در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

اجتماعی > وضعيت آبي چشمه‌هاي پارک ملي درياچه اروميه بهبود يافت

گروه خبر:مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي از بهبود يافتن وضعيت دبي آب چشمه‌هاي جزاير پارک ملي درياچه اروميه در پي بارندگي‌هاي فرودين ماه خبر داد. مهران نظري در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعيت درياچه اروميه و آخرين اطلاعات مربوط به جزاير واقع شده در پهنه اين درياچه اظهار داشت: دبي چشمه‌هاي جزاير پارک ملي درياچه اروميه تا اواسط فرودين ماه جاري در اثر بارشهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است.

   گروه خبر:مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي از بهبود يافتن وضعيت دبي آب چشمه‌هاي جزاير پارک ملي درياچه اروميه در پي بارندگي‌هاي فرودين ماه خبر داد. مهران نظري در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعيت درياچه اروميه و آخرين اطلاعات مربوط به جزاير واقع شده در پهنه اين درياچه اظهار داشت: دبي چشمه‌هاي جزاير پارک ملي درياچه اروميه تا اواسط فرودين ماه جاري در اثر بارشهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است.
  وي افزود: افزايش دبي چشمه‌ها شامل افزايش دبي چشمه جزاير اشک، دامدامه و کهريز به ترتيب به ميزان 8500 و 2000 و 2500 ليتر در شبانه روز است.
  به گفته نظري اين افزايش حجم در مقايسه با سال گذشته در همين بازه زماني، بسيار چشمگير بوده به طوريکه ميزان دبي چشمه‌هاي جزاير ياد شده در همان بازه زماني در سال گذشته به ترتيب چشمه‌هاي اشک، دامدامه و کهريز، 400، 300 و 340 ليتر در شبانه روز بوده است.
  نظري تصريح کرد: پارک ملي درياچه اروميه با وسعت 5700 کيلومتر داراي 102 جزيره  است و آب و غذاي حيات‌وحش در اين مکان از آب باران و نزولات آسماني و آب چشمه‌ها و پوشش گياهي تأمين مي‌شود.
  نظري از افزايش ارتفاع سطح تراز درياچه اروميه 1271 متر نيز خبر داد و گفت: ميزان افزايش سطح تراز درياچه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 45 سانتي متر است.
  وي افزود: وسعت درياچه به 2741.36  کيلومتر مربع رسيده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 464.50 کيلومتر مربع افزايش نشان مي‌دهد و حجم آب موجود در درياچه نيز در حال حاضر 3.13 ميليارد متر مکعب است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 1  ميليارد متر مکعب افزايش نشان مي‌دهد.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،مدير کل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي تصريح کرد: بر اساس آمارهاي ارائه شده از ايستگاه‌هاي استان آذربايجان غربي واقع در حوضه آبريز درياچه اروميه در سال آبي کنوني از اول مهر 97 تاکنون 430.1 ميلي متر بارش در حوضه آبريز درياچه اروميه صورت گرفته که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 70.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی