به نظر بنده تاثير بودجه 98 بر متغيرهاي کلان اقتصادي مانند تورم، رکود و رشد اقتصادي چندان قابل توجه نيست.
  به اعتقاد بسياري از کارشناسان سال 98 سخت‌ترين سال‌ مالي چند سال اخير خواهد بود. حدود يک ماه قبل دولت سند دخل‌و‌خرج 98 را تقديم نمايندگان مجلس کرد.
  انتظارات از بودجه 98 بسيار بالا رفته است. از طرفي اين انتظار وجود دارد که دولت بتواند از اقشار آسيب‌پذير حمايت کند، از طرف ديگر، بنگاه‌هاي اقتصادي نيز چشم اميدشان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهيلات دولت خود را ورشکستگي برهانند.
  نفت، ساليان سال پاشنه‌آشيل نظام بودجه‌ريزي ايران بوده که بودجه 98 نيز از آن مستثني نيست. کاهش فروش نفت مي‌تواند تاثيرات بالقوه‌اي را از خود بر جاي بگذارد. تاثيراتي که آثار خود را بر رشد اقتصادي، رکود و تورم بر جاي مي‌گذارد. کميل طيبي، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان اعتقاد دارد که بودجه 98 تاثير مثبت و مستقيمي بر رشد اقتصادي، رکود و تورم نخواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود که رشد اقتصادي در سال آينده منفي يا حداقل بدون تغيير خواهد بود.
  اين اقتصاددان در مورد تاثير بودجه 98 بر متغيرهاي کلان اقتصادي مي‌گويد: به نظرم ابتدا بايد بررسي کنيم که رشد اقتصادي چگونه خواهد شد. با توجه به رکود فراگير و تورمي که گريبانگير شده آن شده‌ايم، به‌نظر مي‌رسد رکود تورمي در کشور تعميق خواهد شد. بودجه يک ابزار است که مي‌تواند بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي رکود، تورم و رشد اقتصادي تاثيرگذار باشد. اکنون با توجه به بودجه‌اي که براي سال 98 ارائه شده، اين انتظار که چنين بودجه‌اي بتواند تاثير مثبت و مستقيم بر رکود و تورم داشته باشد، جاي ترديد دارد.
  وي ادامه مي‌دهد: با توجه به اينکه پيش‌بيني‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز بيشتر مبتني بر کاهش نرخ رشد توليد در ايران است، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده يا با نرخ رشد منفي مواجه مي‌شويم يا اساسا رشدي نخواهيم داشت. به هيمن علت به نظر بنده تاثير بودجه 98 بر متغيرهاي کلان اقتصادي مانند تورم، رکود و رشد اقتصادي چندان قابل توجه نيست.
  طيبي اضافه مي‌دهد: اين امکان که سال آينده از ناحيه تحريم‌هاي بين‌المللي و کاهش درآمد نفتي دچار کسري بودجه شويم، بسيار وجود دارد. چرا که هنوز بخش بزرگي از درآمدهاي موجود در بودجه تحت تاثير درآمدهاي نفتي است. از طرف ديگر هنگامي که رکود وجود دارد، بحث تحقق درآمدهاي مالياتي نيز دچار ترديد مي‌شود. بنابراين به‌طور کل درآمد دولت تحت تاثير قرار مي‌گيرد. به همين علت اين امکان وجود دارد که دولت سال آينده با کسري بودجه قابل توجه مواجه شود.اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که درآمدهاي نفتي سال آينده به چه سمت‌و‌سويي خواهد رفت، مي‌گويد: واضح است که بحث فروش نفت نيز سال آينده به شدت تحت تاثير تحريم قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون نيز مشاهده مي‌کنيم که مشتريان نفتي ما رفتارهاي نااطميناني را در خصوص خريد نفت از ايران از خود نشان مي‌دهند. همچنين در بحث حمل‌و‌نقل و ترانزيت و صادرات نفت نيز قطعا مشکلاتي به وجود خواهد آمد.وي مي‌افزايد: بنابراين در سال آينده از جانب صادرات نفتي بازار بااطميناني نداريم که بتوانيم بر اساس آن تصميم‌گيري کنيم. از طرفي نفتي نيز که فروخته مي‌شود، با هزينه بسيار بالا به فروش مي‌رود. يعني هزينه‌هاي واسطه‌اي صادرات نفت براي کشورمان بالا مي‌رود و خود همين موضوع درآمدهاي نفتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
  به گزارش امانت به نقل ازتجارت‌نيوز، اين اقتصاددان در پايان مي‌گويد: يعني در شرايط تحريم، هزينه‌هاي واسطه‌اي فروش نفت مانند هزينه حمل‌و‌نقل، هزينه بيمه و ساير مسائل مالي افزايش پيدا مي‌کند. از طرفي در شرايط تحريم هزينه‌هاي دور زدن تحريم‌ها و واسطه‌گري افزايش مي‌يابد. همچنين مشترياني که نفت را از ما مي‌خرند، معمولا به علت ريسکي که مي‌کنند، نفت را از ما ارزان‌تر خواهند خريد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی