در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

اقتصادی > اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی

امانت-مدیر جهاد کشاورزی خوی گفت: طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی به منظور صیانت از تولید محصولات کشاورزی و امینت غذایی مردم در آذربایجان غربی اجرایی می شود.

  امانت-مدیر جهاد کشاورزی خوی گفت: طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی به منظور صیانت از تولید محصولات کشاورزی و امینت غذایی مردم در آذربایجان غربی اجرایی می شود.

  علی اصغر امینی، با بیان اینکه برای حفظ کاربری اراضی و باغات کشاورزی ۶۰ مورد با تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان خوی مقابله شده، اظهار داشت: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی با هدف صیانت از تولید محصولات کشاورزی و امینت غذایی مردم صورت می گیرد.

  وی افزود: در تحق اهداف این طرح امسال 60 فقره تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغات کشاورزی شناسایی و با دستور مقام قضایی قانون مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز باغات و اراضی در آنها اجرا شده است.

  امینی تصریح کرد: در اجرای این قانون 29 هزار مترمربع از باغات و اراضی کشاورزی که با تغییر کاربری به ویلا و سایر مثحدثات تبدیل شده بودند قلع و قمع شد و افراد مکلف به بازگرداندن آنها به حالت اولیه شدند.

  وی با بیان اینکه در این مدت بیشترین برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز با راه اندازی شعبه دادگستری در منطقه گردشگری فیرورق بوده است، گفت: در دو ماه گذشته با تاسیس این شعبه در 3مرحله طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در 3قطعه زمین بزرگ اجرا شد که این اراضی با فرصت طلبی افراد سودجو به دهها قطعه کوچک برای فروش تبدیل شده بودند.

  امینی با بیان اینکه بر اساس قانون این اراضی و باغات به حالت اولیه بازگشت و افراد فرصت طلب با تشکیل پرونده به پرداخت جرایم سنگین محکوم شدند، از مردم خواست هنگام معامله و قصد تغییر کاربری روند کار را از جهاد کشاورزی استعلام کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی