در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸

اجتماعی > کمتر از یک درصد از پسماند عادی ارومیه تفکیک اصولی می شود

امانت-رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: تفکیک اصولی و مجاز پسماندهای عادی شهری تقریبا کمتر از یک درصد است.

  امانت-رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: تفکیک اصولی و مجاز پسماندهای عادی شهری تقریبا کمتر از یک درصد است.

  احد یوسفی تصریح کرد: به صورت متوسط تفکیک اصولی و مجاز پسماندهای عادی شهری توسط شهرداری ارومیه تقریبا کمتر از یک درصد می باشد و برابر آنالیز فیزیکی علمی سال 96 پسماند های عادی شهر ارومیه، در صورت تحقق شدن طرح تفکیک از مبدا به صورت اصولی و مهندسی می توان به طور متوسط 15 درصد تا 20 درصد تفکیک در مبدا پسماندهای خشک را در نظر گرفت.

  وی در رابطه با تولید پسماند خانگی و عادی شهر ارومیه گفت: به طور متوسط میزان سرانه تولیدی پسماند های شهری ارومیه برای هر شهروند 710 گرم می باشد و میزان این سرانه برای هر روستایی به طور متوسط 540 گرم می باشد.

  وی در ادامه افزود: این میزان نسبت به تولید متوسط سالانه کشوری در حال حاضر طبق گزارشات اعلامی به طور متوسط 700 گرم در کشور می باشد.

  یوسفی در خصوص سرانه تولید پسماندهای فلزی و غیرفلزی داخل پسماندهای عادی شهری یادآور شد: درصد پسماندهای فلزی پسماند عادی شهری تقریبا 39/0 درصد و پسماندهای غیرفلزی پسماندهای عادی شهری تقریبا 14/0 درصد می باشد.

  وی گفت: در حال حاضر در حوزه پسماند عادی تولیدی شهری ارومیه عملا توسط شهرداری ارومیه بازیافتی وجود ندارد و به طور معمول پس از تفکیک افراد غیر مجاز و...توسط بخش خصوصی به صورت کارگاهی یا صنعتی بازیافت انجام می گیرد که آمار دقیقی وجود ندارد.

  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در خصوص جمع آوری زباله های بیمارستانی گفت: طبق قانون و دستورالعمل مدیریت پسماندهای تولیدی بیمارستانی به عهده مراکز تولید کننده آن و مدیریت آنها توسط دانشگاه علوم پزشکی حوزه بهداشت و درمان می باشد.

  یوسفی خاطر نشان کرد: از سال های 89 تا حال به صورت روش های مختلف آموزش چهره به چهره، استفاده از رسانه ملی صدا و سیما و جشنواره ها و همایش ها و دوره های مخصوص آموزش بازیافت توسط سازمان صورت گرفته است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی