در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادی > محدوديتي براي اجراي آبياري نوين در استان وجود ندارد

گروه خبر: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به برنامه ريزي وزارتخانه براي اجراي 10 هزار هکتاري آبياري هاي نوين در اراضي آذربايجان غربي گفت: به علت شرايط درياچه اروميه دولت محدوديتي در زمينه تجهيز اراضي به شيوه هاي آبياري مدرن در اين استان ندارد.

  گروه خبر: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به برنامه ريزي وزارتخانه براي اجراي 10 هزار هکتاري آبياري هاي نوين در اراضي آذربايجان غربي گفت: به علت شرايط درياچه اروميه دولت محدوديتي در زمينه تجهيز اراضي به شيوه هاي آبياري مدرن در اين استان ندارد.
  علي مراد اکبري در بازديد از پروژه هاي آبياري تحت فشار اروميه افزود: يک پروژه بزرگ 62 هزار هکتاري در حوزه ارس و زاب وجود دارد که 100 درصد آبياري تحت فشار ميکرو و باراني است.
  وي ادامه داد: اين طرح ها از بزرگترين پروژه هاي کشور با 90 درصد پيشرفت فيزيکي است.
  وي افزود: پروژه هاي حوزه زاب و ارس تا پايان سال به اتمام مي رسد و تحول خوبي در استان در پي دارد که به همراه توليد مواد غذايي و توليد ثروت براي بهره برداران است. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي گفت: امسال در راستاي توسعه روش هاي مدرن آبياري در اراضي سنتي آذربايجان غربي 2 هزار هکتار اجرا شده و سه تا چهار هزار هکتار نيز اجرا مي شود.وي بيان کرد: اين استان مي تواند به عنوان استان الگوي کشوري براي اجراي آزمايشي طرح هاي کشاورزي باشد و ظرفيت اجراي سالانه 10 هزار هکتار سيستم هاي نوين آبياري را داراست.اکبري با بيان اينکه پتروشيمي ها در حق بهينه سازي منابع آبي کشور کوتاهي کرده است، ادامه داد: در ماه هاي اخير به دليل افزايش قيمت مواد اوليه پلي اتيلني توليدي در صنايع پتروشيمي که مورد نياز کارخانجات توليد لوله هاي آبياري تحت فشار است، قيمت تجهيزات و ابزار مورد نياز توليد اين لوله ها افزايش يافته است.
  وي گفت: وزارت جهاد کشاورزي با جديت به دنبال تمهيداتي براي تامين مواد اوليه و ساماندهي و ايجاد تعادل در قيمت لوله هاي پلي اتيلني در سطح کشور است.
  وي بيان کرد: در حال حاضر ضريب بهره‌ وري آب به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم در بخش آب از 0.9کيلوگرم بر متر مکعب به 1.32 افزايش يافته است.وي اضافه کرد: توسعه و افزايش سطح زير کشت در کشور ممنوع بوده و صرفا بر روي ارتقاي بهره وري آب تمرکز شده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی