در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

اقتصادی > اعتبارات اشتغال در انتظار جذب در صنعت و توليدآذربايجان غربي

گروه خبر:مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجان غربي در جمع تعدادي از واحدهاي توليدي شهرکهاي صنعتي اروميه گفت: با توجه به تفاهم نامه فيمابين، يک هزار و 880 ميليارد ريال اعتبار اشتغال کميته امداد امام خميني (ره) در انتظار جذب صنعت و توليد استان مي باشد.

  گروه خبر:مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجان غربي در جمع تعدادي از واحدهاي توليدي شهرکهاي صنعتي اروميه گفت: با توجه به تفاهم نامه فيمابين، يک هزار و 880 ميليارد ريال اعتبار اشتغال کميته امداد امام خميني (ره) در انتظار جذب صنعت و توليد استان مي باشد.
  به گزارش امانت ، علي عبدلي سيلابي در نشست با صنعتگران شهرستان اروميه که با حضور مدير کل کميته امداد امام خميني استان و با هدف معرفي طرح ارائه بسته هاي تشويقي تعامل با کارفرمايان برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: اعتبار مناسبي به کميته امداد امام خميني با دو هدف کمک به مددجويان جوياي کار و نيز تأمين مالي واحدهاي توليدي، تخصيص يافته است که درصدد هستيم تا حداکثر بهره را از اين طرح جهت رفع مشکلات برخي واحدهاي توليدي در حد امکان و نيز ايجاد اشتغال پايدار براي قشر آسيب پذير جامعه انجام دهيم.وي با بيان اينکه تا کنون جهت عملياتي نمودن موضوع جلسات متعددي شکل يافته و تفاهم نامه اي نيز با کميته امداد منعقد شده است، تصريح کرد: در قالب اين طرح به واحدهاي توليدي که نسبت به جذب و بکارگيري مددجوياني که از سمت کميته امداد معرفي مي شوند به ازاي هر نفر 200 ميليون ريال تسهيلات با نرخ سود 4 درصد اعطا مي شود و يا بيمه فرد مددجو به مدت دو سال توسط اين نهاد انقلابي پرداخت خواهد شد.
  وي در ادامه افزود: البته طبق دستورالعمل بسته تشويقي، واحدهاي توليدي و صنعتي که در مناطق محروم مستقر مي باشند مي توانند از هر دو مورد حمايتي نيز برخوردار شوند که درصدد هستيم تا با انجام مکاتبات و اقدامات لازم نسبت به ارائه بسته تشويقي بصورت کامل به واحدهاي صنعتي  و توليدي استان بهره گيريم.
  رئيس هيئت مديره شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجان غربي با اشاره به اينکه جلسات متعددي با نمايندگان بانکهاي عامل استان جهت تأمين مالي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط برگزار شده است، اظهار کرد: مقرر شده است تا بانکهاي عامل با معرفي شرکت شهرکهاي صنعتي از محل اعتبارات داخلي خود نسبت به تأمين منابع مالي واحدهاي صنعتي استان اقدام نمايند.
  عبدلي با بيان اينکه شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجان غربي نخستين شرکت استاني مي باشد که اين طرح را بصورت پايلوت در قالب تفاهم نامه به مرحله اجرا درآورده است، اذعان داشت: نسبت به عملياتي نمودن موضوع توجه ويژه اي داريم و در تلاشيم تا بيشترين مبلغ تخصيصي را براي اشتغال مددجويان در سطح واحدهاي توليدي بالاخص واحدهاي توليدي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي بکار گيريم.
  وي در ادامه اين نشست با اشاره اينکه شرکت شهرکهاي صنعتي در کنار صنعتگران و سرمايه گذاران بخش توليد مي باشد و تا حصول نتيجه پيگير مشکلات خواهد بود، گفت: هدف از ايجاد شهرکهاي صنعتي در گام نخست تجميع امکانات و زيرساختها در يک مکان مشخص براي افزايش بهره وري و جلوگيري منابع مي باشد و در گام بعد نيز گردآوري واحدهاي صنعتي در يک مکان جهت ايجاد ارتباطات و تشکيل خوشه ها و يکپارچگي امور بوده و در نهايت استقرار واحدهاي توليدي در زون هاي مختلف براساس محصولات توليدي جهت پيشگيري از بروز مشکلات بعدي مي باشد.
  عزيز سهندي مدير کل کميته امداد آذربايجان غربي نيز در اين نشست با تبيين اهداف بسته تشويقي براي مددجويان و فرزندان و با هدف حمايت از کارآفرينان ، اظهار داشت: در قابل اين طرح هر واحد توليدي مي تواند حداکثر نسبت به بکارگيري ? نفر با اخذ تشويقات اعلامي اقدام نمايد ولي در صورت اخذ مجوز تا سقف 20 نفر نيز در قالب اين طرح براي هر واحد توليدي قابل افزايش مي باشد.وي با اشاره به اينکه افرادي که داراي مهارت و از سابقه مناسبي برخوردار باشند به واحدهاي توليدي جهت جذب و بکار گيري معرفي خواهند شد، تصريح کرد: برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز واحدها صنعتي متناسب با نياز بازار کار و درخواست کارفرما و تربيت نيروهاي متخصص و ماهر مرتبط با شغل نيز در دستور کار اين طرح مي باشد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی