در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

اقتصادی > آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است

گروه اقتصادي:وحيد شقاقي کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اقداماتي که دولت براي بازگشت آرامش و ثبات به صحنه اقتصاد کشور انجام داد، اظهار داشت: اولين و مهم‌ترين عامل در اين زمينه کنار گذاشتن تصميمات اشتباهي است که از سوي دولت اتخاذ شد و در مقابل آن به کار گرفتن تدابير مناسبي که باعث بازگرداندن آرامش نسبي به اقتصاد کشور بود.

  گروه اقتصادي:وحيد شقاقي کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اقداماتي که دولت براي بازگشت آرامش و ثبات به صحنه اقتصاد کشور انجام داد، اظهار داشت: اولين و مهم‌ترين عامل در اين زمينه کنار گذاشتن تصميمات اشتباهي است که از سوي دولت اتخاذ شد و در مقابل آن به کار گرفتن تدابير مناسبي که باعث بازگرداندن آرامش نسبي به اقتصاد کشور بود.
    بر اساس آمارهاي رسمي ميزان تورم در سالجاري‌نسبت به سال گذشته کاهش يافته، البته اين بدان معنا نيست که کالايي ارزان شده، بلکه بدين معني است که از رشد افزايش قيمت‌ها کاسته شده است، همچنين از سوي ديگر مي‌توان گفت، اقتصاد ايران به نوعي مقاومت در برابر تحريم‌ها دست يافته و خود را نسبت به آن مقاوم کرده است. آيا اقتصاد ايران در حال گذر التهابات اقتصادي است؟
   وحيد شقاقي معتقد است با توجه به اقداماتي که از سوي دولت انجام شده ثبات نسبي همچنان بر اقتصاد ايران حاکم خواهد بود
  *برخي تصميمات در دامن زدن به نوسانات قيمتي سال گذشته تاثير گذار بود
  وحيد شقاقي شهري استاد دانشگاه با اشاره به اينکه بعد از خروج آمريکا از برجام و تحريم‌هايي که عليه ايران وضع شد، دولت دچار يک غافل‌گيري شد، گفت: با توجه به اين امر دولت خيلي زود نتوانست پاسخ مناسبي به تحريم‌ها از خود نشان دهد و در مقابل آن اتخاذ برخي از تصميمات از جمله دلار 4200 توماني و يا ثبت‌نام سکه تمام به قيمت دولتي، باعث التهاب بيشتر در بازارهاي مختلف شد و اين وضعيت تا چند ماهي نيز ادامه پيدا کرد.
  وي افزود: اما در ابتداي سال جاري با تصميماتي که دولت در دو سه محور اتخاذ کرد، توانست ثبات و آرامش را به بازارهاي مختلف برگرداند و فضاي رواني اقتصاد را به يک آرامشي برساند، نکته مهم اين است که در التهابات اقتصادي سال گذشته، نوسانات لحظه‌‌اي از افزايش قيمت‌ها تاثير بسيار مخرب‌تري داشت.
  شقاقي اضافه کرد: اين موضوع هم به آن دليل است، زمانيکه‌شما فارغ از قيمت داراي ثبات باشيد، مي‌توانيد تصميم‌گيري کنيد، اما اگر هر لحظه با نوسان روبرو باشيد، اين اختيار تصميم‌گيري تا حدود زيادي از شما سلب مي‌شود، که خوشبختانه در سال‌جاري اين ثبات و آرامش نسبي به بازارها بازگشت.
  *بازارها چگونه به ثبات رسيدند؟
  اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اقداماتي که دولت براي بازگشت اين آرامش انجام داد، اظهار داشت: اولين و مهم‌ترين عامل در اين زمينه کنار گذاشتن تصميمات اشتباهي است که از سوي دولت اتخاذ شد و در مقابل آن به کار گرفتن تدابير مناسبي که باعث بازگرداندن آرامش نسبي به اقتصاد کشور بود.
  وي ادامه داد: دومين عامل نيز به عملکرد بانک مرکزي برمي‌گردد که توانست با سياست‌هايي که در پيش مي‌گيرد، بازار ارز را مديريت کند، که اين امر از طريق، کنترل واردات و ممنوع کردن واردات کالاهاي لوکس و غير ضرور، ايجاد محدوديت براي خارج کردن ارز و سرمايه از کشور، ايجاد محدوديت براي تراکنش‌هاي ارزي و ريالي در شهرهاي مرزي به منظور جلوگيري از خروج ارز، صورت گرفت.
  اين استاد دانشگاه با اشاره به تلاش دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي، اين اقدام را نيز در راستاي بهبود وضععيت اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به برنامه‌‌اي که سازمان امور مالياتي در حال انجام دادن آن است، برنامه‌ريزي شده است که از فرار مالياتي بسياري از صنوف به مانند پزشکان جلوگيري شود که مويد اين موضوع نيز افزايش 35 درصدي شناسايي فرار مالياتي طي امسال نسبت به سال گذشته است، که اين اقدام گام بسيار مهمي براي جبران کسري بودجه دولت ازطريق افزايش درآمدهاي مالياتي است.
  شقاقي همچنين يکي ديگر از اقدامات موثر در رابطه با بهبود شرايط فعلي اقتصاد ايران را توسعه روابط اقتصادي با برخي همسايگان برشمرد و گفت: با توجه به مشکلاتي که در رابطه با تجارت خارجي کشور ناشي از تحريم‌ها وجود دارد، با توسعه روابط با برخي همسايگان که با آن‌ها روابط سنتي و تاريخي داريم، تامين کالاهاي اساسي و ضروري از طريق اين کشورها انجام شده که اين امر از اهميت بسزايي برخوردار است.
   *براي حفظ ثبات فعلي چه بايد کرد؟
  اين کارشناس مسائل اقتصادي با تاکيد بر اين براي حفظ وضع موجود با ثبات فعلي بايد، اقداماتي را انجام داد، بيان‌داشت: در درجه اول بايد محدويت‌هاي ارزي کماکان ادامه يابد، همچنين توسعه صادرات غير نفتي و افزايش ميزان آن در دستور کار قرار بگيرد، چراکه بايد تراز تجاري کشور مثبت نگه داشته شود، تا وضع با ثبات امروز همچنان حفظ شود.
  وي تصريح کرد: همچنين سياست‌هاي فعلي که در سال‌جاري وضع شده در تمامي‌ حوزه‌ها بايد ادامه پيدا کند، در صورتي که اقدامات اين چنيني همچنان در دستور کار دولت قرار داشته باشد، مي‌توان اميدوار بود اين وضع فعلي در بلندمدت نيز ادامه پيدا کند.
  شقاقي با تاکيد بر اينکه دولت در سال‌جاري براي جبران کسري بودجه چندين اقدام را انجام داد، گفت: اولين اقدام در اين راستا برداشت از منابع صندوق توسعه ملي بود، که بايد در اين زمينه دقت شود تا در سال‌هاي آتي از منابع اين صندوق بين نسلي برداشت نشود، دومين اقدام نيز افزايش انتشار اوراق بدهي و سومين اقدام نيز افزايش شناسايي فرار‌هاي مالياتي بود.
  اين استاد دانشگاه اضافه کرد: اما بايد توجه کرد استفاده از دو مورد اول يعني برداشت از صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق بدهي در آينده تبعات تورمي در پي خواهد داشت، که دولت بايد با برنامه‌ريز‌هايي که صورت مي‌دهد، اثرات اين تبعات را به کمترين ميزان خود برساند.
  به گزارش امانت به نقل از فرارو،اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: در مجموع مي‌توان گفت، دولت بايد از يک طرف بازار ارز را همچنان مديريت کند و محدوديت‌هاي ارزي را نيز همچنان حفظ کرده و از سوي ديگر نيز با اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب در امر صادرات بتواند، اين موضوع را با افزايش هر سال مواجه سازد تا تراز تجاري کشور مثبت مانده و وضعيت ثبات‌زاي فعلي همچنان براي مدت‌هاي طولاني نيز ادامه پيدا کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی