در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادی > اعتبارات جوابگوی ایجاد ایستگاه اتوبوس های شهری مدرن و نو در ارومیه نیست

امانت-رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: از ابتدای امسال با هدف ایجاد فضای بصری زیبا در سطح شهر و رفاه شهروندان، 280 ایستگاه اتوبوس شهری بازسازی شدند.

    امانت-رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت:  از ابتدای امسال با هدف ایجاد فضای بصری زیبا در سطح شهر و رفاه شهروندان، 280 ایستگاه اتوبوس شهری بازسازی شدند.

     مهدی مژدهی فر با بیان اینکه اعتبارات جوابگوی ایجاد ایستگاه اتوبوس های شهری مدرن و نو در سطح شهر نیست، اظهار کرد:  با تخصیص اعتبارات و بودجه کافی، ایستگاه های شهری با استفاده از به کارگیری طرح های نوین نو و زیبا می شوند.

    وی با اشاره به وجود گشت های جهت حفاظت ازایستگاه شهری و در نتیجه جلوگیری از تخریب انها، بیان کرد: شهروندان در خصوص استفاده از ایستگاه های شهری و نگهداری آنها نهایت دقت را دارند اما برخی سوءاستفاده کنندگان موجبات تخریب را باعث می شود .

    سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری ارومیه تصریح کرد: در حال حاضر روزانه  392  اتوبوس شهری به صورت خصوصی و 49 اتوبوس بصورت ملکی مشغول جابه جایی مسافران در نقاط مختلف شهر هستند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی