در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > درياچه اروميه قابل احياء است

گروه خبر:استاد دانشگاه صنعتي امير کبير و مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که مشکل درياچه اروميه به جهت اشتباه يک يا چند سازمان اتفاق نيفتاده گفت: درياچه اروميه قابل احياء است.

  گروه خبر:استاد دانشگاه صنعتي امير کبير و مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که مشکل درياچه اروميه به جهت اشتباه يک يا چند سازمان اتفاق نيفتاده گفت: درياچه اروميه قابل احياء است.
  بهرام طاهري اظهارداشت: مساله خشک شدن درياچه هاي شور جهان يک مساله اساسي در زمان حاضر بوده و علت آن تغيير الگوهاي زندگي و افزايش جمعيت است.
  به گفته طاهري، درياچه هاي شور بسيار کم عمق هستند و عمق متوسط درياچه اروميه حدود 6 متر و يا مقداري کمتر از اين بوده است.
  وي، درياچه نمک بزرگ  در آمريکا و درياچه آرال را نمونه هايي از درياچه هاي شور جهان نام برد که عمق و مساحت اين دو نيز کاهش يافته است.
  اين استاد دانشگاه افزود: چون اين درياچه ها داراي عمق کم بوده و سطح وسيعي دارند به خاطر گرم شدن هوا، آب بيشتري از اينها تبخير مي شود.
  طاهري خاطرنشان کرد: از طرف ديگر، در اطراف رودخانه هايي که به اينها سرازير مي شدند جمعيت بيشتري نسبت به 50 تا 100 سال پيش سکونت يافته اند و براي مصارف شهري و مرتب با غذا از اين آب استفاده مي کنند.
  به گفته وي، آب ورودي به درياچه ها کم شده و از آنجايي که کل بارندگي حوزه آبريز درياچه اروميه حدود 7.5کيلومتر مکعب است، اين درياچه در صورتي قابل احيا است که به مدت 4سال از اين حوزه حتي براي مصارف شرب و کشاورزي هم استفاده نشود و اين امکان پذير نيست.
  مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان کرد: بهترين کار در اين زمينه آن است که از چارچوب هاي ديگر براي 30درصد مردمي که زندگي آنها به آب سرريزي به درياچه اروميه وابسته است تامين معاش شود.
  وي افزود: اگر فکر دقيقي نسبت به اطلاعات و روند تغيير اطلاعات درباره درياچه اروميه مي شد شايد جلوي خشکي اين درياچه گرفته مي شد.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، براساس طرح احياي درياچه اروميه قرار است اي درياچه ظرف مدت 10سال به تراز اکولوژيک خود برسد؛ اين درياچه از اواسط دهه 1380 خورشيدي شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بين المللي تا سال 2015 ميلادي حدود 80 درصد از گستره آن خشک شده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی