در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > چند مرکز ترک اعتیاد در آذربایجان غربی وجود دارد

امانت- مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: امسال ۳۶۷۵ نفر از خدمات مراکز ترک اعتیاد استان بهره مند شدند.

  امانت- مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: امسال ۳۶۷۵ نفر از خدمات مراکز ترک اعتیاد استان بهره مند شدند.

  سعید فریور افزود: در ۶ ماهه اول سال ۱۰۶ نفر زن و ۳۵۶۹ نفر مردان از مراکز ترک اعتیاد استان خدمت گرفته اند.

  فریور با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۴۵ مرکز درمان و کاهش آسیب معتادان تحت نظارت بهزیستی در استان وجود دارد، تصریح کرد: از این مراکز ۱۸ مرکز بهبودی ، اقامتی و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد مخدر (کمپ)،۱۶ کمپ  مردان با ظرفیت هرکدام ۶۰ نفر و یک مرکزمردان با ظرفیت ۳۰ نفر که از این ۱۸ کمپ، یک کمپ با ظرفیت ۳۰ نفرنیز مربوط به بانوان است.

  وی با بیان اینکه ۱۶ مرکز سرپایی به زنان و مردان خدمات درمانی ارائه می دهند، خاطر نشان کرد: تعداد خدمات گیرندگان در این مرکز در سال جاری حدود ۱۵۶۴ نفر است که از این تعداد۳۰ نفر زن و ۱۵۳۴ نفر مردان هستند.

   مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۶ مرکز گذری که به معتادین تزریقی با رفتار پرخطر، خدمات کاهش آسیب ارائه می دهد در استان فعالیت دارند، اظهار کرد: تعداد خدمت گیرندگان  در این مراکز۲۰۳۰ نفر بوده  که حدود ۱۲۰ نفر زن  و ۱۹۱۰ نفر مردان هستند.

  وی ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب به معتادان را ازجمله اقدامات و خدمات مراکز درمان معتادان اعلام و افزود: با توجه به اینکه در اکثر شهرستان های استان مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان وجود دارد سیاست برآن هست که در شهرستان های فاقد مراکز ترک اعتیاد برحسب نیاز و تقاضا مجوز مربوطه برای تاسیس مراکز اقامتی بهبودی و بازتوانی افراد با اختلال سومصرف مواد در این  شهرستان ها صادر شود.

  فریور ادامه داد: تعداد ۵مرکز سرپناه شبانه  فعال نیز در آذربایجان غربی وجود دارد.

  مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: کارشناسان بهزیستی استان ماهانه از مراکز و کمپ های ترک اعتیاد استان بازدید می کنند و براساس آیین نامه با مراکز متخلف برخورد می کنند.

  وی با اشاره به اینکه تنها یک مرکز دولتی ترک اعتیاد در آذربایجان غربی  وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به سیاست های دولت مبنی بر کاهش تصدی گری دولت فعلا برنامه ای برای افزایش مراکز دولتی ندارد.

  مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی آموزش را گام مهم در پیشگیری از اعتیاد اعلام و یاد آور شد: در سال جاری حدود ۸۳۳۲ نفر آموزش های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی گذرانده اند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی