در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

اجتماعی > سمن ها در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش کلیدی دارند

امانت-معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: تعامل با NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در مناطق آزاد بیشتر شود.
    امانت-معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: تعامل با NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در مناطق آزاد بیشتر شود.

    کمال اکبری  در هجدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور که در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد ماکو ترتیب یافت، با تاکید براهمیت تعامل با NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد گفت: دولت از سازمان‌های مردم‌ نهاد حمایت ویژه‌ای می‌کند.

    وی از انعقاد تفاهم نامه‌ای بین مناطق آزاد و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ماحصل این تفاهم نامه تفویض اختیارات مربوط به صدور مجوز و فعالیت‌های سمن‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد است.

    معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تاثیر مشارکتی سازمان‌های مردم نهاد را در کاهش ارتکاب جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی، کلیدی توصیف کرد و افزود: حمایت و توسعه سازمان‌ها در قالب حمایت معنوی، حمایت قانونی و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و جلب مشارکت‌های اجتماعی است.

    وی تصریح کرد: مشارکت اجتماعی یکی از الزامات توسعه اجتماعی است و مناطق آزاد به واسطه قوانین خاص بستر مناسبی برای اینگونه فعالیت‌ها دارد. 
نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی