در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

اجتماعی > وضعيت هشدار به معناي تمام شدن کرونا ويروس نيست

گروه خبر:رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني آذربايجان غربي گفت: تغيير وضعيت استان از قرمز به هشدار، به معناي تمام شدن کرونا ويروس نيست و مردم همچنان بايد پروتکل‌هاي بهداشتي را رعايت کنند.


    گروه خبر:رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني آذربايجان غربي گفت: تغيير وضعيت استان از قرمز به هشدار، به معناي تمام شدن کرونا ويروس نيست و مردم همچنان بايد پروتکل‌هاي بهداشتي را رعايت کنند.
     به گزارش امانت،جواد آقازاده ، اظهار کرد: آذربايجان غربي جزو اولين استان‌هايي بود که ايجاد فاصله گذاري اجتماعي را به وزارت اعلام کرد و استاندار و نماينده ولي فقيه هم در اجراي محدوديت‌ها، رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتکل‌هاي بهداشتي حمايت‌هاي زيادي از ستاد مقابله کروناي استان انجام دادند.
    او افزود: تا ارديبهشت ماه با توجه به همکاري‌هاي خيلي خوبي که در سطح استان شکل گرفت، کنترل خوبي بر بيماري صورت يافت و وضعيت سفيد بود، ولي بعد از بازگشايي بازار‌ها و برداشتن محدوديت‌ها اميد کاذبي در مردم ايجاد شد که فکر مي‌کردند بيماري کرونا ويروس به پايان رسيده است و موجب افزايش بيماري شد.
    رئيس دانشگاه علوم پزشکي آذربايجان غربي تصريح کرد: آذربايجان غربي بدليل شرايط ويژه از جمله همسايگي با چهار کشور و نيز وجود 11 پايانه مرزي، همجواري با دو استان و داراي وضعيت قرمز ، لازم بود مورد توجه ويژه قرار گيرد.آقازاده با بيان اينکه يکي از علل موفقيت استان در مديريت بيماري، وجود شبکه‌هاي بهداشتي و درماني و انجام غربالگري است، اضافه کرد: اکنون در وضعيت هشدار بسر مي‌بريم نبايد خوش خيال باشيم و فکر کنيم که ويروس تمام شده لازم است موارد بهداشتي همچنان رعايت شود، مردم، مسئولان و کارمندان ادارات همچنان بايد از ماسک استفاده کرده و فاصله گذاري اجتماعي هوشمند را رعايت کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی