در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

اجتماعی > نگاه درآمدزا با فلسفه کميسيون ماده 100 شهري منافات دارد

گروه خبر: سرپرست معاونت امور عمراني استانداري آذربايجان غربي با اشاره به اينکه مقابله با تخلف هاي ساختماني و ساخت و ساز‌هاي غير مجاز مهمترين دغدغه مديريت عمران شهري در استان است، گفت: نگاه درآمدزا با فلسفه کميسيون ماده 100 شهري منافات دارد و بايد اين نگاه از اين کميسيون حذف شود.

  گروه خبر: سرپرست معاونت امور عمراني استانداري آذربايجان غربي با اشاره به اينکه مقابله با تخلف هاي ساختماني و ساخت و ساز‌هاي غير مجاز مهمترين دغدغه مديريت عمران شهري در استان است، گفت: نگاه درآمدزا با فلسفه کميسيون ماده 100 شهري منافات دارد و بايد اين نگاه از اين کميسيون حذف شود.
  پيمان آرامون در کارگاه آموزشي اعضاي کميسيون هاي ماده 100 شهرداري هاي آذربايجان غربي افزود: با رويه اي که در آراي کميسيون هاي ماده 100 شهرداري مي بينيم، ضمن فاصله گرفتن از اصل قانون، خسارت هاي جبران ناپذيري بر مديريت سيما و منظر شهري تحميل مي شود.
  وي اضافه کرد: با دريافت جريمه و قانوني ساختن تخلف هاي ساختماني علاوه بر تخريب چهره شهرها و بي توجهي به اصول معماري اسلامي، در حوزه مديريت بحران نيز به دليل نبود استحکام بناهاي غيرمجاز در حوادث غير مترقبه طبيعي خسارت هاي مالي و جاني بيشتر مي شود.
  وي بيان کرد: مشکلات ترافيکي ناشي از کسري پارکينگ، ناهنجاري در ساختار شهر و معماري شهري و مشکلات ناشي از توسعه ناهمگون شهرها، خطرپذيري بالاي بلندمرتبه سازي ها، رعايت نکردن اصول فني در ساخت و سازهاي غير مجاز از مهمترين معضلات ناشي از برخورد نامناسب با تخلف هاي ساختماني است.
  سرپرست معاونت امور عمراني استانداري آذربايجان غربي تاکيد کرد: در بودجه سال آتي شهرداري ها بايد سعي شود با تغيير در نظام بودجه ريزي و تعريف منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها، اين نهادهاي عمومي را از وابستگي به جرايم کميسيون ماده 100 جدا کنيم.
  مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين کارگاه آموزشي گفت: در نيمه نخست امسال، 6 هزار و 600 پرونده به کميسيون هاي ماده 100 شهرداري هاي استان ارسال شده که از اين تعداد براي پنج هزار و 850 پرونده راي جريمه و ابقا و براي 143 مورد نيز راي تخريب صادر شده است.کميسيون ماده 100 شهرداري ها در راستاي کاهش تخلف هاي ساخت و ساز شهري راه اندازي شده ولي مردم در سال هاي اخير، دريافت جريمه پس از ساخت و ساز غيرمجاز را مهمترين نشانه اين کميسيون مي دانند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی