در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد

امانت-استاندار آذربایجان غربی گفت: در تدوین سند آمایش استان نظرات نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، نخبگان و صاحب نظران جامعه مد نظر قرار گیرد.

    امانت-استاندار آذربایجان غربی گفت: در تدوین سند آمایش استان نظرات نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، نخبگان و صاحب نظران جامعه مد نظر قرار گیرد.

     محمدمهدی شهریاری در جلسه بررسی سند آمایش آذربایجان غربی که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ترتیب یافت با اشاره به اهمیت این سند در برنامه ریزی های توسعه ای استان، افزود: ضروری است برای بهره مندی نظرات نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، نخبگان و صاحب نظران جامعه،  همایش ها و نشست های ویژه با محوریت تدوین سند آمایش در تمامی شهرستان های استان برگزار شود.

    حضرتی رییس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تدوین سند آمایش استان گفت: برای بهره گیری از نظرات تمامی صاحب نظران، بزودی همایشی با حضور تمامی صاحب نظران و نخبگان استان از جمله وزاری سابق ، نمایندگان ادوار مجلس ، استانداران پیشین استان برگزار می شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی