در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

اجتماعی > کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی مشکل اصلی مدارس استثنایی آذربایجان غربی است

امانت-رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی آذربایجان غربی گفت: کمبود نیروی انسانی و نبود فضای آموزشی کافی مشکل اصلی مراکز استثنایی استان است.
  امانت-رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی آذربایجان غربی گفت: کمبود نیروی  انسانی و نبود فضای آموزشی کافی مشکل اصلی مراکز استثنایی استان است.
  عیسی محمدی افزود: کمبود نیروی انسانی و نبود فضای آموزشی از مشکلات اصلی مراکز آموزشی استثنایی استان است که باید نسبت به حل این معضل توجه جدی شود.
  محمدی بااشاره به اینکه ۳۲ فضای آموزشی و۱۷ مرکز یادگیری استثنایی دراستان فعال است تصریح کرد: ۲۳۸۲ دانش آموز استثنایی بامعلولیت های مختلف در آذربایجان غربی مشغول به تحصیل هستند که متاسفانه خانواده بیشتر دانش آموزان استثنایی  دختر، دراستان مانع از تحصیل این دانش آموزان در مقاطع بالاتر می شوند.
  وی بااشاره به اینکه تراکم دانش آموزان در مدارس استثنایی درهرکلاس برحسب معلولیت تعریف می شود اظهارکرد: درسال تحصیلی جدید ۳۵۰ دانش آموز جدید به مدارس استثنایی استان وارد شدند و ارومیه بیشترین تعداد دانش آموز استثنایی را دارد.
  رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی آذربایجان غربی ادامه داد: بدلیل عدم اطلاع خانواده های دانش آموزان استثنایی از نحوه آموزش و استفاده از استعداد های این دانش آموزان مانع از ادامه تحصیل آنها بخصوص دختران می شوند که عدم استفاده از توانایی این دانش آموزان و خانه نشین شدن آنها باعث افسردگی و دوری این کودکان از مشارکتهای اجتماعی خواهدشد.
  محمدی خاطرنشان کرد: درسال گذشته از۲۳۸۲ دانش آموز استثنایی ودارای شرایط خاص تعداد۲۲۶۴ دانش آموز بصورت تزریقی درمدارس عادی مشغول به تحصیل شده اند و بقیه دانش آموزان در مراکز استثنایی تحصیل کردند.
نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی